Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Oamkin opiskelijoille stipendi ansioituneesta taloushallinnon opinnäytetyöstä

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamkin opiskelijoille stipendi ansioituneesta taloushallinnon opinnäytetyöstä

Tiedote.
Julkaistu: 04.06.2012 klo 08:48
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Liiketalouden yksikön tradenomiopiskelijat Petri Gallén (valmistunut) ja Juha Isopahkala ovat saaneet Tili-instituuttisäätiön myöntämän 350 euron stipendin opinnäytetyöstään ”Selvitys rekisteröityjen yhdistysten ja säätiöiden taloushallinnon nykytilasta ja kehitystarpeista”. Työn ohjaajana toimi lehtori Arja Itkonen.

Opinnäytetyössä selvitettiin tilastollista tutkimusmenetelmää hyödyntäen rekisteröityjen yhdistysten ja säätiöiden taloushallinnon nykytilaa ja mahdollisia kehittämistarpeita. Tutkimus suoritettiin toimeksiannosta taloushallinnon alan yritykselle. Opinnäytetyössä on huomioitu yhdistysten ja säätiöiden erityispiirteet, kuten verotukseen liittyvät asiat. Alustava tutkimusjoukko käsitti 1 369 eri järjestöä. Kyselyn lopullinen vastausprosentti oli lähes 34 %.

Tutkimuksessa ilmeni, että taloushallinnon nykytilan koki kiitettäväksi vain 26,7 % vastaajista, eli jonkinlaisia kehittämistarpeita voidaan päätellä olevan suurimmalla osalla vastaajista. Suurimpina kehittämistarpeina koettiin johdon raportointi, sähköiset laskutusjärjestelmät sekä erilaiset neuvontapalvelut. Koko taloushallinnon ulkoistamiseen koki tarvetta 22,2 % vastanneista.

Tili-instituuttisäätiö jakaa vuosittain stipendejä korkeakoulujen opiskelijoille, joiden opinnäytetyö, kandidaatin tutkielma tai pro gradu -tutkielma käsittelee pk-yritysten taloushallintoa tilitoimistopalveluiden näkökulmasta. Taloushallintoliitto perusti Tili-instituuttisäätiön vuonna 1980 edistämään laskentatoimen ja taloushallinnon kehittämistä sekä järjestämään alan asiantuntijatutkintoa eli KLT-tutkintoa.

Oamkin liiketalouden koulutusohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti liiketoimintaosaamista. Ensi syksystä alkaen opiskelijat voivat halutessaan suuntautua taloushallintoon. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan käytännönläheisesti ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen aihealueita. Opintoja täydennetään muun muassa yritysrahoituksen ja verotuksen opinnoilla. Opiskelija voi halutessaan suorittaa HTM-tilintarkastajan tutkintoon edellytettävät opinnot.

Lisätietoja

Petri Gallén, tradenomi, 040 584 2743

Juha Isopahkala, tradenomiopiskelija, 040 708 4187

Arja Itkonen, lehtori, 040 141 5345

Linkki opinnäytetyöhön: https://publications.theseus.fi/handle/10024/39151

Oulun seudun ammattikorkeakoulusta (Oamk) valmistuu aitoja ja osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Meillä on noin 9 000 opiskelijaa ja 800 työntekijää. Toimimme Oulussa, Oulaisissa ja Raahessa. Lisäksi projektiluonteista toimintaa on useilla paikkakunnilla Pohjois-Suomessa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs