Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » NSIG FINLAND TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE SEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

NSIG FINLAND TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE SEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

Tiedote.
Julkaistu: 31.05.2016 klo 15:16
Julkaisija: Tiedote

NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP LEHDISTÖTIEDOTE                              31.5.2016 klo 15:00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

NSIG FINLAND TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE SEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai ”Tarjouksentekijä”), joka on National Silicon Industry Groupin (“NSIG”) välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, aloitti 22.4.2016 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmetic Oyj:n ("Okmetic") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous"). NSIG Finland julkisti Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjansa 21.4.2016 ("Tarjousasiakirja").

Aiemmin 30.5.2016 tiedotetun mukaisesti NSIG Finland on julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja samanaikaisesti jatkanut tarjousaikaa 14.6.2016 asti.

Tarjousajan pidennyksen vuoksi Tarjouksentekijä on päättänyt muuttaa Ostotarjouksen ehtoja osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden eduksi siten, että Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehtyjen osakkeiden ja optio-oikeuksien hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun tarjousajan tai, jos tarjousaikaa on jatkettu edelleen, näin jatketun tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjouksentekijä onkin julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on siten velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen. Peruutusoikeuksia koskevaa muutosta lukuun ottamatta Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt yllä kuvattua muutosta koskevan Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan ("Täydennysasiakirja Nro. 1"), joka on tämän tiedotteen Liitteenä 1.

Tarjousasiakirja, yhdessä Täydennysasiakirjan Nro. 1 kanssa, on saatavilla suomenkielisenä Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa, Nasdaq Helsinki Oy:ssä, Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki, NSIG Finlandin toimipaikassa 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, internetissä osoitteissa www.nordea.fi/osakkeet ja http://www.okmetic.com/fi/sijoittajat/ostotarjous, sekä englanninkielisenä internetissä osoitteissa www.nordea.fi/equities ja http://www.okmetic.com/investors/tender-offer.

31.5.2016

NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP                                       NSIG FINLAND S.À R.L.

Liite 1: Tarjousasiakirjan Täydennysasiakirja Nro. 1

 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja antaa:

NSIG
Toimitusjohtaja Leo Ren
puh. +86 21 5285 9096, sähköposti: leoren@sh-nsig.com

 

TIETOJA NSIG:ISTÄ

NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:n rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa.

Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:n tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla.

TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ

Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on myyntitoimistot Japanissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa sekä laaja agenttiverkosto, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: OKM1V).

Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internetosoitteesta www.okmetic.com.

 

HUOMAUTUS

TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA.

OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN ON LAINVASTAISTA TAI VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTRONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN.

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA eiKÄ VIRANOMAINEN ole hyväksyNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 kohdaN MUKAISESTI. vastaavasti kyseisiä asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei tule jakaa, eikä niitä saa SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN yleisölle. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA tulee tehdä ISOSSA-BRITANNIASSA vain sijoitusalan ammattilaisille (jotka kuuluvat ISON-BRITANNIAN vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (Financial Promotion), vuoden 2005 määräyksen ("määräys") 19(5) artiklan soveltamisalaan) tai määräyksen 43 artiklassa soveltamisalaan kuuluville henkilöille tai muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa määräyksen mukaisesti.

UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä.

 

 

                                                                                                                                                                              Liite 1

TÄYDENNYSASIAKIRJA NRO. 1 NSIG FINLAND S.À R.L.:N 21.4.2016 JULKISTAMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETIC OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

31.5.2016

NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai "Tarjouksentekijä") täydentää 21.4.2016 julkistettua tarjousasiakirjaa ("Tarjousasiakirja") arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti seuraavilla tiedoilla.

NSIG Finlandin kaikista Okmetic Oyj:n ("Okmetic") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden hallussa, tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alkuperäinen tarjousaika päättyi 27.5.2016 ("Ostotarjous"). Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet alkuperäisen Tarjousajan aikana ja Tarjouksentekijä on julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi 30.5.2016.

Tarjouksentekijä on kuitenkin saanut tietoonsa, että vastoin ennen Ostotarjouksen julkistamista tehtyjä arvioita asianomaiset ministeriöt ovat indikoineet, että tiettyjen Okmeticin käyttämien teknologioiden vuoksi Ostotarjouksen toteuttaminen voi heidän näkemyksensä mukaan vaatia työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) mukaisesti. Tarjouksentekijä ja Okmetic ovat välittömästi ryhtyneet toimiin selvittääkseen tilanteen ja pyrkivät saamaan keskustelut päätökseen mahdollisimman pian. Tarjouksentekijä tulee myös tekemään mainitun lain mukaan mahdollisesti tarvittavat hakemukset.

Varatakseen aikaa näiden keskustelujen käymiseen Tarjouksentekijä on 30.5.2016 päättänyt Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jatkaa tarjousaikaa 14.6.2016 klo 16:00 asti. Riippuen asianomaisten ministeriöiden kanssa käytävistä keskusteluista, Tarjouksentekijä voi edelleen jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, muttei siten, että tarjousaika jatkuisi 30.6.2016 jälkeen. Ostotarjouksen ehtojen mukainen jälkikäteinen tarjousaika voi kuitenkin jatkua 30.6.2016 jälkeen edellyttäen, että Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen oikea-aikaisesti. Olettaen, että tarjousaika tulee päättymään 14.6.2016, Tarjouksentekijä tulee julkistamaan Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 17.6.2016 ja ostotarjouskaupat selvitetään arviolta 22.6.2016. Vaikka tarjousaikaa jatkettaisiin edelleen, Ostotarjous toteutetaan ja ostotarjouskaupat selvitetään viimeistään arviolta 8.7.2016.

Tarjousajan pidennyksen vuoksi Tarjouksentekijä on päättänyt muuttaa Ostotarjouksen ehtoja osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden eduksi siten, että Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehtyjen osakkeiden ja optio-oikeuksien hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu edelleen, näin jatketun Tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjouksentekijä onkin julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on siten velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen. Tämän mukaisesti Tarjousasiakirjan kohdan 4. "Ostotarjouksen ehdot" alakohdan 4.7. "Peruutusoikeus" ensimmäinen kappale on muutettu jatketun tarjousajan osalta kuulumaan seuraavasti:

"Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun Tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjouksentekijä on julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on siten velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen."

Peruutusoikeuksia koskevaa muutosta lukuun ottamatta Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina.

Tarjousasiakirja on saatavilla edellä mainituin täydennyksin ja muutoksin 31.5.2016 alkaen.

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä täydennysasiakirjasta, mutta ei ole vastuussa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 7/02.05.05/2016.

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs