Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » NSIG FINLAND ON SAANUT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN VAHVISTUKSEN JULKISELLE OSTOTARJOUKSELLE KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEELLE LASKEMISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

NSIG FINLAND ON SAANUT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN VAHVISTUKSEN JULKISELLE OSTOTARJOUKSELLE KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEELLE LASKEMISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

Tiedote.
Julkaistu: 10.06.2016 klo 14:26
Julkaisija: Tiedote

NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP LEHDISTÖTIEDOTE     10.6.2016 klo 14:15

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

NSIG FINLAND ON SAANUT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN VAHVISTUKSEN JULKISELLE OSTOTARJOUKSELLE KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEELLE LASKEMISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai ”Tarjouksentekijä”), joka on National Silicon Industry Groupin (“NSIG”) välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, aloitti 22.4.2016 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmetic Oyj:n ("Okmetic") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous").

Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset täyttyivät alkuperäisen tarjousajan aikana, joka oli alun perin suunniteltu päättymään 27.5.2016, ja Ostotarjous julistettiin ehdottomaksi 30.5.2016. Samanaikaisesti Tarjouksentekijä jatkoi tarjousaikaa 14.6.2016 asti varatakseen aikaa sen selvittämiseen, vaatiiko Ostotarjouksen toteuttaminen työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) mukaisesti ("Vahvistus").

Tarjouksentekijä on hakenut ja tänään saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä Vahvistuksen Ostotarjouksen toteuttamiselle. Ostotarjous tullaan toteuttamaan ehtojensa mukaisesti jatketun tarjousajan päätyttyä 14.6.2016.

Tarjouksentekijä tulee julkistamaan Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta 15.6.2016 ja Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 17.6.2016. Ostotarjouksen toteutuskaupat selvitetään arviolta 22.6.2016.

 

10.6.2016

 

National Silicon Industry Group           NSIG Finland S.à r.l.

 

Lisätietoja antaa:

 

NSIG

Toimitusjohtaja Leo Ren

puh. +86 21 5285 9096, sähköposti: leoren@sh-nsig.com

 

TIETOJA NSIG:ISTÄ

NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:n rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa.

Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:n tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla.

TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ

Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on myyntitoimistot Japanissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa sekä laaja agenttiverkosto, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: OKM1V).

Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internetosoitteesta www.okmetic.com.

 

HUOMAUTUS

TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA.

OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN ON LAINVASTAISTA TAI VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN.

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA eiKÄ VIRANOMAINEN ole hyväksyNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 kohdaN MUKAISESTI. vastaavasti kyseisiä asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei tule jakaa, eikä niitä saa SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN yleisölle. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA tulee tehdä ISOSSA-BRITANNIASSA vain sijoitusalan ammattilaisille (jotka kuuluvat ISON-BRITANNIAN vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (Financial Promotion), vuoden 2005 määräyksen ("määräys") 19(5) artiklan soveltamisalaan) tai määräyksen 43 artiklassa soveltamisalaan kuuluville henkilöille tai muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa määräyksen mukaisesti.

UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs