Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » NSIG FINLAND JULISTAA KAIKISTA OKMETICIN OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EHDOTTOMAKSI JA JATKAA TARJOUSAIKAA 14.6.2016 ASTI

NSIG FINLAND JULISTAA KAIKISTA OKMETICIN OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EHDOTTOMAKSI JA JATKAA TARJOUSAIKAA 14.6.2016 ASTI

Tiedote.
Julkaistu: 30.05.2016 klo 18:43
Julkaisija: Tiedote

NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP LEHDISTÖTIEDOTE     30.5.2016 klo 18:30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

NSIG FINLAND JULISTAA KAIKISTA OKMETICIN OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EHDOTTOMAKSI JA JATKAA TARJOUSAIKAA 14.6.2016 ASTI

NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai ”Tarjouksentekijä”), joka on National Silicon Industry Groupin (“NSIG”) välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, aloitti 22.4.2016 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmetic Oyj:n ("Okmetic") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika oli alun perin suunniteltu päättymään 27.5.2016 ("Tarjousaika").

Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet alkuperäisen Tarjousajan aikana ja Ostotarjous on näin tullut ehdottomaksi. Alustavan 27.5.2016 mennessä saatuja hyväksyntöjä koskevan tiedon perusteella Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 92,53 prosenttia kaikista Okmeticin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä (lukuun ottamatta Okmeticin hallussa olevia omia osakkeita). Yhdessä tarjottujen optio-oikeuksien kanssa tämä tarkoittaa noin 92,46 prosentin omistusta kaikista Okmeticin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ulkona olevien optio-oikeuksien täysi laimennusvaikutus huomioiden ja lukuun ottamatta Okmeticin hallussa olevia omia osakkeita.

Tarjouksentekijä on kuitenkin saanut tietoonsa, että vastoin ennen Ostotarjouksen julkistamista tehtyjä arvioita asianomaiset ministeriöt ovat indikoineet, että tiettyjen Okmeticin käyttämien teknologioiden vuoksi Ostotarjouksen toteuttaminen voi heidän näkemyksensä mukaan vaatia työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) mukaisesti. Tarjouksentekijä ja Okmetic ryhtyvät välittömästi toimiin selvittääkseen tilanteen ja pyrkivät saamaan keskustelut päätökseen mahdollisimman pian. Tarjouksentekijä tulee myös tekemään mainitun lain mukaan mahdollisesti tarvittavat hakemukset ja julkistaa lisätietoja, kun asiassa tapahtuu olennaista kehitystä.

Varatakseen aikaa näiden keskustelujen käymiseen Tarjouksentekijä on päättänyt Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jatkaa Tarjousaikaa 14.6.2016 klo 16:00 asti. Riippuen asianomaisten ministeriöiden kanssa käytävistä keskusteluista, Tarjouksentekijä voi edelleen jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, muttei kuitenkaan siten, että Tarjousaika jatkuisi 30.6.2016 jälkeen. Ostotarjouksen ehtojen mukainen jälkikäteinen tarjousaika voi kuitenkin jatkua 30.6.2016 jälkeen edellyttäen, että Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen oikea-aikaisesti.

Olettaen, että Tarjousaika tulee päättymään 14.6.2016, Tarjouksentekijä tulee julkistamaan Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 17.6.2016 ja ostotarjouskaupat selvitetään arviolta 22.6.2016. Vaikka Tarjousaikaa jatkettaisiin edelleen, Ostotarjous toteutetaan ja ostotarjouskaupat selvitetään viimeistään arviolta 8.7.2016.

Tarjousajan pidennyksen vuoksi Tarjouksentekijä on päättänyt muuttaa Ostotarjouksen ehtoja osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden eduksi siten, että Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehtyjen osakkeiden ja optio-oikeuksien hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu edelleen, näin jatketun Tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjouksentekijä onkin julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen.

Peruutusoikeuksia koskevaa muutosta lukuun ottamatta Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina. Tarjouksentekijä tulee täydentämään tarjousasiakirjaa vastaamaan yllä kuvattua Ostotarjouksen ehtojen muutosta ja julkistaa tällaisen täydennysasiakirjan heti, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt, arviolta 31.5.2016.

Koska kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti jatketun Tarjousajan tai mahdollisen edelleen jatketun Tarjousajan päätymisen jälkeen.

"NSIG on erittäin sitoutunut Ostotarjoukseen ja Okmeticin osakkeenomistajia kohtaan ja tulee tekemään yhteistyötä Okmeticin ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa selvittääkseen yllä kuvatut hyväksyntää koskevat keskustelut mahdollisimman pian. Odotamme innolla Ostotarjouksen toteuttamista ja sitä, että pystymme tukemaan Okmeticia sen liiketoiminnan edelleen kehittämisessä", kommentoi Leo Ren, NSIG:n toimitusjohtaja.

"Okmeticin hallitus tukee edelleen yksimielisesti Ostotarjousta ja tulee arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti täydentämään Ostotarjousta koskevaa lausuntoaan niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Tarjouksentekjä on täydentänyt tarjousasiakirjaa", kommentoi Jan Lång, Okmeticin hallituksen puheenjohtaja.

Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja tarjottava vastike kaikista Okmeticin optio-ohjelman 2013 perusteella annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,87 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2013 A ja 4,62 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2013 B Okmeticin osakkeenomistajille 18.4.2016 maksetun osingon jälkeen.

Tarjousasiakirja (yhdessä edellä mainitun täydennysasiakirjan kanssa, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt) on saatavilla suomenkielisenä Nordea Pankin konttoreissa, Nasdaq Helsingissä, Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki, NSIG Finlandin toimipaikassa 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, internetissä osoitteissa www.nordea.fi/osakkeet ja http://www.okmetic.com/fi/sijoittajat/ostotarjous, sekä englanninkielisenä internetissä osoitteissa www.nordea.fi/equities ja http://www.okmetic.com/investors/tender-offer.

Okmeticin osakkeenomistajat tai optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät ole saaneet tietoa ja ohjeita Ostotarjouksen hyväksymisestä tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Nordea Pankki Suomi Oyj:hin saadakseen tarvittavat tiedot ja hyväksyäkseen Ostotarjouksen.

 

30.5.2016

National Silicon Industry Group           NSIG Finland S.à r.l.

 

Lisätietoja antavat:

NSIG
Toimitusjohtaja Leo Ren
puh. +86 21 5285 9096, sähköposti: leoren@sh-nsig.com

 

Okmetic
Hallituksen puheenjohtaja Jan Lång
puh. 040 508 7223, sähköposti: janove.lang@outlook.com

Toimitusjohtaja Kai Seikku
puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

 

TIETOJA NSIG:ISTÄ

NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:n rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa.

Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:n tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla.

TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ

Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on myyntitoimistot Japanissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa sekä laaja agenttiverkosto, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: OKM1V).

Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internetosoitteesta www.okmetic.com.

 

HUOMAUTUS

TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA.

OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN ON LAINVASTAISTA TAI VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN.

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA eiKÄ VIRANOMAINEN ole hyväksyNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 kohdaN MUKAISESTI. vastaavasti kyseisiä asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei tule jakaa, eikä niitä saa SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN yleisölle. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA tulee tehdä ISOSSA-BRITANNIASSA vain sijoitusalan ammattilaisille (jotka kuuluvat ISON-BRITANNIAN vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (Financial Promotion), vuoden 2005 määräyksen ("määräys") 19(5) artiklan soveltamisalaan) tai määräyksen 43 artiklassa soveltamisalaan kuuluville henkilöille tai muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa määräyksen mukaisesti.

UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs