Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Norppaturvallinen ja tehokkaasti kalastava rysä kehitetty Saimaalla

Metsähallitus

Norppaturvallinen ja tehokkaasti kalastava rysä kehitetty Saimaalla

Tiedote.
Julkaistu: 27.09.2016 klo 10:10
Julkaisija: Metsähallitus

-ainutlaatuinen kehitystyö parantaa suomukalan pyyntiä ja vähentää verkkokalastuksen tarvetta

 Saimaalla on kehitteillä ammattikalastajille rysämalli, joka on monipuolisesti kalastava pyydys ja myös turvallinen saimaannorpalle. Estokaltereilla varustettu rysä soveltuu hyvin taloudellisesti tärkeiden suomukalojen, kuten kuhan ja ahvenen pyyntiin. Rysämallia on kehitetty usean vuoden ajan sekä testattu koekalastuksissa ja seurattu vedenalaiskameroilla Saimaalla.

Kehitystyö on lähtenyt käyntiin ammattikalastajien aloitteesta vuosikymmenen alussa ja jatkuu nyt Saimaannorppa-LIFE -hankkeessa usean toimijan yhteistyönä. Mukana on ollut viranomaisista, tutkijoista, suojeluväestä ja ammattikalastajista koostuva työryhmä.

Uusi rysämalli on päältä katettu pohjarysä, jossa norpan kulku rysän kalapesään on estetty kokonaan. Malli on kalastuksellisesti tehokkaampi kuin aiemmat mallit ja vähentää näin verkkokalastuksen tarvetta ja riskiä saimaannorpan pyydyskuolleisuuteen.

”Verkkokalastus on aikaa vievää puuhaa, ja soveltuu parhaiten kylmän veden aikaan. Rysät kalastavat ympäri vuorokauden ja kala säilyy niissä hyvänä useamman päivän. Saaliin kokeminen rysästä on verkkokalastusta nopeampaa, jolloin aikaa jää saaliin käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Uskon, että nyt saadut hyvät kokemukset pohjarysistä tulevat lisäämään ammattimaista rysäkalastusta norppavesillä, toteaa rysää kehittämässä ollut ammattikalastaja Markku Kettunen.”

Kehitteillä olevat rysät parantavat kalan toimitusvarmuutta verkkokalastusrajoitusten aikana 15.4-30.6, jolloin verkkojen käyttö on kielletty myös ammattikalastajilta.

Monipuoliset testaukset

Rysämallia on kehitetty usean vuoden ajan. Testattavana on ollut mm. erilaisten estokaltereiden ja päältä katettuihin rysiin tehtyjen pakoaukkojen vaikutus kalansaaliisiin. Koekalastuksissa on todettu, että norpan kulun estävä kalteriratkaisu voidaan toteuttaa niin, että se ei vähennä kuha- ja ahvensaalista. Rysän potkujen kattaminen puolestaan parantaa saalista, vaikka kattoon jätetään norpan kulkemisen mahdollistavat aukot. Pyydysten rakenteiden toimivuutta ja kalojen käyttäytymistä pyydyksissä on kuvattu vedenalaiskameroilla. Pyydyskehittelyn tuloksena on kalastusrajoituksia koskevaan lakiin tullut lisäys, jossa päältä suljetuilla rysillä kalastaminen sallitaan, jos pyydykset on varustettu estokalterilla.

Ensi vuoden aikana koerysätyypin kalastavuutta ja käsiteltävyyttä pyritään edelleen kehittelemään. Kehitystyöhön on haettu oppia tutustumalla ammattimaiseen rysäpyyntiin Perämerellä, Pietarsaaren seudulla ja Hjälmaren-järvellä Ruotsissa.

Muikun rysäpyyntiin estokaltereilla varustetut rysät eivät sovellu, mutta suomukalan, kuten kuhan ja ahvenen pyynnissä menetelmä näyttää toimivan hyvin. Tulevaisuuden haasteena onkin kehittää muikun pyyntiin soveltuva norppaturvallinen isorysä. Myös ns. jokamiehen norppaturvallista pienrysää on alustavasti ideoitu korvaamaan vapaa-ajankalastajien verkkopyyntiä.

Saimaannorppa-LIFE -hanke edistää saimaannorpan suojelua ja suotuisan suojelutason saavuttamista. Hanketta vetää Metsähallituksen luontopalvelut ja kumppaneita ovat Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Turun yliopisto.

Lisätietoja:

 Valokuvia median käyttöön tämän uutisen julkaisun yhteydessä: http://bit.ly/2d02rDn

 Kuvissa ammattikalastaja Markku Kettunen. Kuvatiedot: Metsähallitus/Saara Lavi

 Mikko Jokela, Saimaan Safarit Oy, puh. 044 520 0126, mikko.jokela@saimaansafarit.fi

 Timo Turunen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 02 6112, timo.turunen@ely-keskus.fi

 Ari Leskelä, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 32 7404, ari.leskelä@luke.fi

 Raisa Tiilikainen, Metsähallitus, puh. 0206 39 5294, raisa.tiilikainen@metsa.fi

 

www.metsa.fi/saimaannorppalife

www.luontoon.fi/saimaannorppa

www.facebook.com/saimaannorpankesa/?ref=ts&fref=ts

 

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs