Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Nokia vauhdittaa innovaatiota ja toimeenpanoa yksinkertaistamalla organisaatiotaan

Nokia vauhdittaa innovaatiota ja toimeenpanoa yksinkertaistamalla organisaatiotaan

Julkaistu: 11.05.2010 klo 14:03
Julkaisija:

Nokia yksinkertaistaa organisaatiotaan tavoitteenaan kilpailukyvyn kasvattaminen ja entistä vaikuttavamman käyttökokemuksen tuominen kuluttajille. Nokian laite- ja palveluliiketoiminta koostuu 1.7.2010 lähtien kolmesta yksikköstä: Mobile Solutions, Mobile Phones ja Markets. Uusi organisaatio on suunniteltu vauhdittamaan tuoteinnovaatioiden ja ohjelmistojen kehittämistä yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on sisältöjen, sovellusten ja palveluiden integrointi mobiilitietokoneisiin, älypuhelimiin ja matkapuhelimiin.

Nokia yksinkertaistaa organisaatiotaan tavoitteenaan kilpailukyvyn kasvattaminen ja entistä vaikuttavamman käyttökokemuksen tuominen kuluttajille. Nokian laite- ja palveluliiketoiminta koostuu 1.7.2010 lähtien kolmesta yksikköstä: Mobile Solutions, Mobile Phones ja Markets. Uusi organisaatio on suunniteltu vauhdittamaan tuoteinnovaatioiden ja ohjelmistojen kehittämistä yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on sisältöjen, sovellusten ja palveluiden integrointi mobiilitietokoneisiin, älypuhelimiin ja matkapuhelimiin.

Uusi Mobile Solutions -yksikkö keskittyy yhtiön korkeamman hintaluokan mobiilitietokone- ja älypuhelinvalikoimaan. Nämä MeeGo- ja Symbian-ohjelmistoalustoille perustuvat laitteet integroidaan tiiviisti Nokian Internet-palveluiden valikoimaan kuluttajille lisäarvoa tuovalla tavalla.

Uuden Mobile Phones -yksikön tavoitteena on Nokian johtoaseman säilyttäminen monipuolisten ominaisuuksien matkapuhelimissa sekä maailman käytetyimmän matkapuhelinten käyttöjärjestelmän Series 40:n kehittäminen. Mobile Solutions- ja Mobile Phones -yksiköillä on kullakin oma portfolionhallinta, johon kuuluvat tuotesuunnittelu, tuotekehitys sekä siihen kuuluvat ohjelmistoresurssit.

Markets-yksikkö vastaa Nokian myynnistä ja markkinoinnista, Nokian maailmanlaajuisesta tuotanto- ja logistiikkaverkostosta sekä hankinnan toiminnoista.

"Aiomme kasvattaa johtoasemaamme matkapuhelimissa ja sen lisäksi tartumme nopeasti ja päättäväisesti älypuhelimien ja mobiilitietokoneiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin", sanoo Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo. "Uusi organisaatiomme on suunniteltu nopeuttamaan toimeenpanoa ja vauhdittamaan innovaatioita sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Uskomme että tämä auttaa meitä kehittämään tehokkaampia mobiiliratkaisuja - eli laitevalikoiman ja niihin integroituja palveluita, jotka yhdistävät ihmisiä, mahdollistavat uusia viestintätapoja ja kokemuksien jakamisen sekä tukevat liikkuvaa elämäntapaa".

Uusi organisaatiorakenne tuo mukanaan muutoksia Nokian johtajistoon. Tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuuden, ammatillisen erikoisosaamisen ja nopeamman toimeenpanon tasapaino.

Mobile Solutions -yksikköä johtaa Anssi Vanjoki, ja siihen kuuluvat MeeGo Computers, vetäjänään Alberto Torres, ja Symbian Smartphones, vetäjänään Jo Harlow. Mobile Solutionsiin kuuluu myös Services, jota johtaa Tero Ojanperä. Services jatkaa Ovi-palveluiden integroimista älypuhelimiin ja mobiilitietokoneisiin ja kehittää uusia palveluita Nokian matkapuhelimiin. Nokian Chief Technology Officer -tehtävään on nimitetty Rich Green vastuualueenaan Nokian yhteisen teknologia-arkkitehtuurin kehittäminen. Green on hankkinut laajan kokemuksen työskennellessään Piilaakson yrityksissä, mukaan luettuna useita vuosia Sun Microsystems -yhtiön palveluksessa. Rich Green raportoi Anssi Vanjoelle.

Mobile Phones -yksikkö, jonka johtoon siirtyy Mary McDowell, tekee läheistä yhteistyötä Servicesin kanssa tuottaakseen lisäarvoa matkapuhelimiin ja tuodakseen alemman hintaluokan laitteisiin palveluita, kuten Ovi Life Tools, Ovi Mail, Ovi Store ja Nokia Money.

Markets-yksikkö vastaa jatkossakin kokonaisvaltaisesti Nokian myynnistä ja markkinoinnista, ratkaisujen myynnistä, digitaalisen markkinoinnin kehittämisestä sekä maailmanlaajuisen tuotanto- ja logistiikkaverkoston sekä hankinnan vahvistamisesta. Markets-yksikön johtajaksi tulee Niklas Savander.

Kai Öistämö siirtyy Chief Development Officer -tehtävään ja hän johtaa Corporate Development -toimintoa.

Rick Simonson, joka vastaa tällä hetkellä Mobile Phones -yksiköstä, on päättänyt jättää kokopäivätyön Nokiassa. Simonson jättää Nokian johtokunnan 30.6.2010. Hän kuitenkin jatkaa Nokian neuvonantajana ja keskittyy Nokia Siemens Networksin toimintaan kuluvan vuoden loppuun asti. Vuodenvaihteen jälkeenkin Simonson jatkaa Nokia Siemens Networksin hallituksen jäsenenä.

 "Rickin panos on ollut merkittävä ja hänen työnsä perintönä sekä operatiivinen että taloustoimintomme ovat maailman huippuluokkaa. Haluan kiittää Rickiä arvokkaasta työstä", sanoo Kallasvuo. "Tulemme varmasti kaipaamaan Rickiä, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että hän jatkaa Nokian neuvonantajana vuoden loppuun ja sen jälkeen Nokia Siemens Networksin hallituksen jäsenenä".

1.7.2010 alkaen Nokian johtokuntaan kuuluvat Olli-Pekka Kallasvuo, Esko Aho, Timo Ihamuotila, Mary McDowell, Tero Ojanperä, Niklas Savander, Alberto Torres, Anssi Vanjoki, Juha Äkräs ja Kai Öistämö.

1.7.2010 alkaen voimassa oleva Nokian organisaatiokaavio on nähtävissä osoitteessa http://www.nokia.com/A4630650?category=company

Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä. Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle tärkeisiin palveluihin. Yli 1,2 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset palvelut laitteisiinsa Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki, kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on johtava digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin maailmanlaajuisesti.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja niiden yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja sekä niiden yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2) kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä tuotteina ja palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa liiketoimintamme tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden yhdistelmien laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 8) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä riittäviä määriä kohtuullisen hintaisia ja laatuisia täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11) menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolten kanssa koskien uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja palveluita mukaan lukien sovellukset ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 14) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme sekä niiden yhdistelmissä käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens") entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2009 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F). 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.fi
www.nokia.com

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs