Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Nokia nimitti Stephen Elopin toimitusjohtajaksi 21.9.2010 alkaen

Nokia nimitti Stephen Elopin toimitusjohtajaksi 21.9.2010 alkaen

Julkaistu: 10.09.2010 klo 09:27
Julkaisija:

Nokian hallitus on nimittänyt Nokian toimitusjohtajaksi Stephen Elopin 21.9.2010 alkaen. Elop johtaa tällä hetkellä Microsoftin yritysratkaisuista vastaavaa yksikköä ja aikaisemmin hän on toiminut useiden yhdysvaltalaisten julkisesti noteerattujen yritysten johtotehtävissä, muun muassa Juniper Networksissä, Adobe Systemsissä ja Macromediassa. Stephen Elop on suorittanut tietotekniikan ja -hallinnon tutkinnon McMasterin yliopistossa Hamiltonissa kotimaassaan Kanadassa.

Nokian hallitus on nimittänyt Nokian toimitusjohtajaksi Stephen Elopin 21.9.2010 alkaen. Elop johtaa tällä hetkellä Microsoftin yritysratkaisuista vastaavaa yksikköä ja aikaisemmin hän on toiminut useiden yhdysvaltalaisten julkisesti noteerattujen yritysten johtotehtävissä, muun muassa Juniper Networksissä, Adobe Systemsissä ja Macromediassa. Stephen Elop on suorittanut tietotekniikan ja -hallinnon tutkinnon McMasterin yliopistossa Hamiltonissa kotimaassaan Kanadassa.  

"Nyt on oikea aika vauhdittaa Nokian uudistumista ja tuoda yhtiöön uutta, erilaisin taidoin ja vahvuuksin varustettua johtajuutta edistämään yhtiön menestystä. Nokian hallitus uskoo, että Stephen Elopilla on oikeanlaista toimialakokemusta ja kykyä johtaa Nokiaa hyödyntäen yhtiön kaikkia mahdollisuuksia. Hänen vahvasta ohjelmistotaustastaan ja osoitetuista muutosjohtamistaidoistaan tulee olemaan merkittävästi hyötyä, kun päättäväisesti etenemme kohti Nokian muutosprosessin päätöstä. Uskomme, että Stephen pystyy viemään eteenpäin sekä innovointia että yhtiön strategian tehokasta toteutusta ja näin tuottamaan lisäarvoa osakkeenomistajillemme," sanoo Nokia hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila.

Stephen Elop toteaa uudesta Nokia-tehtävästään: "Olen erittäin innoissani, että minusta tulee jäsen tiimiin, jonka tavoitteena on entisestään vahvistaa Nokian kiistatonta asemaa mobiilin viestintäteollisuuden johtajana ja jonka herpaantumattomana tehtävänä on asiakastarpeisiin ja -odotuksiin vastaaminen. Nokian globaali asema on ainutlaatuinen, ja yhtiöllä on upea brändi, jonka varaan voimme rakentaa.  Nokiassa on erittäin lahjakkaita ja omistautuneita ihmisiä, ja olen vakuuttunut, että yhdessä toimien voimme jatkaa kuluttajien odotukset täyttävien innovatiivisten tuotteiden luomista. Nokian slogan ilmaisee selvästi avaintavoitteemme:Connecting People saa uusia ulottuvuuksia, kun kehitämme tuote-, ratkaisu-, ja palveluvalikoimaamme."

Nokia nykyinen toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo jättää tehtävänsä 20.9.2010 ja jäsenyytensä Nokian hallituksessa välittömästi. Hän jatkaa Nokia Siemens Networksin hallituksessa sen puheenjohtajana.

"Kiitän Olli-Pekkaa Nokian koko hallituksen puolesta hänen 30-vuotisesta Nokia-urastaan. Näiden vuosien aikana hän on ollut vahvasti mukana kehittämässä yhtiötä ja sen toimintaa. Hänen sitoutumisensa ja panoksensa on kautta vuosien ollut poikkeuksellisen vahva. Hallitus toivottaa hänelle mitä parhainta menestystä jatkossa", sanoo Jorma Ollila.

Toimisopimuksensa ehtojen mukaisesti Kallasvuo on sopimuksen päättymisen yhteydessä oikeutettu saamaan yhteensä noin 4,6 miljoonan euron korvauksen, joka vastaa 18 kuukauden peruspalkkaa ja tavoitebonusta. Hän saa myös korvauksen hänelle vuonna 2007 annetuista ja 1.10.2010 suoritettavista 100 000 ehdollisesta osakkeesta niiden markkina-arvon mukaan.

Nokian hallitukseen kuuluvat 10.9.2010 lähtien seuraavat jäsenet: Jorma Ollila (puheenjohtaja), Marjorie Scardino (varapuheenjohtaja), Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila.

Nokia järjestää lehdistötilaisuuden tänään 10.9. kello 13.00 Nokian pääkonttorissa, Keilalahdentie 4, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata myös Internetin välityksellä osoitteessa: www.nokia.com/press tai http://www.nokia.com/press/media_resources/audio/nokia-webcasts.

Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä. Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle tärkeisiin palveluihin. Yli 1,3 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset palvelut laitteisiinsa Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki, kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on johtava digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin maailmanlaajuisesti.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja niiden yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja sekä niiden yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2) kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä tuotteina ja palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa liiketoimintamme tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden yhdistelmien laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 8) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä riittäviä määriä kohtuullisen hintaisia ja laatuisia täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11) menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolten kanssa koskien uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja palveluita mukaan lukien sovellukset ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 14) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme sekä niiden yhdistelmissä käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens") entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2009 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh: 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34 927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 3680 555

www.nokia.fi
www.nokia.com 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs