Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Metsähallituksen tulostavoite edistää työllisyyttä

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen tulostavoite edistää työllisyyttä

Tiedote.
Julkaistu: 24.01.2013 klo 13:56
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen tulostavoitteeksi 110 miljoonaa euroa vuodelle 2013 liikelaitoksen hallituksen esityksen mukaisesti. Tuloksen oletetaan siis säilyvän lähes vuoden 2012 tasolla Metsähallituksen parantuneen kannattavuuden ansiosta. Myös puun myyntimäärän ennustetaan säilyvän vuoden 2012 tasolla. Metsähallituksen on tarkoitus tulouttaa vuoden 2013 tuloksesta hallitusohjelman mukaisesti 120 milj. euroa vuonna 2014. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi ministeriön esittämää tavoitetta tänään.

Tulostavoite on mitoitettu niin, että Metsähallitus voi saavuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön, työllisyyteen sekä porotalouteen ja saamelaiskulttuuriin liittyvät yhteiskunnalliset velvoitteensa. Näistä syistä reilulla puolella miljoonalla metsämaahehtaarilla on rajoitettu talousmetsien käyttöä, ja puolet tästä pinta-alasta on kokonaan pois metsätalouskäytöstä.

"Tulostavoitteen nostaminen edistää erityisesti pohjoisen ja itäisen Suomen työllisyyttä, koska Metsähallitus tuo työtä ja toimeentuloa nimenomaan näille seuduille. Puita istutetaan, taimikoita hoidetaan, puuta korjataan ja kuljetetaan sekä paljon muuta. Samalla tuotetaan raaka-ainetta puuta jalostavalle teollisuudelle", ministeri Jari Koskinen summaa.

Metsämaata on päätetty myös myydä aiempaa enemmän, mutta vain sellaisilta alueilta joilla ei ole todettuja luontoarvoja tai joilla ei ole tarkoituksenmukaista käyttöä valtiolle. Tarkoitus on myydä pääosin irtopalstoja. Lisäksi Metsähallitus panostaa metsänhoitoon ja tienrakennukseen. Kaikkien Metsähallituksen liiketoimintojen odotetaan olevan voitollisia kuluvana vuonna.

Metsähallitus edistää myös saamenkielistä viestintää, toteuttaa metsien monimuotoisuutta suojelevaa METSO-ohjelmaa, noudattaa valtioneuvoston periaatepäätöstä soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä ja jatkaa kulttuuriperintökohteiden inventointia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

osastopäällikkö Juha Ojala, puh. (09) 1605 3350, 050 413 5515
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, puh. (09) 1605 3359, 040 187 320


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs