Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Merialueen ammattikalastuksen saaliin arvo nousi vuonna 2011

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Merialueen ammattikalastuksen saaliin arvo nousi vuonna 2011

Tiedote.
Julkaistu: 08.06.2012 klo 09:24
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

 Merialueen ammattikalastuksen saaliin arvo nousi vuonna 2011

Suomen ammattikalastuksen saalis mereltä oli viime vuonna 120 miljoonaa kiloa. Saalis pieneni kaksi miljoonaa kiloa, mutta oli arvoltaan kuusi miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu kalastajien saamasta paremmasta silakan hinnasta. Eniten saalista saatiin Selkämereltä. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uudesta tilastojulkaisusta Ammattikalastus merellä 2011.

Silakka oli sekä määrältään että arvoltaan merialueen ammattikalastuksen tärkein laji. Sitä kalastettiin 98 miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, 16 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi edellisestä vuodesta viisi miljoonaa kiloa, mutta kilohailisaalis pieneni yhdeksän miljoonaa kiloa. Silakankalastus keskittyi Selkämerelle, josta kalastettiin 77 prosenttia saaliista. Kilohailia kalastettiin eniten Hangon läntiseltä ja itäiseltä selältä. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 95 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista.

Silakan ja kilohailin kalastus on hyvin keskittynyttä. Kahdeksan eniten kalastanutta troolaria sai puolet saaliista. Turskasaalis (1,1 milj. kg) kalastettiin muutaman aluksen toimesta eteläiseltä Itämereltä ja saalis purettiin Puolan, Ruotsin ja Tanskan satamiin. Kilohailisaaliista purettiin ulkomaille reilut 40 prosenttia ja silakkasaaliistakin kolmasosa. Osa Suomeen rekisteröidyistä kalastusaluksista on siirtynyt virolaisten ja ruotsalaisten hallintaan ja sen myötä saaliin purkaminen Suomen ulkopuolelle on yleistynyt.

Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla saaliskiintiöillä. Etenkin silakkakanta on viime vuosina ollut vahva ja sen myötä saaliskiintiöt suuria.

Hylkeet rannikkokalastajien kiusana

Valtaosa ammattikalastajista kalasti verkoilla tai rysillä rannikkoalueella. Rannikkolajeista eniten kalastettiin kuoretta (1.0 milj. kg), ahventa (0,9 milj. kg), lahnaa (0,7 milj. kg) ja siikaa (0,7 milj. kg). Kuhaa kalastettiin 0,5 miljoonaa kiloa ja lohta 0,2 miljoonaa kiloa.

Viidennes kalastajista ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista vuoden 2011 aikana. Hylkeet häiritsivät etenkin rannikkokalastusta monin tavoin. Ne söivät, vahingoittivat ja karkottivat kaloja sekä rikkoivat pyydyksiä. Joissakin tapauksissa kalastajat joutuivat luopumaan perinteisistä pyyntipaikoista tai lopettamaan kalastuksen kokonaan.

Silakkasaalis entistä arvokkaampi

Merialueen ammattikalastajat saivat saaliistaan 33 miljoonaa euroa vuonna 2011. Arvoltaan tärkein laji oli silakka (18,5 milj. euroa), jonka tuottajahinta nousi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksella. Muita taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat kilohaili (2,8  milj. euroa), siika (2,8 milj. euroa), kuha (2,5  milj. euroa, ahven (1,8 milj. euroa), turska (1,1 milj. euroa) ja lohi (1,0 milj. euroa). Selkämerellä ja lounaisilla merialueilla arvokkain saalis saatiin silakasta, Suomenlahdella kilohailista sekä kuhasta ja Perämerellä siiasta.

 Suomen ammattikalastuksen saalis Itämeren eri osissa vuonna 2011, (1000 kg).


Merialueen ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo vuosina 1980-2011 vuoden 2011 hintatasossa.

 

Suomen ammattikalastuksen saalis Itämeren eri osissa vuonna 2011, (1000 kg).

 

Perämeri

Selkämeri,    Merenkurkku

Lounaiset
merialueet*

Suomenlahti

Eteläinen      Itämeri

Yhteensä

Silakka

3 318

75 065

11 424

5 239

2 599

97 645

Kilohaili

0

3 458

4 468

5 703

2 134

15 762

Turska

0

0

5

0

1 101

1 106

Kampela

0

2

5

2

6

16

Hauki

29

99

40

49

-

216

Muikku

157

1

-

0

-

158

Siika

284

224

126

47

-

681

Lohi

95

36

18

41

38

227

Taimen

15

32

5

10

0

62

Kuore

72

933

5

1

-

1012

Lahna

96

219

85

342

-

742

Särki

72

199

42

51

-

364

Made

11

16

4

24

-

55

Ahven

77

529

231

100

-

936

Kuha

6

136

176

165

-

483

Muut

28

159

13

17

3

221

Yhteensä

4 260

81 107

16 646

11 792

5 881

119 685

–  =  Ei yhtään  saalista                     0  =  Saalis pienempi kuin 500 kg

* Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Itämeren pääaltaan pohjoisosa

Lisätietoa:
Tutkija Pirkko Söderkultalahti, puh. 0205 751 246
Tilastopäällikkö Anssi Ahvonen, puh 0205 751 248

Lisätietoja tilastointimenetelmistä ja muista kalataloustilastoista löytyy osoitteesta www.rktl.fi/tilastot.
JULKAISU Ammattikalastus merellä 2011. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2012.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: www.rktl.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs