Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Manpower arbetsmarknadsbarometer: Ingen tillväxt i sikte – arbetsmarknaden nedstämd i början av året

Manpower

Manpower arbetsmarknadsbarometer: Ingen tillväxt i sikte – arbetsmarknaden nedstämd i början av året

Pressmeddelande.
Publicerad: 08.12.2015 kl. 09:00
Utgivare: Manpower

ManpowerGroup globala arbetsmarknadsbarometer, Manpower Employment Outlook Survey genomfördes igen i Finland. Resultatet visar att bistra tider väntar finska arbetssökande under det första kvartalet av året. Sysselsättningstrenden för Finland som helhet är -6 procent, en minskning med fem procentenheter jämfört med förra kvartalet och en marginell ökning med två procentenhet jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden förväntas bli svagare inom sju branscher av tio samt tre regioner av fyra. Av de arbetsgivare som deltog i enkätet förutser 83 % en oförändrad sysselsättning.

Enligt ManpowerGroup arbetsmarknadsbarometern som publicerades idag kommer sysselsättningstrenden att avta under årets tre första månader. För arbetsmarknadsbarometern intervjuades 620 arbetsgivare i Finland, varav 83 procent förutser en oförändrad sysselsättning, 5 procent förutser en ökad sysselsättning, och hela 11 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan. Detta ger en sysselsättningstrend (Net Employment Outlook, se fotnot) för Finland på -6 % för perioden januari-mars.

Pessimismen på arbetsmarknaden är tydlig, och majoriteten av branscherna i undersökningen förutspår svaga sysselsättningsplaner. De mest negativa siffrorna rapporteras från utvinning av mineral, medan de starkaste prognoserna kommer från energisektorn.

”I europeisk jämförelse rapporterar Finland undersökningens lägsta jobbprognos. Även om ekonomin växer trögt i hela Europa, har sysselsättningen gått i rätt riktning i flera länder. På basen av undersökningsresultat kan vi inte se fram emot en förändring i Finland”, konstaterar ManpowerGroups VD i Finland Iikka Lindroos. ”I Sverige och Norge planerar man personalökningar, likaså i de övriga för Finland viktiga exportländer.”

Branschjämförelser – investeringsbesluten syns i undersökningsresultaten

Arbetsgivare i sju av tio undersökta branscher rapporterar om negativa sysselsättningsplaner. Vid årsjämförelse förstärks prognoser i fem branscher av tio. Den starkaste prognosen för januari-mars rapporterar energisektorn (el-, värme-, gas- och vattenförsörjning) med en sysselsättningstrend på +11 %. Den tillverkande industrin är också optimistisk (+8 %) och även hotell- och restaurangbranschen tror på en liten förbättring (+3 %).  

De minst optimistiska branscherna är utvinning av mineral (-15 %), offentlig sektor inklusive skola, sjukvård och socialtjänster samt transport, lager och kommunikation (-14 %).

”Det är förstås positivt att industrins sysselsättningstrend förblir optimistisk och har förbättrats jämfört mot förra året. Vissa industrisektorer klarar sig bättre på exportmarknaderna, medan det är tuffare tider för andra. När industrin och exporten rullar på, för det med sig bättre utsikter för t.ex. transport och lager, vars prognos har förbättrats avsevärt vid årsjämförelse. Energisektorns sysselsättningstrend påverkas positivt av de nyligen fattade investeringsbesluten på hemmamarknaden”, analyserar Lindroos.

 

Tilläggsinformation samt bilagor kan laddas ner: http://www.manpowergroup.fi/ajankohtaista1/

Manpower arbetsmarknadsbarometer för Q2 2016 presenteras den 8 mars 2016.

Globala resultat för alla 42 länder syns interaktivt med hjälp av Manpower Employment Outlook Survey Explorer -redskap här: www.manpowergroup.com/meos

Bilagor

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower arbetsmarknadsbarometer är en undersökning som mäter trenderna på arbetsmarknaden, det vill säga i vilken utsträckning antalet anställda inom olika branscher kommer att öka eller minska under det kommande kvartalet. Arbetsmarknadsbarometern har publicerats varje kvartal i över 50 år och är ett av världens högst ansedda analysverktyg.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Undersökningen baseras på intervjuer med över 58 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 42 länder.  I Finland omfattar undersökningen 620 arbetsgivare och den genomfördes nu för 14:e gången. En och samma fråga ställs till samtliga arbetsgivare som deltar i enkäten: ”Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag i företag under de tre kommande månaderna fram till slutet av mars 2016 jämfört med innevarande kvartal?”

Fotnot: I Manpower Arbetsmarknadsbarometer använder vi begreppet ”sysselsättningstrend”. Den definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar.  

Kontakt/Tilläggsuppgifter:

Iikka Lindroos, Managing Director
ManpowerGroup Oy
iikka.lindroos@manpowergroup.fi
Tfn. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications
ManpowerGroup Oy
Mika.Wilen@manpowergroup.fi
Tfn. +358 (0)41 455 2970

ManpowerGroup

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Finland är uppdelad i fyra varumärken; ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ och Right Management®. ManpowerGroup utnämndes 2015 till World’s Most Ethical Company® -listan, bland de mest etiska företagen i världen. ManpowerGroup är enda företaget inom branschen som har fått detta erkännande fem år i rad. Mer information finns på www.manpowergroup.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs