Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » LokalTapiolas konjunkturprognos 1/2014:

LähiTapiola

LokalTapiolas konjunkturprognos 1/2014:

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.06.2014 kl. 09:00
Utgivare: LähiTapiola

Publiceras 11.6.2014 kl. 9.00

 

LokalTapiola sänker Finlands tillväxtprognos för bruttonationalprodukten år 2014 till -0,3 procent och för nästa år till 1,0 procent. Dubbelrecessionen verkar vara allvarligare än recessionen på 1990-talet. Även de världsekonomiska utsikterna håller på att försämras.

”Finland har inte ännu klarat av att ordentligt haka på återhämtningen i euroområdet som började förra året. Detta bevisar att de ekonomiska problemen i Finland är mer strukturella än konjunkturmässiga. Den industriella grunden i Finland har försvagats avsevärt under de senaste åren och den här gången har exporten inte återhämtat sig i kölvattnet av den globala återhämtningen”, säger Jari Järvinen som är biträdande direktör och chefsekonom vid LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Finlands bruttonationalprodukt började minska under det andra kvartalet år 2012. Sedan dess har ekonomin inte växt under ett enda kvartal. Även om BNP-minskningen var måttligare under förra året har en del av det negativa tillväxtarvet överförts till år 2014, säger Järvinen.

Enligt Järvinen verkar det som om dubbelrecessionen i Finland är allvarligare än recessionen på 1990-talet. ”BNP har inte minskat lika dramatiskt, men återhämtningen har varit långsammare och det kommer att krävas betydligt längre tid än under 1990-talet för att uppnå den föregående toppen. Obalansen inom den offentliga sektorn och låg produktivitet, en åldrande befolkning samt den försämrade konkurrensförmågan har lett till en dålig produktionspotential.”

LokalTapiola har sänkt sin tillväxtprognos för 2014 till -0,3 procent. ”Progonosen baserar sig på vår synpunkt att nedgången inom totalproduktionen upphör under det andra kvartalet år 2014 och att BNP börjar öka något under slutet av året. Vi förväntar oss att de strukturella problemen minskar gradvis under år 2015. På grund av svagare världsekonomiska konjunkturer har vi dock ändrat tillväxtprognosen för nästa år från 1,6 procent till 1,0 procent”, säger Järvinen.

Ökat behov av sanering sannolikt inom offentliga sektorn

Arbetslöshetsnivån i Finland ökade något under år 2012 men har dock hållits på en måttlig nivå med tanke på den svaga BNP-utvecklingen. En ökad arbetslöshet har dämpats av att befolkningen blir allt äldre.

Behovet att förbättra den ekonomiska lönsamheten och konkurrensförmågan kan enligt Järvinen öka arbetslösheten ännu en tid, även om den allmänna verksamhetsomgivningen börjar återhämta sig kraftigare. ”Behovet av sanering kan rentav öka inom branscher där lönsamhetsutvecklingen varit svagast. Sådana branscher är t.ex. offentliga sektorn, service och handel. En förbättring av Finlands konkurrenskraft försvåras även av att inflationen är högre än i de konkurrerande länderna.”

LokalTapiola tror att arbetslösheten fortsätter att öka en aning fram till början av år 2015. En förbättrad tillväxt börjar främja sysselsättningen först i slutet av prognosperioden. ”Vi har inte ändrat arbetslöshetsprognoserna på 8,5 procent och 8,0 procent för åren 2014–2105, men det faktum att en vändning uppåt låter vänta på sig ökar risken för att arbetslösheten minskar långsammare än förväntat under år 2015”, säger Järvinen.

De världsekonomiska konjunkturerna försämras

Den världsekonomiska tillväxten avtar under våren och prognostiserande indikatorer för industriländerna indikerar att konjunkturerna försämras även under slutet av året.

”I sin helhet verkar det som om år 2014 kommer att vara bättre än det föregående året, men nästa år ser ut att bli sämre än förväntat”, säger Järvinen.

Tillväxtutsikterna för industriländerna och tillväxtekonomierna är fortfarande tudelade. ”En hållbar, stabil och kraftig tillväxt är inte inom synhåll före de strukturella problemen lösts. De största riskerna hänför sig till geopolitik, det faktiska ekonomiska tillståndet i Kina, deflationen i industriländerna och valutakrig.”

Tillväxten i Kina avtar snabbare än förväntat

I många tillväxtekonomier avtar tillväxten på ett strukturellt plan. Av den världsekonomiska tillväxten kommer ca hälften från växande Asien och Kina är den överlägset viktigaste ekonomin i området.LokalTapiolas konjunkturindikator för ekonomin i Kina har försämrats ytterligare. Indikatorn visar nu siffor som ligger nära bottennivån år 2009.

”I Kina har den cykliska avmattningen av tillväxten varit betydligt kraftigare än förväntat. Statsmakten i Kina har dock stora resurser att använda och en okontrollerad recession i Kina är mycket osannolik”, säger Järvinen. Enligt Järvinen är konjunkturutsikterna bäst för Indien vad gäller tillväxtekonomierna.

”Krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna från väst har en negativ effekt på utsikterna och tillväxten i Ryssland åtminstone under år 2014 och tillväxten blir klart blygsammare än vad Ryssland har potential till.”

Stora regionala skillnader i bostadspriser

Bostadsmarknaden har allt tydligare indelats geografiskt i tillväxtcentra och mindre områden samt huvudstadsregionen och övriga Finland. Inflyttningen från mindre orter till tillväxtcentra och särskilt till huvudstadsregionen för att få arbete har ökat de regionala skillnaderna.

”I huvudstadsregionen har priserna på nya höghusbostäder stigit klart samtidigt som priserna på gamla höghus- och radhusbostäder har hållits på samma nivå trots den osäkra ekonomiska situationen. Särskilt små bostäder har sålt bra. I övriga Finland har den osäkra ekonomiska situationen däremot lett till att de allmänna bostadspriserna sjunkit”, säger portföljförvaltare Jere Fredriksson vid LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning.

Enligt Statistikcentralen sjönk priserna i hela Finland med 0,7 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. I huvudstadsregionen hölls priserna på samma nivå som förra året medan priserna i övriga Finland sjönk med 1,2 procent.

Prisindex för bostäder i huvudstadsregionen har minskat något under den senaste tiden men priserna förväntas stanna oförändrade fram till slutet av året såvida det inte sker stora och snabba förändringar i sysselsättningen, utvecklingen av inkomstnivån eller lånemarknaderna. Den stora efterfrågan på bostäder i huvudstadsregionen beror fortfarande på att utbudet är litet. För att få en mer balanserad marknad krävs en avsevärd ökning av utbudet.

Tilläggsinformation

www.sijoitustalous.fi/suhdannekatsaus

 

Jari Järvinen, chefsekonom och biträdande direktör
LokalTapiola Kapitalförvaltning
tel. (09) 453 2049 och 040 563 9761
förnamn.efternanm@lokaltapiola.fi

Jere Fredriksson, portföljförvaltare
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning
tel. 040 535 4149
förnamn.efternamn@lokaltapiola.fi

 

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs