Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » LokalTapiola Pensionsbolag lyckades bra i en utmanande placeringsmiljö

LähiTapiola

LokalTapiola Pensionsbolag lyckades bra i en utmanande placeringsmiljö

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.08.2013 kl. 09:03
Utgivare: LähiTapiola

• LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning enligt gängse värden 1.1–30.6.2013 var 1,6 procent.
• Den genomsnittliga placeringsavkastningen under tio år var 5,2 procent (30.6.2003–30.6.2013) och under fem år 5,1 procent (30.6.2008–30.6.2013).
• Solvensnivån var 24,9 procent i slutet av juni. Solvensställningen var 2,1.

LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning enligt gängse värden i slutet av det andra kvartalet år 2013 var 1,6 procent (3,7 %). I slutet av juni var värdet på placeringarna 10 205,3 miljoner euro (9 446,8 miljoner euro).

Osäkerhet präglade placeringsmarknaden under årets andra kvartal
Den positiva utvecklingen på placeringsmarknaderna avmattades under årets andra kvartal. Orsaken var bl.a. misstankar om att centralbanken i USA eventuellt går in för en stramare finanspolitik till följd av att ekonomin gradvis håller på att stabiliseras. ”Den stigande räntenivån i Europa och USA minskade avkastningen på obligationer. På aktiemarknaderna sjönk kurserna kraftigt. Särskilt värdet på ränte- och aktieplaceringar på de växande marknaderna gick ner avsevärt. Vår placeringsstrategi fungerade väl i denna utmanade marknadssituation och under sommaren var placeringsavkastningen åter på en bra nivå”, säger investeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Avkastningen på aktieplaceringar var 4,4 procent i slutet av det andra kvartalet. I slutet av kvartalet sjönk aktiekurserna kraftigt beroende på misstankar om en åtstramning av finanspolitiken. Placeringarna på aktiemarknaden i USA gav den bästa avkastningen av aktieplaceringarna. Räntorna steg kraftigt vilket påverkade avkastningen på ränteplaceringar som i slutet av kvartalet var -0,4 procent. Avkastningen på hedgefonder var bra och den valda strategin bar frukt då den fungerade som en motvikt till kursfluktuationen i övriga tillgångsslag. Avkastningen på hedgefonder var 2,8 procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 1,7 procent. Kapitalfonderna avkastade bra med en avkastning på 5,2 procent i slutet av det andra kvartalet.

”Placerarnas reaktion på en eventuell åtstramning av finanspolitiken i USA var kraftig men enligt vår bedömning hotar en eventuell åtstramning inte den ekonomiska återhämtningen som ännu är relativt skör”, säger investeringsdirektör Hanna Hiidenpalo. ”Alla är medvetna om utmaningarna vad gäller den ekonomiska tillväxten. I vår långsiktiga placeringsstrategi ligger fokus på förmågan att snabbt reagera på ändrade förväntningar på marknaderna”, säger Hiidenpalo.

”LokalTapiola Pensionsbolags solvensnivå var fortsättningsvis bra”, säger verkställande direktör Satu Huber. Solvensnivån var 24,9 procent i slutet av juni. Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 2,1. Utan utjämningsbeloppet eller de tillfälliga lagreformerna skulle solvensnivån ha varit 21,7 procent (19,6 %) och solvensställningen 1,8 (2,2).

Fusionen mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia framskrider enligt planerna

Fusionen mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia framskrider enligt planerna och tidtabellen och det nya arbetspensionsbolaget siktar på att starta verksamheten 1.1.2014. Båda bolagens bolagsstämmor och Finansinspektionen gav i juni sitt godkännande till fusionen. ”Det nya bolaget går under namnet Elo, ett namn som reflekterar arbete, varaktighet, pensionsskydd och företagaranda. Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo kommer att ha ett centralt inflytande inom arbetspensionsbranschen som på ett ansvarsfullt sätt tar hand om människor och företag under hela deras livstid”, säger Satu Huber.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Satu Huber, tel. (09) 453 2619

Investeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tel. (09) 453 3310

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs