Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » LähiTapiolan tutkimus: Taloustilanne ja terveys huolestuttavat suomalaisia

LähiTapiola

LähiTapiolan tutkimus: Taloustilanne ja terveys huolestuttavat suomalaisia

Tiedote.
Julkaistu: 15.12.2015 klo 09:57
Julkaisija: LähiTapiola

Nykyisessä taantumassa ei ole kyse vain normaalista talouden vaihtelusta, vaan kyse on suuremmasta talouden murroksesta. Näin uskoo kolme neljästä LähiTapiolan teettämään kyselyyn vastanneesta. Työttömyys ja talouden taantuma myös koskee yhä useampaa suomalaista, sillä kahdella kolmasosalla vastanneista on työttömyyttä lähipiirissä. Tämä myös näkyy ihmisten arjessa ylimääräisenä huolena ja kulutuksen vähenemisenä.  Suomalaisia myös huolestuttaa arjessa eniten Suomen taloustilanne, oma ja läheisten terveys sekä oma taloustilanne.

Eniten nykyistä taantumaa normaalista talousvaihtelusta poikkeavana pitivät 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Heistä 80 prosenttia oli sitä mieltä, että kyseessä on suurempi ja poikkeuksellinen talouden murros.

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta ei uskonut Suomen talouden lähtevän nousuun seuraavan 12 kuukauden aikana. Talouden käänteeseen seuraavan 12 kuukauden aikana suhtautuvat pessimistisimmin nuoret 18-34-vuotiaat aikuiset. ”Kyseessä on `digitaalisin´ ja kansainvälisin ikäryhmä, mikä herättää kansantalouden tasolla huolta siitä, että `aivovienti´ Suomesta saattaa kiihtyä, ellei talouden näkymä aktiivisimman ja liikkuvimman väestönosan näkökulmasta ala parantua”, sanoo ekonomisti Timo Vesala LähiTapiolasta.

Työttömyyteen varaudutaan jo ennakolta

Työttömyys ja talouden taantuma myös koskettaa yhä useampaa suomalaista, sillä kahdella kolmasosalla vastanneista on työttömyyttä lähipiirissä.  Läheisen työttömyys vaikuttaa vastanneiden elämään, sillä 31 prosenttia vastanneista ilmoitti olevansa aiempaa enemmän huolissaan työttömänä olevan läheisensä jaksamisesta.

Lisäksi 24 prosenttia vastanneista ilmoitti seuraavansa talousuutisia entistä tarkemmin, 21 prosenttia on aiempaa enemmän huolissaan oman työpaikkansa puolesta ja 20 prosenttia on ruvennut varautumaan omaan mahdolliseen työttömyyteensä esimerkiksi säästämällä, kulutusta vähentämällä tai opiskelemalla.

”Yksilön näkökulmasta rationaalinen toiminta, kuten säästäminen ja kulutuksen vähentäminen, voi koko talouden kannalta olla hyvin haitallista ja pitää kotimarkkinakysynnän heikkona, mikä osaltaan estää talouden elpymistä”, Vesala toteaa.

Aktiivisessa työiässä olevat 18-34-vuotiaat vastaajat olivat eniten huolestuneita omasta työtilanteestaan, seurasivat työpaikkailmoituksia aiempaa tarkemmin ja olivat ryhtyneet varautumaan omaan mahdolliseen työttömyyteensä eri tavoin.

Lähes puolet tulisi toimeen alle 2000 eurolla kuukaudessa

Lähes puolet vastaajista ilmoitti tulevansa toimeen alle 2000 eurolla kuukaudessa, kun kysyttiin, mikä olisi talouden miniminettotulo, jolla vielä tulisi toimeen. Miniminettotulojen keskiarvo oli 2170 euroa.

Miesten miniminettotulotoive oli reilut 120 euroa suurempi kuin naisten. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 35-54-vuotiaat ilmoittivat suurimman miniminettotulotoiveen, vajaat 2400 euroa kuukaudessa. Myös talouden tulojen nykymäärä sekä koulutuksen taso kasvattivat toivottua miniminettotulotasoa: varakkaimmat ja korkeimmin koulutetut toivoivat suurempaa tulojen minimimäärää kuin pienempituloisemmat ja alemmin koulutetut. Myös vakinaisessa tai kokoaikaisessa työssä olevat toivoivat suurempia tuloja kuin ne, joilla oli osa-aikainen tai määräaikainen työ.

Arjessa eniten vastaajia huolestuttivat Suomen taloustilanne, läheisten tai omaisten terveys, oma terveys ja taloustilanne. Pakolaisasiat mainitsi huolestuttaviksi 39 prosenttia vastaajista. Iäkkäimmät vastaajat olivat eniten huolissaan Suomen taloustilanteesta, läheisten ja omaisten terveydestä sekä omasta terveydestä, pakolaistilanteesta, lasten tulevaisuudesta ja väkivallasta ja sen uhkasta. Naiset olivat lähes kautta linjan huolestuneempia eri uhkista kuin miehet.

Tutkimuksen toteutti YouGov Finland LähiTapiolan toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1265 henkilöä. Otos edustaa suomalaista väestöä iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Vastaukset kerättiin sähköisenä kyselynä 10.9. – 14.9.2015 YouGovin kuluttajapaneelissa.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Ville Haikola, Sales Questor Oy (YouGovin Suomen edustaja), puh. 040 772 2651, etunimi.sukunimi@questor.fi

Timo Vesala, Ekonomisti, LähiTapiola Varainhoito Oy, puh. 050 532 0702, etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

 

 

 

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs