Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » LähiTapiola selvitti: Suomalaiset lisänneet kulutusta velkarahalla

LähiTapiola

LähiTapiola selvitti: Suomalaiset lisänneet kulutusta velkarahalla

Tiedote.
Julkaistu: 10.06.2016 klo 09:00
Julkaisija: LähiTapiola

Joka kahdeksas suomalainen on alhaisen korkotason vuoksi tehnyt velkarahalla sellaisia hankintoja, joita ei todennäköisesti olisi muutoin tehnyt. Tämä osoittaa, että alhainen korkotaso on lisännyt yksityistä kulutusta Suomessa jonkin verran. Asia selviää LähiTapiolan maaliskuussa teettämästä Arjen katsauksen talous- ja sijoittajakyselystä.

Miehet ja 18-34-vuotiaat nuoret kertoivat lisänneensä kulutusta velkarahalla muita ikäryhmiä ja naisia enemmän. Myös kaikkein suurituloisimmissa kotitalouksissa, joiden bruttotulo on yli 94 500 euroa vuosi, muita useampi (19%) sanoi tehneensä hankintoja velaksi alhaisen korkotason vuoksi.

Alhainen korkotaso on piristänyt etenkin auto- ja asuntokauppaa. Useampi kuin joka viides alhaisen korkotason johdosta hankintoja velaksi tehneistä sanoo hankkineensa velkarahalla auton tai asunnon. Asuntokauppojen vuoksi peräti joka viidennellä heistä lainarahan osuus on ollut yli 50 000 euroa. Kodinkoneisiin tai elektroniikkaan, sisustukseen tai remontointiin tai lomamatkaan velkarahaa oli käyttänyt lähes puolet vastaajista, jotka sanoivat tehneensä hankintoja velaksi alhaisen korkotason johdosta.

”Ehkä Suomessa luotetaan lakisääteiseen eläketurvaan, eikä alentuneiden tuotto-odotusten vaikutuksesta omien säästöjen ja varallisuuden kehitykseen olla niin huolissaan, että tämä vaikuttaisi uskallukseen kuluttaa”, sanoo ekonomisti Timo Vesala LähiTapiolasta.

Asuntosijoittamista pidetään hyvänä vaihtoehtona

Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista sijoittajista pitää sijoitusasunnon hankkimista hyvänä sijoituskohteena henkilölle, jolla olisi ylimääräistä sijoitettavaa rahaa. Asuntosijoittamiseen asuntorahaston kautta suhtaudutaan selvästi kriittisemmin kuin sijoitusasunnon hankkimiseen, mutta myös tähän suhtaudutaan positiivisemmin kuin kaksi vuotta sitten. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät osaa sanoa, olisiko sijoitusasunto tai sijoitus asuntorahastoon hyvä sijoituskohde tällä hetkellä on kuitenkin kasvanut kahden vuoden takaisesta tutkimuksesta.

Naiset pitivät sekä suoraa sijoitusta asuntoon että sijoitusta asuntorahaston kautta miehiä parempana sijoitusvaihtoehtona tällä hetkellä.

”Muun muassa matala korkotaso, asuntojen hintojen nousu kasvukeskuksissa ja sinkkuuntuminen tukevat asuntosijoittamista. Asuntosijoittaja ajattelee monesti pitkäjänteisesti ja itse asunto hankitaan usein myös perheen tulevaisuuden käyttöön. Asuntorahastosijoittaminen on vaivaton vaihtoehto niille, jotka haluavat sijoittaa asunto-omaisuusluokkaan, mutta eivät halua saada omistamiseen liittyviä vastuita omalle kontolleen”, sanoo kiinteistörahastojohtaja Kim Särs.

Sijoitusten hajauttamista ei ymmärretä

Noin neljännes suomalaisista säästöjä tai sijoituksia omaavista ei ole hajauttanut sijoituksiaan mitenkään. Sijoitusten hajauttamisella tarkoitetaan säästämistä useampaan eri kohteeseen kuten asuntoon, rahastoon, tilille tai talletukseen tai osakkeisiin. Lisäksi sijoituksia voi hajauttaa myös ajallisesti eli tekemällä sijoituksia esimerkiksi kuukausittain tai maantieteellisesti eli tekemällä sijoituksia myös muualle kuin Suomeen.

Joka kymmenes vastaajista myöntää, ettei tiedä, mitä sijoitusten hajauttamisella tarkoitetaan ja lisäksi lähes neljännes ei osaa ottaa kantaa, onko hajauttaminen tärkeää. Naisissa ja nuorissa 18-34-vuotiaissa sijoittajissa on eniten niitä, jotka eivät tiedä, mitä hajauttaminen tarkoittaa tai eivät osaa ottaa asiaan kantaa. Kantaa ottaneista vastaajista kuitenkin neljä viidestä pitää hajauttamista tärkeänä.

Ekonomisti Timo Vesala pitää tulosta valitettavana, sillä hajauttaminen on hänen mukaansa sijoittajan ainoa ilmainen vakuutus. ”Sijoitusten hyvä hajautus on tullut entistä tärkeämmäksi, koska epävarmuus ja hintariskit ovat lisääntyneet myös turvallisina pidetyissä korkosijoituskohteissa poikkeuksellisen alhaisen korkotason vuoksi”, Vesala sanoo.

Miehet tehneet riskipitoisia sijoituksia naisia enemmän

Alhainen korkotaso on ajanut kolmanneksen säästöjä tai sijoituksia omaavista vastaajista hakemaan tuottoa myös riskipitoisemmista sijoituskohteista. Suurin osa näin vastanneista on miehiä. Naisista 60 prosenttia kertoo vältelleensä riskipitoisia sijoituskohteita.

Yleisimmin tuottoa on haettu osakesijoituksista, -rahastoista tai -sidonnaisista sijoitusvakuutuksista.

Säästötilille säästäminen on edelleen suomalaisten keskuudessa yleisin säästämisen muoto. Sopivaksi kuukausittaiseksi säästösummaksi koetaan 50-100 euroa.

Eri ikäluokkien välillä ei ollut suurta eroa säästösummissa, kun kysyttiin, paljonko vastaajat ovat suunnitelleet säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana. Nuorin ikäpolvi, 18-34-vuotiaat, aikoo vastausten perusteella säästä eniten eli 2846 euroa vuoden aikana, kun taas 55-75-vuotiaat uskoivat säästävänsä tulevan vuoden aikana 251 euroa nuoria vähemmän. Nuoret olivat myös ainoa ryhmä, joka uskoi pystyvänsä lisäämään säästämistä seuraavan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen.

”Hieman yllättävää oli, että yli 55-vuotiaiden joukossa säästämisaikomukset eivät juuri poikenneet nuorempien ikäluokkien vastauksista, vaikka yli 55-vuotiailla on selvästi eniten säästämiskykyä”, Timo Vesala sanoo.

LähiTapiola selvitti suomalaisten tuntemuksia muun muassa taloudesta ja sijoittamisesta maaliskuussa 2016 toteutetulla Arjen katsauksen kyselyllä. Tutkimuksen toteutti YouGov Finland LähiTapiolan toimeksiannosta. Vastaukset kerättiin sähköisenä kyselynä 1.3.–4.3.2016 YouGovin kuluttajapaneelissa. Kokonaisvastaajamäärä oli 1006. Otos edustaa suomalaista väestöä iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. 

Lisätiedot:

Arjen katsauksen talous- ja sijoittajakyselyn tulokset, pdf liitteenä

LähiTapiolan suhdannekatsaus julkaistaan kokonaisuudessaan 10.6.2016 klo 9.00 osoitteessa www.sijoitustalous.fi.

Timo Vesala, ekonomisti, puh. 050 532 0702

Kim Särs, kiinteistörahastojohtaja, puh. 040 501 9981

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs