Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » KVKL:n hyvän välitystavan ohjeen tuorein versio julki keskiviikkona

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

KVKL:n hyvän välitystavan ohjeen tuorein versio julki keskiviikkona

Tiedote.
Julkaistu: 04.10.2016 klo 18:19
Julkaisija: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

Hyvän Välitystavan Päivä kokoaa kiinteistönvälittäjät 5.10.2016 Helsinkiin

Kiinteistönvälitystoimintaan liittyvissä laeissa on säädetty,  että välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei kuitenkaan määritellä tarkemmin, mitä hyvä välitystapa käytännössä pitää sisällään. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) Laki- ja lausuntovaliokunnan laatima hyvän välitystavan ohje kertoo sekä kiinteistöammattilaisille että asiakkaalle, mitä hyvä välitystapa käytännössä tarkoittaa. Ohjeen tuorein versio julkaistaan Helsingissä 5.10. KVKL:n Hyvän Välitystavan Päivässä. 

KVKL:n Hyvän Välitystavan Päivä on kiinteistönvälitysalan järjestökentän suurin yhteinen tapahtuma, joka kerää tänäkin syksynä lähemmäs 300 kiinteistönvälittäjää ja alan yhteistyökumppania Helsinkiin. 

Hyvän välitystavan ohjeen tarkoituksena on tarjota käytännön ohjeistusta hyvän välitystavan mukaiseen kiinteistönvälitystoimintaan. Ohjeen on laatinut KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan kunkin hetken tarpeita vastaavaksi. 

”Alan yhteinen keskusliitto KVKL perustettiin vuonna 2008 ja melko pian toimijat julkaisivat hyvän välitystavan ohjeen. Ohje on sittemmin vakiinnuttanut asemansa alalle suomalaisen kiinteistönvälitysalan yhtenä keskeisenä asiakirjana ja toimintakoodina”, kuvaa ohjeen merkitystä KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila. 

Hyvän välitystavan ohjeessa käsitellään kaikkia välitystoiminnan keskeisimpiä osa-alueita välityspalveluiden markkinoinnista ja toimeksiantosopimuksen laatimisesta aina ostotarjousmenettelyyn ja kaupantekotilaisuuteen saakka. Kuluttajalle hyvää välitystapaa noudattava yritys tarjoaa turvallisen ja luotettavan asuntokaupan, sillä välitysliikkeen jokainen toimija on sitoutunut noudattamaan työssään hyvän välitystavan ohjeessa määriteltyjä pelisääntöjä. Ohje on jokaisen asiasta kiinnostuneen luettavissa verkossa osoitteessa www.kvkl.fi.

Ohjetta päivitetään säännöllisesti.  Hyvän välitystavan normin muodostumiseen vaikuttavat välitysalalla vakiintuneet käytännöt, tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset sekä viranomaisten antama ohjeistus. Myös uusien menettelytapojen esilletulo muovaa ohjetta kuhunkin aikaan soveltuvaksi. Tuntosarvena ja suodattimena asiassa toimii ohjeesta vastaava valiokunta. 

Rakenteellisesti hyvän välitystavan ohje kattaa kiinteistönvälitystoiminnan keskeiset vaiheet. Hyvää välitystapaa noudattavan välitysliikkeen tulee tarjota kuluttajalle riittävästi tietoa välityspalvelun toteutuksesta ja markkinoida palveluitaan totuudenmukaisesti. Mikäli välittäjä haluaa tarjota palveluitaan asuntoaan itse myyvälle henkilölle, hänen tulee tehdä selväksi, että kyseessä on välityspalvelun tarjoaminen. Sen sijaan vaikkapa ostajaehdokkaaksi tekeytyminen tai kontaktointi välityspalveluiden yhteydenotot kieltäneelle yksityiselle myyjälle ei täytä hyvän välitystavan mukaisen toiminnan kriteereitä.

Voimassa olevan lain mukaan välitysliikkeen tulee noudattaa toteuttamassaan välitystoiminnassa selonottovelvollisuutta: välittäjän on selvitettävä erikseen määritellyt tiedot kohteesta sekä mahdollisissa epäselvissä tapauksissa selvitettävä, ovatko toimeksiantajan antamat tiedot oikeita. Käytännössä selonottovelvollisuuden toteuttaminen tapahtuu ohjeen mukaan siten, että välittäjä kysyy toimeksiantajalta kohteen tiedot, suorittaa kohtessa katselmuksen, hankkii kohteen asiakirjat ja muut selvitykset sekä vertailee saatuja tietoja keskenään.

Ohje luo välittäjälle osaltaan ponnistuspohjia noudatettaviin käytäntöihin. Esimerkiksi asunnon esittelyssä on oltava jokaisen ostajaehdokkaan saatavilla esite, josta löytyvät asuntomarkkinointiasetuksessa määrätyt kohteen vähimmäistiedot sekä muut olennaiset tiedot. Näiden lisäksi ohjeessa on määritelty erikseen muut asiakirjat ja selvitykset, jotka välitysliikkeen tulee hankkia ja joihin hänen tulee perehtyä. 

Esittelyssä välittäjän on annettava ostajalle kaikki tiedot, jotka voivat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Mahdolliset puutteelliset tiedot on tuotava esille niin toimeksiantajalle kuin ostajakandidaateille. Ohjeesta löytyvät myös ohjeistukset niin ostotarjousmenettelyistä, kaupantekotilaisuudesta ja monista muista hyödyllisistä yksityiskohdista. 

KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta toimii lakimies Tapio Nevalan (työnantajanaan Asianajotoimisto Eversheds) johdolla. Toimielimen sihteeri-esittelijänä toimii KVKL:n lakimies Heli Järvi. Valiokunnan jäseninä toimivat KVKL:n jäsenryhmittymiä edustavat lakimiehet sekä eräät muut kiinteistönvälityksen ja juridiikan asiantuntijat. Asianajajaliiton nimettynä edustajana valiokunnassa toimii oikeustieteen lisensiaatti Petri Keskitalo.

 

Lisätietoja:

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
www.kvkl.fi

 

 

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) on kiinteistönvälitysalan yritysten ja järjestöjen valtakunnallinen etu- ja kattojärjestö, joka toimii alan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. KVKL toimii tässä roolissaan jäsenryhmittymiensä antamalla mandaatilla alan ainoana valtakunnallisena edustajana Suomessa.
 
 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs