Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kuntien taloudessa ei suuria muutoksia vuonna 2008

Tilastokeskus

Kuntien taloudessa ei suuria muutoksia vuonna 2008

Julkaistu: 11.02.2009 klo 13:54
Julkaisija: Tilastokeskus

Talouskasvun jyrkkä hidastuminen loppuvuonna ei näy vielä kuntien viime vuoden tilinpäätöksissä. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni lähes 1,8 miljardia euroa (8,8 prosenttia) edellisestä vuodesta. Rahoituskulujen nettolisäys oli noin 200 miljoonaa euroa. Verotulojen 1,2 miljardin ja valtionosuuksien 650 miljoonan euron lisäyksen ansiosta kuntien vuosikatteet alenivat vain vajaat 100 miljoonaa euroa.

Talouskasvun jyrkkä hidastuminen loppuvuonna ei näy vielä kuntien viime vuoden tilinpäätöksissä. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni lähes 1,8 miljardia euroa (8,8 prosenttia) edellisestä vuodesta. Rahoituskulujen nettolisäys oli noin 200 miljoonaa euroa. Verotulojen 1,2 miljardin ja valtionosuuksien 650 miljoonan euron lisäyksen ansiosta kuntien vuosikatteet alenivat vain vajaat 100 miljoonaa euroa. Kuntayhtymien katteet vahvistuivat selvästi. Kuntien ja kuntayhtymien velkaantuminen jatkui edelleen.

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 125 prosenttia ja kuntayhtymien 118 prosenttia. Vuosikate asukasta kohden oli kunnissa 362 euroa, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 382 euroa. Kuntia, joiden vuosikate jäi miinukselle, oli kaikkiaan 44 ja kuntayhtymiä 33. Negatiivisten vuosikatteitten summa oli -30,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 tällaisia kuntia oli 52 ja kuntayhtymiä 27 ja katteiden yhteenlaskettu summa oli -33,8 miljoonaa euroa.

Investointeihin kunnat käyttivät 3,5 miljardia euroa. Tämä on 270 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2007. Investoinneista 28 prosenttia pystyttiin kattamaan investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja investointihyödykkeiden myyntituloilla. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 32 prosenttia.

Tilinpäätösarvioiden mukaan kunnat ottivat vuonna 2008 uutta pitkäaikaista lainaa lähes 1,4 miljardia euroa ja kuntayhtymät 191 miljoonaa euroa. Kunnat lyhensivät vanhoja lainojaan miljardilla eurolla ja kuntayhtymät 76 miljoonalla eurolla. Kuntien lainakanta oli vuoden 2008 lopussa 8,8 miljardia euroa, mikä on 7,4 prosenttia enemmän kuin vastaava luku vuoden 2007 tilinpäätöksissä. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 12,7 prosenttia ja oli vuoden lopussa 924 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskettuna kuntien lainakanta oli 1 652 euroa. Tämä on 107 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Selvitys perustuu Manner-Suomen 399 kunnalta ja 220 kuntayhtymältä tammikuussa 2008 kerättyihin tilinpäätösarvioihin.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2008
(Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat ja kuntayhtymät eivät sisälly taulukkoon)

  Kunnat Kuntayhtymät Yhteensä
    2008    
  Milj. e
Muutos
%
    2008    
  Milj. e
Muutos
%
    2008    
  Milj. e
Muutos
%
Tuloslaskelma:            
             
Toimintakate -21 847 8,8 468 17,8 -21 379 8,6
+ Verotulot 17 422 7,4     17 422 7,4
+ Valtionosuudet 6 380 11,4     6 380 11,4
+ Korkotuotot 270 14,1 28 17,1 298 14,3
+ Muut rahoitustuotot 252 -10,9 5 -34,4 257 -11,6
- Korkokulut 410 24,7 41 24,4 450 24,7
- Muut rahoituskulut 150 267,7 35 1,4 184 146,4
= Vuosikate 1 918 -4,8 426 17,4 2 344 -1,4
- Poistot ja arvonalentumiset 1 538 3,1 360 6,6 1 898 3,7
             
 Investoinnit:            
             
 Investointimenot yhteensä 3 488 8,5 584 -3,6 4 072 6,6
 Rahoitusosuudet investointimenoihin 144 -29,7 8 -82,6 152 -39,4
 Investointihyödykkeiden myyntitulot 849 3,3 33 -38,5 882 0,7
             
  Kassavarat, lainat ja antolainat:            
             
 Antolainasaamisten lisäykset 367 146,0 17 -29,3 384 122,1
 Antolainasaamisten vähennykset 87 -27,4 19 -22,9 105 -26,7
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 375 -2,0 191 2,9 1 565 -1,5
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 987 2,4 76 0,5 1 063 2,2
 Rahavarat 31.12. 3 457 -6,8 626 9,1 4 083 -4,7
 Lainakanta 31.12. 8 753 7,4 924 12,7 9 677 7,9
 Lainasaamiset 31.12. 2 784 16,0 54 20,3 2 837 16,1

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto 2008. Tilastokeskus
(Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tilinpäätösarvioita ei julkaista.)

Lisätietoja: Anu Heikkilä, (09) 1734 2309,  kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs