Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kuntatyönantajat huolehtivat täydennyskoulutuksesta

KT Kuntatyönantajat

Kuntatyönantajat huolehtivat täydennyskoulutuksesta

Tiedote.
Julkaistu: 18.06.2013 klo 09:51
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä 67 % osallistui viime vuonna työnantajansa järjestämään ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Vuonna 2012 koulutusta järjestettiin keskimäärin 3,7 päivää koulutettua kohden. Tiedot ovat KT Kuntatyönantajien tiedustelusta.

KT Kuntatyönantajat kerää vuosittain kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat tiedot. Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista suunnitelmallista koulutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tiedustelussa on huomioitu koulutus, joka on työnantajan hyväksymää ja työtehtäviin liittyvää.

Vuonna 2012 ammatillista täydennyskoulutusta annettiin ammattiryhmittäin tarkasteluna eniten lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä muulle korkeakoulutetulle sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Näillä ammattiryhmillä oli myös määrällisesti eniten koulutuspäiviä koulutettua kohden.

Tiedustelussa oli mukana myös sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutus, johon osallistui 1 132 henkilöä. Johtamiskoulutusta annettiin keskimäärin 9,6 päivää.

Työnantajan järjestämälle täydennyskoulutukselle ei ole asetettu vähimmäis- tai enimmäismääriä. Koulutuksen tarve voi vaihdella vuosittain mm. työyhteisön toimintojen kehittämisvaiheesta ja henkilön ammatillisesta koulutuksesta ja tehtävästä riippuen huomattavastikin puoleen tai toiseen. Koulutukseen osallistuneiden määrä vaihtelee vuosittain. Keskimääräisten koulutuspäivien määrä on vaihdellut 3,2 päivästä 4,3 päivään koulutettua kohden.

Täydennyskoulutusta koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa terveydenhuollossa vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa vuodesta 2005. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen.

Tiedusteluun vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli yhteensä 222 417 henkilöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedustelu kattaa 92 % koko kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä. Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2012 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla työskenteli yhteensä 243 025 henkilöä.

Yhteenveto tiedustelusta:

www.kt.fi > Tilastot > Tiedustelut ja selvitykset

Lisätietoa:

KT Kuntatyönantajat, johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, p. 771 2324, 050 527 1092

 

 

Liitetiedostot

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 437 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs