Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kunta-alan työmarkkinaosapuolet tuloksellisuustyöhön yhteisillä hallitusohjelmatavoitteilla

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet tuloksellisuustyöhön yhteisillä hallitusohjelmatavoitteilla

Tiedote.
Julkaistu: 12.05.2011 klo 14:01
Julkaisija: KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Juko, Kunta-alan unioni, KTN ja TNJ haluavat vastata julkisen talouden kestävyysvajeen mukanaan tuomiin haasteisiin osallistumalla tuloksellisuustyöhön. Järjestöt käynnistävät yhteisen tuloksellisuuskampanjan. Siihen liittyen järjestöt ovat jättäneet tänään puoluejohdoille yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa.

Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmaa valmistelleessa julkisen sektorin tuottavuustyöryhmässä korostettiin perinteisten tuottavuustoimenpiteiden ohella työelämän kehittämistä. Nuoret ikäluokat pienenevät, eläköityminen on nopeaa ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Samaan aikaan tavoite nostaa työllisyysastetta mm. nuorten syrjäytymistä ehkäisemällä korostuu.

 Kunta-alan työmarkkinaosapuolet pitävät tärkeänä, että kunnallisten palvelujen tuloksellisuutta tarkastellaan vaikuttavuuden, laadun, prosessien sujuvuuden ja henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulmasta. Palvelujen päämääränä on kuntalaisten hyvinvointi. Laadukkaat palvelut edellyttävät, että henkilöstö voi hyvin, on osaavaa ja että työyhteisöt ovat toimivia.

Kuntien toimintaa on mitattava sellaisilla tunnusluvuilla, jotka kertovat kestävästä tuottavuudesta. Tuottavuuden rinnalla on mitattava laatua ja vaikuttavuutta ja kehitettävä henkilöstövoimavaroja.

Työurien pidentämiseksi kunta-alan järjestöt kehittäisivät työelämää ja toimintatapoja. Työelämän kehittämisellä pyritään sekä tuloksellisuuden että työelämän laadun parantamiseen. Hyvällä henkilöstöjohtamisella varmistetaan, että asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työhyvinvointi voidaan saavuttaa kohtuullisilla kustannuksilla. Työhyvinvoinnin tukeminen vaikuttaa sekä osaavan henkilöstön saatavuuteen, olemassa olevan henkilöstön työkykyyn että kunnan talouteen.

Kuntien on oltava taloudellisesti ja toiminnallisesti riittävän vahvoja vastaamaan niille asetettuihin velvoitteisiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen onnistuminen edellyttää toimintatapojen muutoksia ja henkilöstövoimavarojen kehittämistä. Toimintojen kehittämisen tavoitteena ovat tuloksellisuus ja lähtökohtana kuntalaisten palvelutarpeet.Kunta-alan työmarkkinaosapuolet pitävät laadukkaita ja kustannustehokkaita kuntapalveluja kaikille osapuolille turvallisena vaihtoehtona. Osapuolet edellyttävät, että valtio turvaa kuntien järjestämisvastuulla olevien tehtävien edellyttämän rahoituksen kattavasti ja nykyistä ajantasaisemmin.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet korostavat yhteisen näkemyksensä merkittävyyttä. Ne edustavat työmarkkinoilla suurinta yksittäistä toimialaa. Kunta-alalla työskentelee 434 000 palkansaajaa.

Lisätietoja:

työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, p. 040 547 7710, KT Kuntatyönantajat
puheenjohtaja Olli Luukkainen, p. 0500 652 872, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko
puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori (JHL), p. 040 5083 382, Kunta-alan unioni
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki (Jyty), p. 0400 537 756, Kunta-alan unioni
puheenjohtaja Keijo Houhala, p. 0400 55 11 75, Tekniikka ja Terveys KTN
puheenjohtaja Juhani Palomäki, p. 044 56 92 634, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs