Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kunta-alan henkilöstömäärä kasvanut eniten vanhuspalveluissa

KT Kuntatyönantajat

Kunta-alan henkilöstömäärä kasvanut eniten vanhuspalveluissa

Tiedote.
Julkaistu: 20.08.2012 klo 11:53
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kunta-alalla työskentelee tällä hetkellä 441 000 palkansaajaa. Henkilöstöä on enemmän kuin koskaan. Voimakkainta henkilöstömäärän kasvu on ollut jo pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmissä. Viime vuosina henkilöstömäärä on kasvanut erityisesti vanhustenpalveluissa.

Henkilöstömäärä mitoitettava toiminnallisista tarpeista, ei lisää normeja säätämällä

Julkisuudessa on esitetty, että vanhuspalvelulakiin sisällytetään kaikkia vanhuspalveluyksiköitä sitova hoitohenkilöstömitoitus siten, että yhtä vanhusta kohti tulisi olla 0,7 hoitajaa. Mitoitukset koskisivat ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia vanhusten hoitolaitoksissa ja palveluasunnoissa.

Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien laskelmien mukaan tämä merkitsisi noin 250 miljoonan lisäkustannusta vanhustenpalveluissa ja aiheuttaisi noin 5 500 hoitajan lisätarpeen. Tässä taloudellisessa tilanteessa tällainen kustannusten nousu ei ole mahdollista ja tarvittavan lisähenkilöstön saanti on epärealistinen ajatus.

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan ikääntyneiden hoitolaitoksissa sekä palveluasumisessa työskenteli kunta-alalla yhteensä 23 000 henkilöä lokakuussa 2011. Henkilöstömäärä on kasvanut näillä toimialoilla parissa vuodessa 4 000 henkilöllä.

Henkilöstömäärän lisäys on tapahtunut ilman henkilöstömitoitusta koskevia normeja. Kasvu on perustunut toiminnallisiin tarpeisiin. Henkilöstön määrä on jatkossakin voitava ratkaista työnantajakohtaisesti niin, että voidaan ottaa huomioon yksikkökohtaiset vaihtelut sekä vanhusten hoidettavuudessa että hoidon määrässä ja tarpeessa.

Kunta-ala on toistaiseksi saanut rekrytoitua hoitohenkilöstöä. KT Kuntatyöantajien vuoden 2010 selvityksen mukaan esimerkiksi perus- ja lähihoitajien vakansseista oli täytetty 95 % ja sairaanhoitajien vakansseista oli täytetty 96 %. Alueelliset erot työvoiman saannissa ovat kuitenkin suuria. Tiukat henkilöstömitoitukset heikentäisivät tätä tilannetta.

Sairaanhoitajien ja lähihoitajien määrä kasvanut eniten

Sairaanhoitajat ja lähihoitajat/perushoitajat ovat kunta-alan kaksi suurinta ammattiryhmää. Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2011 palkkatilaston mukaan sairaanhoitajia oli
38 000 ja lähihoitajia/perushoitajia 37 000.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta kunta-alan sairaanhoitajien määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana lähes 2 000 henkilöllä ja lähihoitajien/perushoitajien määrä on kasvanut yli 5 000 henkilöllä.

Hoitohenkilöstö tekee koulutustaan vastaavaa työtä

Vuoden 2009 Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan valtaosa 73 700:sta sairaanhoitajan tai vastaavan koulutuksen saaneista työllistyi sosiaali- ja terveydenhuollon tai vastaavalle toimialalle. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto sisältää kuntahenkilöstön lisäksi myös muun julkisen, yksityisen sekä järjestöjen henkilöstön. Muilla toimialoilla työskenteli
6 800 eli 9 % sairaanhoitajan koulutuksen saaneista.

Lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saaneita oli 131 300 ja muilla toimialoilla heistä työskenteli 16 800 eli 13 %. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö näillä muillakin toimialoilla voisi työskennellä koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Esimerkiksi monilla yrityksillä on palveluksessaan omaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä työterveyshuollossa. Omalta toimialalta siirtymiseen voi olla monia erilaisia syitä. Osa ihmisistä vaihtaa elämänsä aikana ammattiuraa ja osa on voinut joutua vaihtamaan ammattia esimerkiksi terveydellisistä syistä.

Kevan tietojen mukaan perushoitajat/lähihoitajat ja sairaanhoitajat ovat olleet yleisimmät ammatillisen kuntoutuksen asiakasryhmät jo 90-luvun lopulta lähtien. Julkisuudessa esitetty lukumäärä 30 000 lähihoitajan joukkopaosta muille aloille ei siten pidä paikkaansa.

Lähihoitaja ansaitsee keskimäärin 2 583 €/kk, perushoitaja 2 775 €/kk ja sairaanhoitaja 3 101 €/kk

 

 

Kokonaisansio keskimäärin

 

 

Lokakuu 2011 (*)

Arvio 2012

 

 

 

Lähihoitaja

2 527 €/kk

2 583 €/kk

Perushoitaja

2 715 €/kk

2 775 €/kk

Sairaanhoitaja

3 034 €/kk

3 101 €/kk

 

(*) Lähde Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto


Lisätietoja:     

tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen, puh. 050 661 94
johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puh. 050 527 1092

KT Kuntatyönantajat on kuntatyönantajien etujärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 441 000 työntekijää ja viranhaltijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs