Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Koncernbeskattningen föreslås bli ändrad

Valtiovarainministeriö

Koncernbeskattningen föreslås bli ändrad

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.06.2013 kl. 11:15
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Sakkunnigarbetsgruppen för näringsbeskattningen föreslår att beredningen av koncernbeskattningssystemet skulle fortsättas utifrån modellen för sambeskattning av koncerner, och att inkomstförvärvning i aktiebolag skulle beskattas som en helhet.

Sakkunnigarbetsgruppen för näringsbeskattningen har haft till uppgift att göra en utredning över förnyandet av näringsbeskattningen i syfte att säkerställa konkurrenskraften och skatteunderlaget.

Arbetsgruppen har bl.a. granskat förnyandet av koncernbeskattningssystemet och möjligheten till att slopa indelningen av inkomstkällor. Överdirektören Lasse Arvela har varit ordförande för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen föreslår att beredningen av koncernbeskattningssystemet i första hand skulle fortsättas utifrån modellen för sambeskattning av koncerner. Vid den fortsatta beredningen och vid valet av system ska man ta i beaktande lagstiftningsutvecklingen i EU och EU-länderna.

Vad gäller indelningen av inkomstkällor anser arbetsgruppen att all inkomstförvärvning i aktiebolag borde beskattas som en helhet enligt enhetliga principer med stöd av en näringsbeskattningslag. Vid den fortsatta beredningen ska man utvärdera hur reformen bör genomföras och hur lagstiftningen ska behandla andra bolagsformer.

När det gäller internationella vinstöverföringar och tryggande av skatteunderlaget har arbetsgruppen utvärderat begränsandet av ränteavdragsrätten, definieringen av samfunds hemvist och avlägsnandet från Finlands beskattningsmakt. Arbetsgruppen föreslår att hemvistorten som avgör samfundets allmänna skattskyldighet skulle bestämmas enligt den verkliga ledningsorten.

Arbetsgruppen betraktade en allmän begränsning av bolags ränteavdragsrätt som ändamålsenligare än riktad reglering. Bestämmelsen om begränsning av bolagens ränteavdragsrätt trädde i kraft den1 januari 2013 så att den tillämpas för första gången vid beskattningen för 2014.

Förfrågningar: Lasse Arvela, överdirektör, tfn 02955 30110 och Tarja Jääskeläinen, regeringsråd, tfn 02955 30345

Arbetsgruppspromemoria (endast på finska)

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs