Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kommunstrukturlagen i kraft 1.7.2013

Valtiovarainministeriö

Kommunstrukturlagen i kraft 1.7.2013

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.06.2013 kl. 14:35
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Kommunstrukturlagen och den tillhörande lagen om ändring av språklagen träder i kraft den 1 juli 2013. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna fredagen den 28 juni 2013.

Kommunindelningslagens titel ändras till kommunstrukturlagen. Till lagen fogas dessutom bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet, grunderna för utredningarna och avvikelserna från dem samt det ekonomiska stödet för kommunsammanslagningar. Språklagen ändras så att kommunsammanslagningarna inte ska försämra kommuninvånarnas språkliga rättigheter.

Kommunernas utredningsskyldighet börjar gälla genast att lagen trätt i kraft. Tidsfristen för utredningar och sammanslagningsframställningar löper ut sex månader efter att riksdagen antagit lagen om ordnandet av social- och hälsovården (s.k. sote-lagen). Ikraftträdandet av bestämmelsen om tidsfristen ska fastslås skilt, efter att framskridningen med lagen om ordnandet av social- och hälsovården preciserats noggrannare. Avsikten är att sote-lagen skulle överlämnas till riksdagsbehandling våren 2014.

Finansministeriet kan på begäran av kommunen förlänga den ovan nämnda tidsfristen på grund av omfattande sammanslagningsutredningar eller andra särskilda svårigheter. Framställningar om kommunsammanslagningar som avses träda i kraft 2015 ska emellertid tillställas finansministeriet senast i slutet av april 2014.

Kommunerna ska meddela ministeriet senast den 30 november 2013 med vilken kommun eller vilka kommuner den ämnar utreda en sammanslagning. Statsrådet utvärderar utifrån denna information framskridningen av reformen i slutet av 2013.

Förfrågningar: Päivi Laajala, överdirektör, tfn 02955 30026 och Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30266.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs