Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kilpailukyky ja työllisyys unohtuivat budjettiriihessä

Teknologiateollisuus ry

Kilpailukyky ja työllisyys unohtuivat budjettiriihessä

Tiedote.
Julkaistu: 14.09.2011 klo 20:30
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Hallituksen budjettiesitys on rakennettu kestämättömälle alustalle. Budjettiesityksessä ei ole mitenkään reagoitu rajusti hidastuvaan talouskasvuun ja kilpailukykyongelmiin, vaikka hallitus itse myöntääkin maailmantalouden tilanteen ja tulevan suhdannekehityksen olevan poikkeuksellisen epävarmoja.

Tilanne on vakava: kilpailukyvyn heikentäminen omin päätöksin maksaa suomalaisille työpaikkoja. Päättämättömyyden sijaan tarvittaisiin nyt määrätietoisia toimenpiteitä.

Hallitusohjelmassa tärkeimmiksi elinkeinopoliittisiksi tavoitteiksi nostettiin viennin lisääminen, kotimaisen työn jalostusarvon kasvattaminen ja lisäarvon tuottaminen. Näiden kautta luodaan uutta kasvua ja lisää työpaikkoja.

- Hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta yritysten toimintaympäristöä varjostavat epävarmuudet vähenisivät ja luottamus Suomessa tapahtuviin investointeihin lisääntyisi, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen vaatii. Ellei hallitus ota tilannetta vakavasti, suomalainen työ ja suomalaiset työpaikat jäävät jalkoihin kansainvälisessä kilpailussa.

 Hallitus unohtaa Suomen menestykset perusedellytykset: osaamisen ja innovaatiot

Teknologiateollisuus on pettynyt siihen, että hallitus on kohdentamassa tuntuvat menoleikkaukset koulutukseen, osaamiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Erityisesti leikkauksen kohteiksi joutuvat yliopistot ja Tekes. Tämä on selkeä linjanmuutos verrattuna viime vaalikaudella annettuihin lupauksiin.

Suomen menestys edellyttää ylivoimaista osaamista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä korkeakoulujärjestelmää. Aalto-yliopiston toiminnan vasta päästyä kunnolla käyntiin, hallitus on jo nyt leikkaamassa yliopiston rahoituksesta vuosittain 30 miljoonaa euroa verrattuna aiemmin sovittuun määrärahatasoon.

T&k-menojen nostaminen hallitusohjelman mukaiseen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta edellyttää sekä yksityisten että julkisten panostusten euromääräistä lisäämistä. Hallituksen toimet ovat nyt sen oman tavoitteen vastaisia.

Tavoitteeseen ei päästä sillä, että yliopistot ja tutkimustoiminta ovat päällimmäisenä hallituksen leikkauslistalla. Se vie kehitystä väärään suuntaan, Turunen painottaa.

- Kun leikkauksia tehdään, niitä ei tulisi kohdentaa uutta luovaan ja kasvua edistävään toimintaan. Oikeammat kohteet ovat esimerkiksi aluepoliittisin perustein myönnettävät tuet, Turunen linjaa.

Teknologiateollisuus odotti turhaan myös selkeää linjapäätöstä t&k-verovähennyksen käyttöönotosta. Erillisellä verokannustimella voitaisiin parhaiten kannustaa t&k-toiminnan tekemiseen kaikissa, myös pienissä ja vasta osaamistaan luovissa yrityksissä.

- Kaikkien näiden Suomen talouden kasvumahdollisuuksiin oleellisesti vaikuttavien päätösten puuttuminen hallituksen budjettiesityksestä on äärimmäisen huolestuttava signaali Suomessa toimiville ja investointeja harkitseville yrityksille, Jorma Turunen jatkaa.

Teollisuus tarvitsee energiaveroleikkurin – hallitus vesittää omia lupauksiaan

Teknologiateollisuus korostaa, että hallitusohjelmaan kirjattu energiaverojen kohtuullistaminen olisi pitänyt toteuttaa lupauksen mukaisesti. Sen sijaan hallitus venyttää jo luvattuja toimia vuoden 2013 alkuun asti.

- Teollisuustuotteiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan eikä suomalaisten yritysten ole mahdollista lisätä kohonneiden verojen aiheuttamia lisäkustannuksia hintoihinsa. Tästä seuraa, että suomalaisten yritysten kilpailukyky ja kannattavuus heikkenevät, jolloin investoinnit ja työllistämismahdollisuudet Suomessa vähenevät, Turunen painottaa.

Nykyisellään osa Suomessa toimivasta energiaintensiivisestä teollisuudesta maksaa peräti 14-kertaista sähköveroa EU:n minimitasoon verrattuna. Kilpailu EU:n sisällä vääristynyt, koska muissa EU-maissa on käytössä tuntuvia veronhuojennuksia energiaintensiiviselle teollisuudelle.

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. 0500 445 444 ja johtaja Mika Nykänen, puh. 040 825 7329

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n noin 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs