Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kiistelyn sijasta työtä kotimaisille sähköistysalan yrityksille ja työntekijöille

STTA

Kiistelyn sijasta työtä kotimaisille sähköistysalan yrityksille ja työntekijöille

Tiedote.
Julkaistu: 25.11.2014 klo 09:15
Julkaisija: STTA

Sähköistysalan työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyi 30.9.2014. Sähköalojen ammattiliitto keskeytti 30.10.2014 kaksi kuukautta kestäneet neuvottelut alan työehtosopimuksesta.

Neuvottelujen keskeytyksen taustalla on työntekijäpuolen vaatimus siitä, että urakkatyössä työryhmän kokoonpanoon työn aikana tehtävät muutokset voidaan tehdä vain työryhmän työntekijäedustajan tai Sähköalan ammattiliiton suostumuksella. Sähkötekniset työnantajat STTA:n näkemyksen mukaan tuotannon järjestäminen kuuluu yrityksille, ei alan työmarkkinaosapuolille.

Työmarkkinaosapuolten näkemysero olisi STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsénin mielestä ratkaistavissa helposti tavalla, jolla kummankin osapuolen näkökulmat ja tarpeet tulisivat huomioiduksi.

Toimintaympäristön muutokseen on reagoitava

”Sähköistysalan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä on ollut merkittävässä määrin työpaikkoja ydinvoimalaitoksen kaltaisissa sähköistystöissä, joita tehdään vuosien ajan samassa sijaintipaikassa. Kun työ tehdään pysyvässä työpaikassa, verottaja ei hyväksy maksettavaksi verovapaina liikkuvaan työhön tarkoitettuja työehtosopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia”, toteaa toimitusjohtaja Juha Hietarinta turkulaisesta Laivasähkötyö Oy:stä.

Hietarinnan havaintojen mukaan toimintaympäristössä on tapahtunut selkeä muutos: ”Pitkäkestoiset sähköistystyöt ovat enenevässä määrin siirtymässä ulkomailta käsin toimivien yritysten ja lähetettyjen työntekijöiden tehtäväksi. Uskon, että kuten valtaosa suomalaisista muun alan työntekijöistä myös työtön sähköistysalan työntekijä ottaisi varmasti mielellään vastaan pitkäaikaista vakituista alan työtä kotinsa lähialueella sijaitsevasta pysyvästä työpaikasta ilman päivittäisiä matkakustannusten korvauksiakin.”

Eripuran sijasta katse tulevaisuuteen

”Sähköistysalan työmarkkinaosapuolet voisivat halutessaan luoda merkittävällä tavalla alalle toimintaedellytyksiä ja alan kotimaisille työntekijöille työtä sen sijaan, että ne käyttävät aikansa ja energiansa kiistelyyn siitä, miten ja millaisin edellytyksin yritykset voivat jokapäiväisessä toiminnassaan järjestää tuotantoaan”, arvioi tilannetta STTA:n työehtosopimusneuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Kuusela.

STTA osallistui 20.11.2014 Fennovoima Oy:n tilaisuuteen, jossa yhtiö esitteli työmarkkinaosapuolille eduskunnassa käsiteltävänä olevaa hankettaan Pyhäjoelle rakennettavasta ydinvoimalaitoksesta. Viime viikolla julkistetun uuden LNG-terminaalin rakennushanke tarjoaa pitkäkestoisia työmahdollisuuksia myös sähköistysalalle.

Hietarinta arvioi, että nykyisillä työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevilla määräyksillä 20–100 km päässä työmaalta asuvat suomalaiset sähkömiehet eivät työllisty pitkäkestoisilla työmailla, vaan työssä ovat heidän sijastaan huomattavasti kauempaa tulevat ulkomaalaiset komennusmiehet. ”Kotimaisten työntekijöiden veronalaisista kulukorvauksista johtuen näin tapahtuu myös siinä tapauksessa, että ulkomaalaisille lähetetyille työntekijöille maksettaisiin suomalaisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.”

”STTA on tehnyt syksyllä käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa työntekijäpuolelle esityksen työehtosopimukseen sisällytettävistä pitkäkestoisia työmaita, kuten ydinvoimalaitoksien rakennustöitä, koskevista erityismääräyksistä. Tästäkin esityksestä Sähköalojen ammattiliitto on kieltäytynyt neuvottelemasta”, Kuusela harmittelee.

”Vastuu alan työpaikkojen säilymisestä tuntuukin olevan yksin työnantajilla”, Larsén täydentää.


Lisätietoja antavat:

STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén, puh. 041 453 4075
STTA:n TES-neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Kuusela, Amplit Oy, puh. 050 528 0978
STTA:n TES-neuvottelukunnan jäsen Juha Hietarinta, Laivasähkötyö Oy, puh. 0400 829 536
Sähköpostitse: stta@stta.fi

Sähkötekniset työnantajat STTA ry on sähköteknisten järjestelmien, laitteiden tai laitteistojen rakentamista, huoltoa, kunnossapitoa, ylläpitoa tai korjaamista harjoittavien yritysten järjestö. STTA valvoo jäsentensä yhteisiä etuja sähköteknistä rakentamista ja korjaamista koskevien asioiden käsittelyssä viranomaisten, elinkeinoelämän ja alan muiden järjestöjen kanssa. Järjestöön kuuluu noin 170 alan yritystä, joiden palveluksessa on noin 4 800 sähköistysalan työntekijää ja 1 000 toimihenkilöä.

www.stta.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs