Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kiertotaloudessa on potentiaalia – yritysten välistä resurssitehokkuutta vauhditetaan Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä

Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Kiertotaloudessa on potentiaalia – yritysten välistä resurssitehokkuutta vauhditetaan Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä

Tiedote.
Julkaistu: 25.02.2015 klo 12:49
Julkaisija: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Luonnonvarat niukkenevat maailmanlaajuisesti ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöön saaminen tulee yhä kalliimmaksi sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ekologisesti. Ekologisesta näkökulmasta maailman vuotuiset luonnonvarat viime vuoden osalta käytettiin loppuun 19.8.2014 (lähde: WWF). Suomi on riippuvainen monista tuontiraaka-aineista mutta tuontiriippuvuutta voidaan vähentää kierrättämällä materiaaleja yhä tehokkaammin. Euroopan komission äskettäin hyväksymä lakiehdotus asettaa myös osaltaan kovat haasteet luonnonvarojen käytön tehostamiselle: esimerkiksi kierrätettävissä olevan jätteen sijoittaminen kaatopaikalle aiotaan kieltää vuoteen 2025 mennessä.

Yritykset painivat myös kilpailukykyhaasteiden kimpussa ja hakevat säästöjä toimintaansa. Toiminnan tehostamista ja säästöjä voidaan saavuttaa myös resurssiviisaudella. Jäte- ja sivuvirtoja käytetään yhä enemmän hyödyksi tekemällä niistä uusia tuotteita ja energiatehokkuudesta puhutaan paljon. Motivan mukaan esimerkiksi jätteistä materiaaleina uusiokäytetään 13 % ja energiaksi hyödynnetään 20 %. Potentiaalia on siis vielä paljon. Yrityksissä on näiden lisäksi paljon muitakin resursseja, joita on omaan käyttöön liikaa ja niitä voisivat toiset, jopa aivan eri alan yritykset, puolestaan tarvita. Tästä esimerkkinä voidaan mainita tuotantokapasiteetti, tilat, erikoisosaaminen, teknologia ja erilaiset palvelut.

Iso-Britanniassa synergioita ja symbiooseja on etsitty systemaattisesti kansallisella NISP-toimintamallilla (http://www.nispnetwork.com/) jo 10 vuotta ja tulokset ovat erinomaisia. Vastaavaa systemaattista synergioiden hakemiseen valjastettua toimintaa ollaan nyt soveltamassa Suomeen Sitran ja Motivan johdolla alueellisesti. Suomen kansallisen toimintamallin FISS (= Finnish Industrial Symbiosis System) tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä synnyttää uutta liiketoimintaa.

Teollisten symbioosien edistäminen tapahtuu aluetasolla, jossa valitut alueelliset organisaatiot hoitavat käytännön edistämistyön. Symbiooseihin tähtäävää aktivointitoimintaa käynnistetään myös Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Kotkan-Haminan seudulla sekä Päijät-Hämeessä organisaattorina toimii Cursor ja Kouvolan seudulla Kouvola Innovation Oy. Ensimmäiset yritystyöpajat pidetään touko-kesäkuun aikana ja niitä valmisteleva esityö on käynnistynyt.

Yritykset kutsutaan mukaan työpajoihin, joissa niiden edustajat tuovat muille yrityksille tiedoksi omia ylimääräisiä resurssejaan ja toisaalta tarvitsemiaan resursseja. Tässä tarkoituksena ei ole muodostaa alihankintaverkostoja, vaan symbiooseja, joissa molemmat osapuolet hyötyvät. Yrityksiä ja julkisia toimijoita kannustetaan uudenlaiseen ajatteluun, jossa esim. jätevirta voi olla rahanarvoista raaka-ainetta toiselle toimijalle, henkilöresursseja voidaan kausivaihteluiden takia yhdistää tai joku tarvitsee toisen osaamista. Resurssien tehokkaammassa hyödyntämisessä ja synergiaetujen etsinnässä ei myöskään rajoituta perinteiseen teolliseen toimintaan, vaan asiaa katsotaan laajasti ja toimialoja rajaamatta.

Symbioosien edistämisessä ja uusien ratkaisujen löytämisessä hyödynnetään tarpeen mukaan Motivan kokoamaa asiantuntijaverkostoa, jonka avulla saadaan yhteys tutkimusorganisaatioihin viimeisimmän tiedon hyödyntämiseksi. Lisää aiheesta löytyy myös Sitran ja Motivan verkkosivuilta sekä osoitteesta http://teollisetsymbioosit.fi/

Lisätietoja:

Cursor Oy, Eija Hämäläinen, eija.hamalainen@cursor.fi, p. 040 190 2557

Kouvola Innovation Oy, Taru Martikainen, taru.martikainen@kinno.fi, p. 020 615 9307

Liitetiedostot

Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö vastaa Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien yritysneuvonnasta ja toteuttaa seudun elinkeinokehittämishankkeita. Cursor palvelee Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle asettuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittämisasioissa. Toimipisteemme sijaitsevat Kotkassa Eagle-talossa E18-tien varrella ja Haminan keskustassa Raatihuoneentorilla. Cursorin omistavat seudun kunnat (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yhdessä alueen teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa.

www.cursor.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs