Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kehittämistyö yritysryhmissä tuottaa tuloksia puutuotealalla

Miktech Oy

Kehittämistyö yritysryhmissä tuottaa tuloksia puutuotealalla

Tiedote.
Julkaistu: 05.05.2015 klo 08:30
Julkaisija: Miktech Oy

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n koordinoima Eastwood-ohjelma on päättynyt. Ohjelmaa toteutettiin vuosina 20112014, ja sen puitteissa kymmenet yhteistyöhaluiset yritykset tekivät asiantuntijoiden kanssa tuloksellista ja kustannustehokasta kehittämistyötä. Tämä oli mahdollista uudella innovatiivisella toimintatavalla, jossa kehittämistyötä tehtiin asiantuntijoista ja yrityksistä kootuissa yhteistyöryhmissä. Monet toimialan yritykset toivovatkin kehittämistavan yleistyvän yhä useampien yritysten käyttöön.

Ohjelman toteutukseen osallistui kaikkiaan noin 200 yritystä sekä 10 asunto-osakeyhtiötä ja 14 kuntaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Ohjelmassa tavoiteltiin mm. puutuoteyritysten kilpailukyvyn, liikevaihdon ja kansainvälistymisen kasvua sekä uuden teollisen puurakentamisen käynnistymistä.  

Ohjelman erityispiirteenä oli puutuoteyritysten kokoaminen kehittämisteemojen mukaisiin yritysryhmiin, joissa kehittäminen toteutettiin. Työskentelytavan etuja ovat hankkeiden nopea käynnistäminen ja kustannustehokkuus. Toimintamalli perustuu yritysten todellisten kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja yritysryhmien kokoamiseen yhteisten tarpeiden ympärille. Myös yritysten sisäisillä kehittämisryhmillä saatiin nopeasti käynnistettyä yritysten tarpeisiin perustuvia hyviä yrityskohtaisia kehittämishankkeita.

Toimintamalli nopeuttaa kehittämistyön aloittamista sekä pienentää yksittäiselle yritykselle kohdistuvia kustannuksia. Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina tämä työskentelytapa koettiin yrityksissä toimivaksi. Nopeuden ja kustannustehokkuuden lisäksi kehittämistyön vaikutus on laajempi, kun työtä toteutetaan samanaikaisesti useissa yrityksissä, kertoo Eastwood 2014 -ohjelman ohjelmajohtajana toiminut Aki Hakala Miktech Oy:stä.

Eastwood 2014 -ohjelman aikana toteutettiin kaikkiaan 20 yritysryhmän kanssa laajojakin kehittämiskokonaisuuksia yrityskohtaisten kehittämishankkeiden lisäksi. Yritysryhmissä tehtyjen kehittämistöiden laajuus vaihteli pienistä kehittämistoimenpiteistä 30 000 euron kokonaisuuksiin asti. Niiden sisältö vaihteli myös suuresti: mukana oli mm. tuotekehitystä, asiakastarveselvityksiä ja markkinakartoituksia monissa vientimaissa sekä kansainvälistymisvalmiuksien parantamista, strategista yhteistyötä, teknologiainvestointien valmistelua, teollisen puurakentamisen edistämistä ja paljon haluttua myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämistä. Onnistuneiden kehittämishankkeiden tuloksista voidaan mainita esimerkiksi yritysten ja tutkimuslaitosten yhdessä tuotteistama uusi ja innovatiivinen tuote puukerrostalorakentamiseen sekä useat uudet, edelleen jatkuvat asiakkuudet kansainvälisiltä markkinoilta.

Ohjelmassa mukana olleiden yritysten kehittämishankkeiden ja -töiden yhteenlaskettu arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa olevien puurakennuskohteiden arvo on joitakin kymmeniä miljoonia euroja. Ohjelma osallistui niiden valmistelutyöhön yhdessä TEM:n Metsäalan strategisen (MSO) ohjelman kanssa ja kohteet toteutetaan osin tai kokonaan uusilla teollisilla puurakenteilla.

Eastwood-ohjelmaa koordinoi Miktech Oy. Ohjelman osatoteuttajia olivat Aluekehityssäätiö, Joensuun tiedepuisto Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savonlinnan seudun yrityspalvelut.

Lisätiedot:

Aki Hakala, ohjelmajohtaja, Miktech Oy, 0440 361 624, aki.hakala@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

 

 

Eastwood-ohjelmaa koordinoi Miktech Oy. Ohjelman osatoteuttajia olivat Aluekehityssäätiö, Joensuun tiedepuisto Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savonlinnan seudun yrityspalvelut.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs