Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kaivosteollisuus suunnittelee merkittäviä lisäyksiä henkilöstöönsä

Teknologiateollisuus ry

Kaivosteollisuus suunnittelee merkittäviä lisäyksiä henkilöstöönsä

Tiedote.
Julkaistu: 23.05.2012 klo 09:38
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Kaivosteollisuus suunnittelee palkkaavansa vuosikymmenessä jopa 5600 uutta työntekijää Suomessa vuosina 2012-22. Lisäksi tulevat viranomaispuolen ja oppilaitosten sekä rakentamisen tarpeet.

Työvoimatarvetta selvitettiin Kaivannaisteollisuus ry:n kyselyssä, joka lähetettiin 58:lle alan yritykselle tammikuussa 2012. Luvut perustuvat meneillään oleviin projekteihin tai yhtiöiden suunnittelemiin hankkeisiin. Kyselyn ulkopuolelle rajattiin kokonaan viranomaispuoli sekä oppilaitokset, vaikka kaivannaisalan kompetenssitarve myös siellä kasvaa selvästi. Vastaukset saatiin kaikilta isoimmilta toimijoilta eli yhteensä 48 yritykseltä (vastausprosentti oli 83).

Nykytilanteen lisäksi selvitettiin vastaajayritysten henkilöstömäärän lisätarve kahdelle seuraavalle viisivuotisjaksolle (2013–17, 2018–22). Kyselyssä etsittiin tietoja myös henkilöstöryhmittäin (työntekijät, toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt) sekä toiminnoittain (geologia, louhinta, rikastus ja muut mm. kunnossapito).

Yritykset ovat tulevaisuuden arvioita antaessaan ottaneet huomioon myös eläkkeelle siirtymisten vaikutukset. Selvityksessä ei tutkittu rakentamisen vaikutusta.

Kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstömäärä vuoden vaihteessa oli 3744 henkilöä ja lisätarve jo kuluvana vuonna on yhteensä 530 uutta ammattilaista. Vuosien 2013–17 lisätarpeeksi on arvioitu 3854 henkeä ja vuosille 2018–22 vielä 1216 henkilöä lisää. Koko ennustejakson 2012–22 lisätarve olisi siten 5600 henkilöä eli noin 150 % lisää lähtötilanteeseen verrattuna.

Lisätarve (2012-2022) henkilöstöryhmittäin on seuraava:

  • Työntekijöitä 4100
  • Toimihenkilöitä 692
  • Ylempiä toimihenkilöitä 808

Selkeä painopiste työvoimatarpeen suhteen on Pohjois-Suomessa. Tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä, sillä karkeasti puolet edellä mainitusta kokonaistarpeesta on sidoksissa muutamaan suureen Pohjois-Suomessa suunnitteilla olevaan hankkeeseen, joista ei ole tehty rakentamispäätöstä.

Selvitys tehtiin osana Suomen Vuoriklusterin työvoima- ja koulutustarvehanketta. Hankkeen johtoryhmässä olivat edustettuina Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, kaivosten sekä Kaivannaisteollisuus ry:n edustajat.

Kaivannaisteollisuuden toiminnanjohtaja Pekka Suomela kommentoi: ”Kaivostoiminnan kasvun myötä työvoiman tarve tulee nousemaan. Tarvitsemme oikein mitoitettua ja laadukasta koulutusta. Tämän viestin haluamme kohdistaa ministeriöille ja päättäjille. Ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin teollisuuden ja yhteiskunnan puolelta toimia ja ennustettavuutta, jotka vakuuttavat nuoret hakeutumaan malminetsinnän, kaivostoiminnan ja jatkojalostuksen piiriin.

Kaivosten avaamiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä mm hintatason sekä erityisesti yleisen taloustilanteen osalta. Lainsäädäntö ja lupamenettelyt edellyttävät toimijoilta vastuullista ja pitkäkestoista valmistelutyötä. Tämän vuoksi selvityksen lukuihin ja aikatauluihin tulee suhtautua terveen varauksellisesti. Toisaalta on hyvä muistaa, että tutkimus rajattiin vain Suomen puolen hankkeisiin. Eri lähteiden mukaan myös Pohjois-Ruotsin malmikentille tarvitaan lähivuosina useita tuhansia kaivosammattilaista lisää. Näistä osaajista arvioidaan merkittävän osan tulevan Suomesta”

Lisätietoja:

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry, puh. 040 533 2848,

pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi

Antti Pihko, hallituksen puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry, puh. 016 – 4521,

antti.pihko(at)outokumpu.com 

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino, sen edustamat toimialat vastaavat 60 % maan viennistä ja 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 290 000 henkilöä. Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi päätoimialaa, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs