Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » KAAKKOIS-SUOMEEN MATKAILUTULOA YHTEENSÄ 1,6 MILJARDIA EUROA

Kaakko135°

KAAKKOIS-SUOMEEN MATKAILUTULOA YHTEENSÄ 1,6 MILJARDIA EUROA

Tiedote.
Julkaistu: 27.11.2013 klo 11:00
Julkaisija: Kaakko135°

Kaakkois-Suomessa vieraili vuonna 2012 4,1 miljoonaa matkailijaa joista puolet on ulkomaalaisia. Matkailijoiden arvioidaan jättävän alueelle yhteensä noin 1 621 miljoonaa euroa. Suurin osa tulosta kohdistuu Etelä-Karjalaan, n. 1 235,9 milj. €, Kymenlaakson osuuden ollessa 385,2 milj. €. Kaakkoissuomalaiset matkailijat käyttivät keskimäärin n. 400 € matkaa kohden. Eniten tehdään ostoksia liikkeissä (482 milj. €) ja noin 387 milj. € majoitukseen ja 312,4 milj. € kahviloihin ja ravintoloihin. Eniten matkaa kohden kulutettiin Imatran seudulla.

Kaakkois-Suomen kokonaismatkailutulo 1 644 milj. € jakautuu Kaakkois-Suomen seutukuntien kesken painottuen Etelä-Karjalaan (Lappeenrannan seutu 38,5 %, Imatran seutu 37,7 %, Kotkan-Haminan seutu 12,8 % ja Kouvola 11 %). Kouvolassa matkailutuloa tulee muita seutukuntia enemmän huvin ja virkistyksen osalta, mihin vaikuttaa osaltaan alueella toimiva Tykkimäen huvipuisto. Ostosten osuus matkailutuloista on suurinta Lappeen-rannassa ja Imatralla. Nähtävyyksien suhteellinen osuus matkailijoiden rahankäytössä on Kymenlaaksossa Etelä-Karjalaa suurempi. Imatralla korostuu muita seutukuntia enemmän sellaiset matkailijat, jotka käyttävät matkallaan paljon rahaa henkeä kohden. Kouvolassa näiden matkailuun paljon investoivien osuus on vastaavasti pienintä.

Matkailun merkitys koko Kaakkois-Suomessa kasvaa

Matkailu on muodostumassa entistä vahvemmin tärkeäksi osaksi Kaakkois-Suomen elinkeinoelämää. Selvityksen mukaan matkailu generoi suoraan tai välillisesti 10 prosenttia Kaakkois-Suomen aluetalouden liikevaihdosta. Alueelle on tyypillistä päivämatkailijoiden suuri osuus sekä suomalaisten että venäläisten matkailijoiden osalta. Tämä tuo tuloja erityisesti vähittäiskaupalle, mutta luo myös mahdollisuuksia muille matkailuun linkittyneille toimialoille, jos päiväkävijöiden viipymää alueella onnistutaan kasvattamaan. Kuluvan ja seuraavan kahden seuraavan vuoden aikana yritykset arvioivat erityisesti asiakasmäärien, liikevaihdon sekä liikevoiton kasvavan. Lähes kaikki yritykset pitivät tulevaisuudennäkymiä positiivisina ja kasvua odotti yli neljännes vastaajista.

Matkailijat ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita alueeseen

Suomalaisille vapaa-ajanmatkustajille tärkein syy Kaakkois-Suomessa vierailemiseen oli sukulaiset/ystävät. Sen sijaan venäläisiä alueelle houkutteli useimmiten ostosten tekeminen sekä luonto. Matkailijoista yhteensä huimat 95 prosenttia pitää matkailupalveluiden hinta-laatusuhdetta Kaakkois-Suomen alueella sopivana, hyvänä tai erittäin hyvänä. Venäläisistä matkailijoista tätä mieltä oli jopa 99 prosenttia. Matkailijat olivat myös sitoutuneita alueeseen: 94 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti tulevansa tulevaisuudessa uudestaan Kaakkois-Suomen matkailualueelle.

Erinomaisena tuloksena voidaan pitää myös sitä, että joka kolmas Kaakkois-Suomessa vieraillut matkailija on jo suositellut matkailualuetta ja 61 prosenttia olisi valmis suosittelemaan sitä. Alueen suositteluprosentti kaiken kaikkiaan on 95 prosenttia ja venäläisten matkailijoiden osalta 98 prosenttia.

Tutkimusselvitykseen voi tutustua osoitteessa

www.kaakko135.fi/yrityksille

http://www.kinno.fi/node/224

www.kehy.fi => matkailu

www.wirma.fi

Lisätietoja tutkimuksesta:

Innolink Research Oy, Pekka Vuorela, puh. 050 571 8804

Kymenlaakso:

Cursor Oy, Birthe Suni, puh. 040 190 2549

Kouvola Innovation Oy, Paula Kulla, puh. 020 615 8806

Etelä-Karjala:  

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Juha Sorjonen, puh. 040 841 2480

Wirma Lappeenranta Oy, Antti Tuomaala, puh. 0400 658 203

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Wirma Lappeenranta  Oy, Kouvola Innovation Oy ja Cursor Oy teettivät yhteistyössä Kaakkois-Suomen matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy yhdessä ToolBox travel marketing & consulting:in kanssa. Tutkimus toteutettiin osana ”Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa” -hanketta. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen ja laaja-alainen ymmärrys matkailun rakenteesta, taloudellisesta merkityksestä ja vaikutuksesta vuosina 2011–2012 Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, sekä suhteessa muihin alueisiin Suomessa tai koko Suomeen. Kohderyhmän muodostivat Imatran, Lappeenrannan, Kotka-Haminan ja/tai Kouvolan seutukunnissa vierailleet matkailijat, sekä alueella toimivat välitöntä ja välillistä tuloa matkailusta saavat yritykset. Matkailija-kysely toteutettiin paneelikyselynä huhti - lokakuussa 2013 sekä henkilökohtaisina haastatteluina touko-elokuussa 2013. Yrityskysely toteutettiin puhelinhaastatteluina kesä-marraskuussa 2013. Tutkimukseen vastasi yhteensä 401 yritystä ja 1686 matkailijaa.

Liitetiedostot

Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö vastaa Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien yritysneuvonnasta ja toteuttaa seudun elinkeinokehittämishankkeita. Cursor palvelee Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle asettuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittämisasioissa. Toimipisteemme sijaitsevat Kotkassa Eagle-talossa E18-tien varrella ja Haminan keskustassa Raatihuoneentorilla. Cursorin omistavat seudun kunnat (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yhdessä alueen teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa.

www.cursor.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs