Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » JULKILAUSUMA: Oikea-aikaisen kuntoutuksen takaaminen keskeinen osa sote-uudistusta

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

JULKILAUSUMA: Oikea-aikaisen kuntoutuksen takaaminen keskeinen osa sote-uudistusta

Tiedote.
Julkaistu: 16.05.2014 klo 07:37
Julkaisija: Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Fysioterapia- ja kuntoutusalan väki on kokoontunut valtakunnallisille Fysioterapia- ja kuntoutuspäiville 16.-17.5.2014 Jyväskylään. Alan yrittäjäjärjestön, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallitus antaa FYSI-päivillä sote-uudistukseen liittyvän julkilausuman. FYSI ry:hyn kuuluu 700 eri puolilla Suomea toimivaa jäsenyritystä, joista valtaosa on asiakkailleen lähipalveluja tarjoavia alle kolmen hengen yrityksiä.

JULKILAUSUMA                                                                                          

Valtakunnalliset FYSI-päivät 16.5.2014 Jyväskylä 

  • Oikea-aikaisen kuntoutuksen takaaminen tarvitsijoille tasapuolisesti asuinkunnasta riippumatta on asetettu yhdeksi valmisteilla olevan sote-uudistuksen tavoitteeksi.  Nykyjärjestelmässä on todettu monenlaisia tiedonkulun ja palveluketjujen katkeamisia.
  • Kuntoutus halutaan nyt nivoa kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja luoda toimivat palveluketjut, joissa asiakasta ei pompotella ja joissa painopistettä siirretään ennaltaehkäiseviin palveluihin reagoimalla jo varhaisvaiheen kuntoutustarpeeseen.
  • Uudistus on välttämätön, sillä kuntoutukseen kohdistuu suuria odotuksia niin työurien pidentämisessä, työstä poissaolojen vähentämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä kuin iäkkäiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja mahdollisimman pitkään kotona asumisen mahdollistamisessa.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry pitää tärkeänä, että niin julkisella, yksityisellä kuin 3. sektorilla olemassa oleva osaaminen ja resurssit hyödynnetään kansantaloudellisesti järkevästi uudessa palvelurakenteessa. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että uudistuksella tavoitellaan myös kustannustehokkuutta ja päällekkäisten palveluiden purkamista.

Eri puolilla maata, lähellä kuntoutujia toimivat fysioterapia- ja kuntoutusalan yritykset täydentävät omalla osaamisellaan palvelutarjontaa. Alan yrityksissä tuotetaan 80 prosenttia suomalaisesta fysioterapiasta. Ne ovat jo vuosikymmenien ajan huolehtineet mm. erittäin vaativasta vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja sotaveteraanien ja -invalidien kuntoutuksesta. Kasvuikäisten tuki- ja liikuntaelinoireilu, työikäisten työkyky ja ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona asumisen mahdollistaminen ovat yrityksissä työskentelevän fysioterapia- ja kuntoutushenkilöstön jokapäiväisiä haasteita ja erikoisosaamisaluetta.

Kansantaloutemme tarvitsee kuntoutusta tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen. Sote-uudistus antaa mahdollisuuden löytää ne konkreettiset yhteistyön muodot, joiden avulla kaikki tarvitsevat saadaan vaikuttavan kuntoutuksen piiriin. Kuntoutus aktivoi ihmisen omat resurssit. Tavoitteena on kuntoutujan elämänlaadun ja sosiaalisen osallisuuden parantuminen. Hyötyjiä ovat sekä kansalaiset että koko kansantalous.

Maamme fysioterapia- ja kuntoutusyritykset muodostavat valmiin infrastruktuurin ja koko maan kattavan korkealaatuisen ammattiosaajien verkoston. Toimipisteitä löytyy jokaisesta kunnasta. Alan työllistävät pk-yritykset tuottavat vaikuttavaa kuntoutusta joustavasti ja kustannustehokkaasti lähipalveluina alueensa ihmisille.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry pitää tärkeänä, että yksityisten palveluntuottajien osaaminen ja merkitys otetaan aidosti huomioon, kun sote-uudistuksessa rakennetaan asiakaslähtöistä, kustannustehokasta, vaikuttavaa kuntoutuspalveluiden järjestelmää, ja että myös pienet, paikalliset palveluntuottajat huomioidaan palveluiden hankinnassa ja kilpailutuksissa.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallitus

Lisätiedot:  

Puheenjohtaja Tuula Mustonen, 0400 200 403, tuula.mustonen@fysiokuusamo.fi

Toiminnanjohtaja Leila Salonen, 040 749 8706, leila.salonen@fysi.fi

Liitetiedostot

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 700 yritystä eri puolilta Suomea. FYSI ry:llä on 610 laitosluvalla toimivaa jäsentä ja 90 ammatinharjoittajajäsentä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille eli toimipiste löytyy Suomen joka kunnasta läheltä jokaista ihmistä. Valtaosa FYSI ry:n jäsenyrityksistä on pieniä, naisvaltaisia, keskimäärin 3 hengen yrityksiä, jotka työllistävät ja tuottavat verotulot Suomeen. Toimialamme yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativia vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. 80 % kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista entistä paremmin kansalaisten hyödynnettäväksi.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs