Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Julkaisuvapaa 15.3. klo 14: Pöyryn Itämeri-huippukokouksen sitoumus muuttuu toiminnaksi, kun OXY-hanke käynnistyy

OXY-hanke

Julkaisuvapaa 15.3. klo 14: Pöyryn Itämeri-huippukokouksen sitoumus muuttuu toiminnaksi, kun OXY-hanke käynnistyy

Tiedote.
Julkaistu: 15.03.2011 klo 12:00
Julkaisija: OXY-hanke

Pöyryn koordinoima ja yhteistyössä vapaaehtoisten yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa toteuttama, Itämeren syvänteiden happitilannetta parantava OXY-hanke käynnistyy Haminan rannikolla. Hankkeessa Haminan Tammionselän ajoittain hapettomaan syvänteeseen asetetaan hapetuslaitteet, joiden avulla pyritään pienentämään Itämerta rehevöittävää sisäistä kuormitusta.

OXY on Pöyryn Baltic Sea Action Summit -huippukokouksessa tekemän vapaaehtoisen Itämeri-sitoumuksen käynnistämä hanke. Hankkeen aikana kerätään myös tietoa ja kokemuksia merialueen sisäisen ravinnekuormituksen vähentämisestä syvänteiden keinotekoisella hapetuksella.
Hapetuksen on määrä alkaa kesäkuussa 2011 ja hanke kestää kolme vuotta.

– OXY-hankkeen kautta Pöyryllä on mahdollisuus vaikuttaa ja samalla edistää asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa vastuullisuutta. OXY on meidän ydinosaamisemme alueella ja siksi loistava tapa vaikuttaa ja toimia vastuullisesti, toimialajohtaja Jaana Tyynismaa Pöyry Finland Oy:stä sanoo.

Pöyry hyödyntää OXY-hankkeessa myös vesi- ja ympäristöalan osaamistaan.
– Jo vuosikymmeniä Pöyry on työskennellyt Itämeren ympärysmaissa useissa projekteissa, jotka ovat auttaneet pienentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Olemme olleet mukana Pietarin alueen jätevedenkäsittelyssä sekä paperi- ja selluteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja maatalouteen liittyvissä projekteissa eri maissa löytääksemme keinoja Itämeren kuormituksen vähentämiseksi, Pöyryn toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoi videopuheessaan hankkeen avajaistilaisuudessa.

Hankkeen avajaistilaisuudessa videon välityksellä puhunut Baltic Sea Action Group -säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin muistutti, että Itämeren tila on erittäin huolestuttava.
– Päästöjen saaminen kuriin ja öljykatastrofien estäminen eivät yksin riitä. Myös yhä laajenevia happikatoalueita on pienennettävä tai kaikki muu työ on vaarassa valua hukkaan. Matalien alueiden happikadon pienentäminen ei ratkaise koko Itämeren ongelmaa, mutta jostain on aloitettava. OXY-hanke on erittäin tervetullut, sillä merialueiden happikatoalueiden ilmastamisesta tarvitaan paljon tutkimusta, Herlin sanoo videolla.
Herlin toivotti myös yritysmaailman tervetulleeksi talkoisiin Itämeren hyväksi.
– On tärkeää, että yritykset ovat mukana pelastamassa Itämerta. Kaikenlaiset uudet innovaatiot Itämeren pelastamiseksi ja muidenkin ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ovat tervetulleita, Herlin sanoi videolla.

OXY-hankkeessa on mukana myös Haminan kaupunki.
– Hanke on meille tärkeä, koska Haminan rannat ovat monena kesänä kärsineet sinilevästä. Pahimpien kukintojen aikana uimarantoja on jouduttu sulkemaan ja veneilijöiden mukaan meri on muistuttanut hernerokkaa. Pitkällä aikavälillä meren tila on huonontunut ja kaupungin omilla toimilla sitä on vaikea parantaa. Uskomme, että tällaisella yhteishankkeella voidaan saada jotain aikaan, Haminan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff sanoo

***
Taustaa hankkeesta: OXY antaa happea Itämerelle

OXY on Pöyryn koordinoima, Itämeren tilaa parantava hanke, jossa vapaaehtoiset yritykset ja julkiset toimijat parantavat meriveden laatua Suomen rannikolla. OXY on mukana ratkaisemassa Itämeren vakavinta ongelmaa – rehevöitymistä. Hanke käynnistyi 15.3.2011 Haminan teatterissa pidetyllä avajaistilaisuudella.

OXY on yksi Baltic Sea Action Groupin (BSAG), Tasavallan presidentin sekä pääministerin hyväksymistä ja Baltic Sea Action Summit -huippukokouksessa tehdyistä vapaaehtoisista sitoumuksista Itämeren hyväksi. Helmikuussa 2010 järjestetty huippukokous yhdisti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat Itämeren hyväksi. Kokouksessa valtiot, yritykset ja kansalaisjärjestöt julkistivat omat sitoumuksensa Itämeren ongelmien selvittämiseksi ja sitoutuivat tekemään konkreettisia tekoja meren hyväksi.

Sisäinen kuormitus rehevöittää Itämerta

OXY-hankkeessa mereen asennettavat hapetuslaitteet vievät avun pintaa syvemmälle, sinne missä mereen kertyneet ravinteet rehevöittävät vesiluontoa. OXY pyrkii pienentämään Itämeren sisäistä kuormitusta vähähappisia syvänteitä keinotekoisesti hapettamalla.

Itämerta rehevöittää yhdyskuntien pistekuormituksen ja maatalouden hajakuormituksen lisäksi hapettomien tai vähähappisten syvänteiden aiheuttama sisäinen kuormitus. Sisäinen kuormitus on ravinteiden noidankehä. Kun veden happi vähenee, pohjaan varastoituneet ravinteet vapautuvat takaisin veteen, ja rehevöityminen kiihtyy entisestään.

OXY-hanke antaa hapettamalla Itämerelle ”tekohengitystä”. Hapetuksen kohteina ovat merenpohjan alueet, joissa sedimentti ei ole muuttunut täysin hapettomaksi tai hapettomuutta esiintyy vain ajoittain. Hapettamalla meren pohjanläheistä alusvettä tarkkaan valituissa paikoissa pyritään ehkäisemään syvänteiden hapettomuutta ja haitallisia sekä viihtyvyyttä heikentäviä rehevyysvaikutuksia, kuten leväkukintoja.

Hapetus alkaa Haminan Tammionselällä

OXY-hankkeen ensimmäinen kohde on Haminan saariston Tammionselkä, jossa syvänteiden hapettaminen aloitetaan kesäkuussa 2011. Hanke kestää kolme vuotta. Hapetuksessa pyritään energiatehokkuuteen, mikä käytännössä usein tarkoittaa veden kierrättämiseen perustuvaa hapetusmenetelmää sen sijaan, että happea pumpattaisiin ilmasta syvänteeseen.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Tammion saaren läheisyydessä sijaitseva Tammionselkä on otollinen kohde hapettamiselle. Summan paperitehtaan sulkeminen ja Haminan kaupungin puhdistettujen jätevesien johtaminen Kotkaan on vähentänyt viime vuosina Haminan merialueen kuormitusta, jolloin muiden vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutus tehostuu.

Yritykset ja julkinen sektori vapaaehtoisina toimijoina ja rahoittajina

Kaikki OXY:n yhteistyökumppanit ovat vapaaehtoisin panoksin mukana Itämeren puhdistamisessa. Hanketta koordinoi ja johtaa Pöyry Finland Oy. Hankkeessa Pöyry myös testaa mahdollisuuksia vähentää merialueen sisäistä  ravinnekuormitusta keinotekoisella hapetuksella.

Euroopan unioni ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittavat  kolmivuotista OXY-hanketta yhteensä 198 450 eurolla. Lisäksi välttämättömiä hankkeen mahdollistajia ovat kaikki OXY:n yhteistyökumppanit, jotka ovat vapaaehtoisin panoksin mukana Itämeren pelastamisessa. Hanketta koordinoi ja johtaa Pöyry Finland Oy, yhteistyökumppaneiksi ovat jo ryhtyneet Haminan kaupunki, Haminan Satama Oy, Baltic Tank Oy, Kymenlaakson pelastuslaitos, Nordea Pankki, Mainostoimisto Tasku Oy, Cursor Oy, Vesi-Eko Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy.

Hankkeen taustalla Baltic Sea Action Group

OXY-hankkeen taustalla on vuonna 2007 perustettu, konkreettisesti Itämeren pelastamiseksi toimiva sitoutumaton säätiö Baltic Sea Action Group. BSAG:n taustalla toimii poliittisia voimia, valtion päämiehiä ja viranomaisia Itämeren alueella Tarja Halosesta Vladimir Putiniin, sekä yksityishenkilöitä ja talouselämän vaikuttajia Ilkka Herlinistä Jorma Ollilaan. Baltic Sea Action Group toimii koko Itämeren alueella, ja sen puitteissa on annettu tähän mennessä yli 170 valtioiden, erikokoisten yritysten ja yksityishenkilöiden tekemää sitoumusta Itämeren puolesta.

Hankkeen toteuttajana Pöyry

Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainotettuun kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan. Laatu ja rehellisyys leimaavat kaikkea toimintaamme, ja tarjoamme alan huippua edustavia johdon konsultointipalveluja, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja töiden valvontapalveluja. Pöyry tarjoaa perusteellista toimialaosaamista teollisuus-, energia-, kaupunki- ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösuunnittelun aloilla. Pöyryllä on palveluksessaan 7 000 asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan.
 
Pöyryn liikevaihto vuonna 2010 oli 682 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).


Lisätietoja:

Jaana Tyynismaa, toimialajohtaja     
Pöyry Finland Oy, Vesi ja ympäristö    
p. 010 33 26606  jaana.tyynismaa@poyry.com       

www.oxy-itameri.fi

 

Liitetiedostot

OXY on Pöyryn koordinoima, Itämeren tilaa parantava hanke, jossa vapaaehtoiset yritykset ja julkiset toimijat parantavat meriveden laatua Suomen rannikolla. OXY on mukana ratkaisemassa Itämeren vakavinta ongelmaa – rehevöitymistä. OXY on yksi Baltic Sea Action Groupin (BSAG), Tasavallan presidentin sekä pääministerin hyväksymistä ja Baltic Sea Action Summit -huippukokouksessa tehdyistä vapaaehtoisista sitoumuksista Itämeren hyväksi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs