Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Internationella automatiska informationsutbytet inom beskattningen utvidgas 2017

Valtiovarainministeriö

Internationella automatiska informationsutbytet inom beskattningen utvidgas 2017

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.10.2014 kl. 16:10
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Det blir allt svårare att undanhålla utlandsinkomster från beskattningen då Finland börjar få ingående uppgifter från utländska banker samt finans- och försäkringsinstitut om finländska medborgares inkomster och tillgångar. Finland förbinder sig till automatiskt informationsutbyte med nästan 50 länder.

Finland undertecknade onsdagen den 29 oktober ett avtal om automatiskt utbyte av kontuppgifter hos banker samt finans- och försäkringsinstitut. Avtalet omfattar nästan 50 stater och rättsliga regioner. Flera andra stater kommer att inträda i avtalet genast då de är tekniskt beredda att inleda automatiskt utbyte av information.

Undertecknarna förbinder sig till att inleda automatiskt informationsutbyte 2017, varvid man utbyter kontouppgifter från 2016. Avtalet undertecknas av samtliga EU-länder, inkl. Österrike (2018), Cypern, Luxemburg och Malta. Avtalet undertecknas dessutom bland annat av Bermuda, Brittiska Jungfuöarna, Caymanöarna, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Liechtenstein och Isle of Man.     

Avtalet förutsätter att parterna tillämpar den av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) godkända gemensamma modellen för automatiskt informationsutbyte (Common Reporting Standard - CRS), enligt vilken finansinstituten är skyldiga att identifiera sina kunder och deras beskattningsmässiga hemviststater. Dessutom ska indirekta ägare, dvs. fysiska personer som äger olika bolag eller sammanslutningar också identifieras i överenskommen omfattning. 

Kundidentifieringen är också kopplad till ett aktsamhetsförfarande där man utreder kundens verkliga hemviststat på ett enhetligt sätt i alla länder och rättsliga regioner som tillämpar CRS. En enhetlig identifieringsmetod gör det möjligt att minimera både finansinstitutens och skatteförvaltningarnas administrativa börda.

Finland får tack vare avtalet automatiskt omfattande information om hurdana inkomster och tillgångar i Finland bosatta personer har utomlands. Möjligheterna att undanhålla inkomster från beskattningen försvåras avsevärt.

Avtalet tillämpas först efter att Finland satt modellen för automatiskt informationsutbyte i kraft nationellt. 

Ytterligare information:

Antero Toivainen, regeringsråd, tfn 02955 30098 

Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30105

etunimi.sukunimi@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs