Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » IMF utarbetar en transparensutvärdering av Finlands offentliga ekonomi

Valtiovarainministeriö

IMF utarbetar en transparensutvärdering av Finlands offentliga ekonomi

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.11.2014 kl. 11:15
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Internationella valutafondens delegation besökte Finland 28.10 – 10.11 i syfte att utarbeta en transparensutvärdering av den finländska offentliga ekonomin (Fiscal Transparency Evaluation). Delegationen leddes av Torben Hansen som före IMF arbetat som budgetansvarig understatssekreterare i Danmark.  

Finansministeriet begäran om en utomstående utvärdering av transparensen utgör ett led i det egna utvecklingsarbetet vars målsättning är att förstärka rapporteringen om och styrningen av den offentliga ekonomin.

IMF har i finanskrisens efterdyningar satsat i identifieringen och kontrolleringen av risker inom den offentliga ekonomin. Finanskrisen avslöjade allvarliga brister i flera, om inte de flesta länders förmåga att framför allt identifiera risker som härstammar från utanför den sedvanliga budget- eller statsekonomin.

IMF har på basis av observationerna förnyat sitt ramverk för transparens genom att utveckla verktyget ”Fiscal Transparency Evaluation”, med vars hjälp man utvärderar olika länders förfaranden i anslutning till transparens och utarbetar vägledande utvecklingsförslag (se http://www.imf.org/external/np/fad/trans/). Motsvarande utvärderingar har tidigare utarbetats för 9 länder.  

Utvärderingen försöker besvara bl.a. följande frågor:

  • Rapporteringen om den offentliga ekonomin: I vilken mån är rapporteringen om Finlands offentliga ekonomi täckande, aktuell och pålitlig?
  •  Prognoser och budgetprocessen: Hur pålitlig och aktuell är den bild som statistiken ger av den finländska offentliga ekonomins utveckling? Hur tydlig är bilden om regeringens finanspolitiska linje och målsättningar som förmedlas ur finska statens budget och det tillhörande materialet?   
  • Riskerna inom den offentliga ekonomin: I vilken mån identifieras, rapporteras och kontrolleras de risker som riktas mot finlands offentliga ekonomi?

De finländska förfaringssätten motsvarar enligt delegationens preliminära utvärdering i stort sett de bästa internationella förfarandena. Utvecklingsobjekt identifieras dock. Utvecklingsbehoven riktas enligt IMF:s preliminära observationer bl.a. mot den oenhetliga rapporteringen om den offentliga ekonomin. Balansen för de offentliga finanserna, där man skulle beakta egendoms- och skuldposter som är betydande för den offentliga ekonomins övergripande ställning, skulle ge en mera täckande bild av läget för Finlands offentliga ekonomi. IMF kommer att publicera balansen för Finlands offentliga ekonomi i sin slutliga rapport.

Enligt IMF borde det finanspolitiska måluppställandet dessutom förtydligas och rapporteringen om uppnåendet av målsättningarna utökas. Styrningen av lokalförvaltningen borde förstärkas. Rapporteringen om riskerna inom den offentliga ekonomin lider också av oenhetlighet, vilket försvårar skapandet av en täckande helhetsuppfattning av riskerna inom den offentliga ekonomin.  

IMF finslipar sin utvärdering som blir offentlig efter IMF:s direktionsbehandling, sannolikt i början av 2015.

Ytterligare information: Jukka Pekkarinen, finanspolitisk koordinerare, överdirektör, tfn 02955 30169, Sami Yläoutinen, finansråd, tfn 02955 30320

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs