Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » IMF laatii Suomesta julkisen talouden läpinäkyvyysarvion

Valtiovarainministeriö

IMF laatii Suomesta julkisen talouden läpinäkyvyysarvion

Tiedote.
Julkaistu: 10.11.2014 klo 10:07
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) missio on vieraillut Suomessa 28.10.–10.11. Mission tarkoituksena on ollut laatia Suomesta julkisen talouden läpinäkyvyysarvio (Fiscal Transparency Evaluation). Missiota on johtanut Torben Hansen, joka ennen IMF:ään liittymistään työskenteli Tanskan budjettiasioista vastaavana alivaltiosihteerinä.

Valtiovarainministeriö pyysi läpinäkyvyyttä koskevan ulkopuolisen arvion osana omaa kehittämistyötään, jonka tarkoituksena on vahvistaa julkisen talouden raportointia ja ohjausta.

IMF on panostanut talouskriisin jälkimainingeissa julkisen talouden riskeihin, erityisesti niiden tunnistamiseen ja hallintaan. Finanssikriisi paljasti vakavia puutteita monen, ellei useimpien, maiden kyvyssä tunnistaa erityisesti perinteisen budjetti- tai valtiontalouden ulkopuolelta tulevia riskejä.

IMF on uusinut näiden havaintojen pohjalta läpinäkyvyyttä koskevaa kehikkoaan kehittämällä ”Fiscal Transparency Evaluation”-nimisen työkalun, joka avulla IMF arvioi maiden läpinäkyvyyteen liittyviä käytäntöjä ja laatii ohjeellisia kehittämisehdotuksia (katso: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/). Aikaisemmin vastaava arvio on laadittu 9 maasta.

Arvio pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Julkista taloutta koskeva raportointi: Missä määrin Suomen julkista taloutta koskeva raportointi on kattavaa, oikea-aikaista ja luotettavaa?
  • Ennusteet ja budjettiprosessi: Miten luotettavan ja oikea-aikaisen kuvan Suomen julkista taloutta koskevat tilastot antavat julkisen talouden kehityksestä? Miten selvä kuva hallituksen talouspolitiikan linjasta ja tavoitteista välittyy Suomen valtion budjetista ja siihen liittyvästä aineistosta?   
  • Julkisen talouden riskit: Missä määrin Suomen julkiseen talouteen kohdistuvia riskejä tunnistetaan, raportoidaan ja hallitaan?

Mission alustavan arvion mukaan Suomen menettelytavat vastaavat laajasti ottaen parhaita kansainvälisiä käytäntöjä. Kehittämiskohteita kuitenkin löytyy. IMF:n alustavien havaintojen mukaan kehittämistarpeet liittyvät muun muassa julkista taloutta koskevan raportoinnin hajanaisuuteen. Julkisen talouden tase, jossa otettaisiin huomioon julkisen talouden kokonaisaseman kannalta merkittävät omaisuus- ja velkaerät, antaisi nykyistä kattavamman kuvan Suomen julkisen talouden tilanteesta. IMF tulee lopullisessa raportissaan julkaisemaan Suomea koskevan julkisen talouden taseen.

Lisäksi finanssipolitiikkaa koskevaa tavoitteen asettelua tulisi IMF:n mukaan selkeyttää ja tavoitteiden toteutumista koskevaa raportointia samoin lisätä. Vastaavasti paikallishallintoa koskevaa ohjausta tulisi vahvistaa. Julkista taloutta koskevien riskien raportointi kärsii niin ikään hajanaisuudesta mikä hankaloittaa kattavan kokonaiskuvan muodostamista julkisen talouden riskeistä.  

IMF viimeistelee arvionsa, joka tulee julkiseksi IMF:n johtokuntakäsittelyn jälkeen, todennäköisesti vuoden 2015 alkupuolella.

Lisätietoja:

Talouspolitiikan koordinaattori, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, puh. 02955 30169

Finanssineuvos Sami Yläoutinen, puh. 02955 30320

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs