Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Gemensamma serviceställen säkerställer tillgången till kundservice

Valtiovarainministeriö

Gemensamma serviceställen säkerställer tillgången till kundservice

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.03.2014 kl. 12:47
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Den offentliga förvaltningens kundservice kommer i framtiden att tillhandahållas vid gemensamma serviceställen. Tjänsterna ska vara tillgängliga i hela landet på ett rimligt avstånd från kundens boendeplats.

Många myndigheter lägger ner sina serviceställen i takt med att den elektroniska ärendehanteringen ökar. Målet med de gemensamma serviceställena är att säkerställa tillgången till service nära den egna boendeplatsen. Serviceställen kan även grundas i kommuner där man för tillfället inte tillhandahåller alla myndigheters tjänster.

Staten kommer alltid att erbjuda åtminstone polisens tillståndsförvaltnings-, arbets- och näringsbyråernas, Skatteförvaltningens och magistraternas tjänster vid serviceställena. Dessutom tillhandahåller serviceställena kommunernas och FPA:s tjänster.

Gemensamma kundbetjäningen piloteras på fem orter

Den offentliga förvaltningens gemensamma kundbetjäning provas på fem orter: S:t Michel, Uleåborg (Kiiminki), Pargas, Pelkosenniemi och Saarijärvi. Invånarna på orterna kommer att få omfattande tillgång till statlig och kommunal kundbetjäning vid ett enda serviceställe från och med hösten 2014, då piloteringen av den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice inleds.

Pilotprojektet går ut på att testa och utveckla handlingsmodellen för den gemensamma kundservicen, liksom även lokalerna samt anordningar och system som tas i bruk. De första servicerådgivarna kommer att ges täckande kundbetjäningsutbildning innan piloteringen inleds.

Målet med piloteringen är att skapa fem goda exempel på välfungerande kundserviceställen med vilkas hjälp man kan underlätta byggandet av nya gemensamma serviceställen under 2015-2019 och säkerställa att verksamheten på serviceställena håller hög klass. Piloteringen bereds i samarbete med pilotkommunerna och serviceproducenterna, dvs. Skatteförvaltningen, magistraterna, TE-byråerna, polisen och FPA.

På kundserviceställena kan man uträtta ärenden antingen personligt eller digitalt. Samtliga serviceställen har en offentlig kundterminal som kan användas för digital ärendehantering. Servicerådgivarna handleder kunderna vid behov i användningen av de digitala tjänsterna. Varje serviceställe har även en videouppkoppling mellan servicestället och myndigheter för tjänster som kräver ingående sakkunnighet.

Kundservice 2014

Förfrågningar

Tarja Hyvönen, regeringsråd, tfn 02955 30147 
Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 02955 30271

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs