Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Finansministeriet publicerar nya datainitiativ vid mässan Ett öppet Finland 15-16.9.

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet publicerar nya datainitiativ vid mässan Ett öppet Finland 15-16.9.

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.09.2014 kl. 15:23
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Vid mässan kommer finansministeriet bl.a. att presentera öppnandet av statens ekonomiska data för fortsatt användning. Dessutom kommer man att redogöra för framskridningen med programmen för Öppen information och Öppen förvaltning, och för nya initiativ. Syftet med programmen är att främja öppnandet av förvaltningens verksamhet och information. Mässan Ett öppet Finland som fokuserar på främjande av öppen information ordnas den 15-16 september i Gamla Hamnen i Helsingfors. 

Öppen information består av offentlig data som vem som helst kan använda fritt för olika ändamål, lovligt och utan avgift. Öppen data tillhandahålls i mån av möjlighet alltid i maskinläsbar form i syfte att underlätta den fortsatta användningen.

Genom öppnande av offentlig data skapar man nya möjligheter bland annat för affärsverksamhet, medborgarinflytande, effektivisering av förvaltningen samt utbildning och forskning.

Avoindata.fi-portal som plattform för administrering av förvaltningens information

Programmet för öppen information främjar öppnandet av den offentliga förvaltningens datalager och användningen av de öppnade datalagren. En ny dataportal ska öppnas vid mässan, och dessutom presenterar man utvecklingsmiljön för tjänster som baserar sig på öppen data.

Den avgiftsfria portalen sammanställer beskrivningarna av och tillgänglighetsinformationen om den offentliga förvaltningens öppna datalager. Avoindata.fi främjar hittbarheten hos och användandet av öppna datalager samt verksamhetens transparens, och minskar på överlappande informationsinsamling och –produktion. Det är möjligt att insamla information automatiskt till avoindata.fi från andra, t.ex. kommunala dataportaler. Portalen har förverkligats av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Ett utkast till en rekommendation om tillstånd att använda den offentliga förvaltningens öppna datamaterial (JHS-rekommendation) kommer också att presenteras vid mässan. Rekommendationen kommer att underlätta nyanvändningen av öppet offentligt datamaterial och att förenhetliga praxis. Ett beslut om rekommendationen kommer att fattas av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) under höstens gång.

JulkICT Lab för samman olika aktörer på en utvecklingsplattform

Utvecklandet av nya serviceinnovationer som utnyttjar öppen data kommer att provas vid JulkICT Lab. Lab är en fritt användbar serviceutvecklingsplattform som erbjuder både en utvecklingsmiljö och verktyg.

Statens budget- och ekonomidata i maskinläsbar form

Finansministeriet öppnar i anslutning till programmet för öppen information statens budgetpropositioner, dvs. budgetarna i maskinläsbar form som xml- och csv-filer. Samtliga budgetpropositioner produceras från och med 2014 i maskinläsbar form på budjetti.vm.fi –sidan.

Regeringens budgetproposition för 2015 ges ut den 15 september 2014. En maskinläsbar version publiceras 36 timmar efter det. Budgetpropositionen för nästa år finns också som material i årets innovationstävling Apps4Finland 2014.

Uppgifter från statens rapporteringstjänst Netra finns också tillgängliga i csv-format, och de kan utnyttjas i tillämpningar för öppen data. Länkarna till datalagren, inklusive metauppgifter, finns i avoindata.fi-portalen.

Partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning önskar insatser från medborgarsamhället

Finland anslöt sig 2013 till det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning, Open Government Partnership. Teman för den pågående tvåårsperioden är öppen verksamhet, tydligt språk, öppen information och förvaltningen som möjliggörare.

Planeringen av nästa tvåårsperiod pågår, och man önskar idéer för den nya handlingsplanen och utarbetandet av den från samtliga samhälleliga aktörer, speciellt medborgarna.

Mässan ett öppet Finland har deltagare bland annat från aktörer inom den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och företag. Tillställningen är slutsåld, men den kan följas som webbsändning på adressen avoinsuomi2014.fi.

Ytterligare information:

Programmet för öppen information och JHS-rekommendationen: Anne Kauhanen-Simanainen, tfn 02955 30043

Programmet för öppen förvaltning: Johanna Nurmi, tfn 02955 30171

Avoindata.fi och JulkICT Lab: Mikael Vakkari, tfn 02955 30053

Statens budgetdata: Johanna von Knorring, tfn 02955 30232 och Erno Kyttänen, tfn 02955 30249

Statens rapporteringstjänst Netra: Pekka Harmaala, tfn 0295 50 3312

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs