Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Evli utvidgar sin expertis om företagsobligationer till tillväxtmarknaderna

Evli Pankki Oyj

Evli utvidgar sin expertis om företagsobligationer till tillväxtmarknaderna

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.10.2013 kl. 11:00
Utgivare: Evli Pankki Oyj

Evli Bank erbjuder en ny räntefond, Evli Emerging Markets Credit. Fonden sprider placeringsmedlen globalt i tillväxtländernas högklassiga företagslån.

- Företagsobligationerna har redan under många år hört till Evlis fonders kärnkompetens och nu kan vi erbjuda placeraren tillgång till en ny lånemarknad med utmärkta objekt. Trots att tillväxten avtar är tillväxtmarknaderna alltjämt den globala ekonomins motor. På marknaden finns friska företag med god avkastningspotential, säger Lea Keinänen, direktör för Evlis fonder.

Sedan tidigare har Evli fyra företagslånefonder som varit framgångsrika på både en stigande och en fallande marknad. Bankens första företagslånefond Evli Corporate Bond placerar i europeiska företagslån och lanserades år 1999. Enligt den senaste fondrapporten (30.9.2013) från Suomen Sijoitustutkimus är fondens årliga avkastning för fem- och tioårsperioden den bästa i sin klass i Finland. Evli har en omfattande expertis också på tillväxtmarknaderna, både i ränteinstrument och i aktier.

I likhet med Evlis övriga företagslånefonder tillämpar den nya fonden en placeringsstrategi med fokus på kassaflödet. Portföljen förvaltas aktivt och disciplinerat med huvudvikten i bolag med stabilt positivt kassaflöde som har en låg skuldsättningsgrad och som i förhållande till risken är attraktivt prissatta. Evli Emerging Markets Credit placerar långsiktigt över cyklerna, både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Då fonden väljer placeringsobjekt är emittentens kreditvärdighet och därmed kapitalskyddet det viktigaste kriteriet.

Placeringarna i tillväxtmarknaderna görs i obligationslån (Eurobonds) utställda i stark valuta (t.ex. USD, EUR). Marknaden är bred, djup och transparent och obligationerna regleras av internationella lagar och erbjuder sedvanliga covenants, dvs. garantier. Investerarskyddet motsvarar företagslånen på de utvecklade marknaderna.

Tillväxtmarknadernas företagslån ger en avkastning som motsvarar statsobligationernas, men har bättre kreditbetyg och kortare löptid. Jämfört med statsobligationerna är utbudet tiofalt. Speciellt i Ryssland och de mer utvecklade asiatiska länderna (Singapore, Hong Kong, Taiwan, Korea) hittar vi emittenter i toppklass.

Den rekommenderade placeringstiden för Evli Emerging Markets Credit är över fyra år. Placeringar kan göras med minst 1 000 euro eller med 50 euro i månaden. Teckningen är avgiftsfri. Bekanta dig med fonden här.

Tilläggsinformation:

Tuomas Hukka, Evli-Fondbolag Ab, direktör, tel. +358 9 4766 9341, tuomas.hukka@evli.com 

Evli Bank Abp är en finsk privatbank med placering som specialområde. Vi erbjuder privatpersoner, företag och institutionella placerare ett brett produkturval och en kundservice som har sin grund i vår gedigna expertis inom placering och egendomsförvaltning. Verksamheten är baserad på drygt 25 års och 250 placeringsexperters erfarenhet och sakkunskap. Evlikoncernens eget kapital uppgår till 49,3 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 13,7 procent. Vi förvaltar ett kundkapital på 5,3 miljarder euro (30.6.2013). För tillfället förvaltar Evli 28 i Finland registrerade fonder av vilka 11 fonder har fått det högsta eller nästhögsta Morningstarbetyget. www.evli.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs