Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Evli Pankki Oyj:n listautumisanti käynnistyy 16.11.2015

Evli Pankki Oyj

Evli Pankki Oyj:n listautumisanti käynnistyy 16.11.2015

Tiedote.
Julkaistu: 13.11.2015 klo 14:34
Julkaisija: Evli Pankki Oyj

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Evli Pankki Oyj ("Evli" tai "Yhtiö") käynnistää listautumisannin (”Listautumisanti”) 16.11.2015 ja julkistaa esitteensä ja merkintähinnan sekä antaa lisätietoa Listautumisannista. Yhtiö tiedotti 9.11.2015 suunnitelmistaan listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle pörssilistalle.

Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 2.100.000 Yhtiön uutta B-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”).
 • Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”).
 • Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta (”Merkintähinta”) on 6,75 euroa osakkeelta.
 • Yleisöannin merkintäaika alkaa 16.11.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 25.11.2015 kello 12.00, ellei merkintäaikaa pidennetä.
 • Instituutioannin merkintäaika alkaa 16.11.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 25.11.2015 kello 16.30
 • Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 23.11.2015 kello 16.00.
 • Ylikysyntätilanteessa Yhtiö voi ottaa huomioon merkintäsitoumuksen antaneen tahon aseman Yhtiön asiakkaana ja allokoida tällaisille sijoittajille Tarjottavia Osakkeita kaikkien sijoittajien antamien merkintäsitoumusten keskinäisestä suhteesta poiketen.
 • Yhtiön henkilökunta ja näiden lähipiiri voivat merkitä Tarjottavia Osakkeita merkintäajan ensimmäisen päivän aikana eli 16.11.2015.
 • Yhtiö kerää Listautumisannissa yhteensä 14.175.000 euroa ennen kuluja, mikäli Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti. Listautumisannin yhteydessä Evlin nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeita.
 • Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Ennen Listautumisantia Yhtiön A-sarjan osakkeiden määrä on 16.971.136 ja B-sarjan osakkeiden määrä 4.242.784. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Yhtiön B-sarjan osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 300.000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 7.499 Tarjottavaa Osaketta.
 • Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.800.000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintätarjous käsittää vähintään 7.500 Tarjottavaa Osaketta.
 • Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia sekä noin 9,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
 • Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 2.12.2015 kaupankäyntitunnuksella ”EVLI”.
 • Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) ja merkintäpaikkana Evli Pankki Oyj.
 • Listautumisantia koskeva esite sisältäen kaikki Listautumisannin ehdot julkaistaan tänään 13.11.2015 Yhtiön internetsivuilla (www.evli.com/listautumisanti) ja Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivulla (www.alexander.fi).

Listautumisannin tausta

Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa tai -järjestelyissä.

Tietoa Listautumisannista

Instituutioannin merkintäaika alkaa 16.11.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 25.11.2015 kello 16.30. Yleisöannin merkintäaika alkaa 16.11.2015 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 25.11.2015 kello 12.00.

Yhtiön hallituksen jäsenet sekä henkilöstö ja näiden lähipiiri voivat osallistua osakeantiin vain 16.11.2015.

Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 23.11.2015 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja/tai Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva pörssitiedote.

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön B-sarjan osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä pörssilistalla. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 2.12.2015. Yhtiön B-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on EVLI ja ISIN-koodi FI4000170915. Yhtiön A-sarjan osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy ja merkintäpaikkana Evli Pankki Oyj.

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

 • Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/listautumisanti. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Danske Bankin, S-Pankin, Nordea Pankin, Pohjola Pankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä.
 • Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9-16. Merkitsijän on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n pankkitilille.
 • Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse 09 4766 9575.

lnstituutioannissa institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottaa vastaan Evli.

Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta (”Merkintähinta”) on 6,75 euroa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen nettovarallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset.

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.800.000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 300.000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään 10 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista tai, jos merkintäsitoumuksia annetaan tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärästä. Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 7.499 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Listalleottoesite

Finanssivalvonta on hyväksynyt Yhtiön listalleottoesitteen 13.11.2015. Listalleottoesite ja markkinointiesite ovat sähköisesti saatavilla Evlin verkkosivulla (www.evli.com/listautumisanti) ja Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivulla (www.alexander.fi) arviolta 13.11.2015. Listalleottoesite on kirjallisena saatavilla arviolta 16.11.2015 Evlin pääkonttorista (Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki) ja Helsingin Pörssistä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Listautumisannin ehdot ovat ohessa liitteenä. Liitetty tieto tulee lukea esitteen yhteydessä, jotta saavutetaan kattava kuva Yhtiöstä.

Tärkeitä päivämääriä

 • Sähköinen esite saatavilla arviolta 13.11.2015
 • Painettu esite saatavilla arviolta 16.11.2015
 • Yleisöannin merkintäaika alkaa 16.11.2015
 • Instituutioannin merkintäaika alkaa 16.11.2015
 • Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 25.11.2015 (12.00)
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 25.11.2015 (16.30)
 • Listautumisannin alustava tulos arviolta 26.11.2015
 • Instituutioannissa merkittyjen osakkeiden maksu arviolta viimeistään 30.11.2015
 • Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille arviolta 1.12.2015
 • Kaupankäynti osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaa arviolta 2.12.2015

Avoin yleisötilaisuus

Evli järjestää yleisölle, analyytikoille ja median edustajille avoimen tilaisuuden keskiviikkona 18.11.2015 klo 17.30–19.00 Helsingin pörssitalossa (Fabianinkatu 14, Helsinki).

Listautumisannin neuvonantajat

Alexander Corporate Finance Oy toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Evli. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

 

Evli Pankki Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9200 tai 0400 406 391

Liitetiedostot

 

Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.
www.evli.com

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs