Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » EVLI BANKS BOKSLUTSÖVERSIKT 1–12/2014: Kraftig resultattillväxt

Evli Pankki Oyj

EVLI BANKS BOKSLUTSÖVERSIKT 1–12/2014: Kraftig resultattillväxt

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.02.2015 kl. 13:00
Utgivare: Evli Pankki Oyj

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent under betraktelseperioden och uppgick till 59,7 miljoner euro (1–12/2013: 55,5 mn euro).
  • Koncernens rörelsevinst ökade i samtliga affärsenheter och uppgick till 9,8 miljoner euro (6,7 mn euro).
  • Koncernens vinst för betraktelseperioden uppgick till 7,7 miljoner euro (5,6 mn euro).
  • Det förvaltade kapitalet ökade bra och uppgick i slutet av december till 6,3 miljarder euro netto (5,9 md euro).
  • Evli Bank har god likviditet och soliditeten ligger på fortsatt hög nivå.
  • Bolagets verksamhet utvecklades starkt i synnerhet vad gäller kapital- och rådgivningsenheterna. I Sverige hade direktförsäljningen av fonder och Corporate Finance verksamheten god framgång. Positivt i Finland var att privatkapitalförvaltningens kundkrets ökade enligt de uppställda målen.
  • Bolagets portföljförvaltning och kapitalförvaltning fick betydande erkännanden under året. I Morningstars jämförelse valdes Evli till den näst bästa ränteportföljförvaltaren i Europa. I TNS Sifo Prosperas undersökning av institutionella kapitalförvaltare steg Evli med flera mätare mätt till bästa kapitalförvaltare.
  • Styrelsen föreslår att en dividend på 1,06 euro per aktie delas ut (1,05 euro år 2013).

”Jag är väldigt nöjd med det avslutade räkenskapsåret. Rörelsevinsten förbättrades 46 procent till nästan 10 miljoner euro och lönsamheten steg till 16 procent av omsättningen. Vi nådde avkastningsmålet 15 procent på eget kapital och förstärkte vår BIS soliditet till 15,2 procent. Samtliga affärsenheter förbättrade sitt resultat, Corporate Finance relativt sett mest. Den starka utvecklingen av fondförsäljningen i Sverige och den ökade kundkretsen inom privatkapitalförvaltningen i Finland motsvarade våra långsiktiga mål. I år blir det 30 år sedan Evli startade sin verksamhet och vi förbereder oss för året i positiv anda.” Maunu Lehtimäki, verkställande direktör, Evli Bank Abp.

Goda utsikter för 2015

Resultatet för 2015 uppskattas vara klart positivt. Uppfattningen får stöd av att återkommande intäkter täcker en väsentlig del av företagets totala kostnader.

 

Ytterligare information:
Maunu Lehtimäki, verkställande direktör, Evli Bank Abp
tel. +358 (0)9 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000

Juho Mikola, ekonomichef, Evli Bank Abp
tfn +358 (0)9 4766 9871 eller +358 (0)40 717 8888

Bilagor

Evli Bank Abp

Evli är en finsk privatbank med placering som specialområde. Vi erbjuder privatpersoner, företag och institutionella placerare ett brett produkturval och en kundservice som har sin grund i vår gedigna expertis inom placering och egendomsförvaltning. Verksamheten är baserad på 30 års och 240 placeringsexperters erfarenhet och sakkunskap. Banken förvaltar ett kundkapital på 6,3 miljarder euro (12/2014). www.evli.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs