Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Evli Bank Abp som fyller 30 år kartlägger möjligheter för en börsintroduktion

Evli Pankki Oyj

Evli Bank Abp som fyller 30 år kartlägger möjligheter för en börsintroduktion

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.08.2015 kl. 19:04
Utgivare: Evli Pankki Oyj

Privata Evli Bank Abp som i dag firar sin 30-årsdag i Helsingfors kartlägger möjligheter för en börsintroduktion.

”Efter 30 år av utveckling är det dags för Evli att anta nya utmaningar. Vårt mål är att växa både organiskt och genom företagsförvärv. Förutom våra hemmamarknader i Finland och Sverige ser vi potential i de övriga nordiska länderna. Ytterligare kartlägger vi möjligheter att öka exporten av fondprodukter till övriga europeiska länder. Ett potentiellt sätt genom vilket vi kan stödja vår tillväxtstrategi är en börsintroduktion”, berättar Evlis styrelseordförande Henrik Andersin.

”Finanssektorn befinner sig i en brytningstid på grund av den allt strängare regleringen och digitaliseringen. Vi utgår från att konsolideringen inom sektorn fortsätter och att nya servicemodeller utvecklas i en allt snabbare takt. Vi vill gå i spetsen för denna utveckling. En eventuell börsintroduktion skulle främja uppnåendet av målet ytterligare”, konstaterar vd Maunu Lehtimäki.

Evli är en privat bank som har placering som specialområde. Vi hjälper privatpersoner och samfund att öka sin förmögenhet. Under sin historia har Evli vuxit från ett företag med fyra grundare till en bank med cirka 250 medarbetare och förvaltade kundmedel på 8,4 miljarder euro (netto 6/2015).

År 2014 uppgick Evlis omsättning till 59,7 miljoner euro och rörelsevinsten till 9,8 miljoner euro. Under första halvåret 2015 ökade omsättningen med 9 procent och rörelsevinsten med 33 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Verksamheten grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som uppnåtts genom erfarenhet, att hitta lösningar med mervärde åt kunderna. Ett bevis på detta är TNS Sifo Prosperas undersökning om institutionella kunder från juni 2015*. Enligt den är Evli Finlands bästa och mest anlitade kapitalförvaltare. Sammanlagt 55 stora institutionella kunder intervjuades för undersökningen.

”Evlis verksamhet har sedan första början styrts av företagets centrala värderingar, dvs. tillförlitlighet, kompetens, kundorientering och en stark entreprenörsanda. Genom att engagera oss i våra kunders individuella mål främjar vi utvecklingen av ett mångsidigt näringsliv och samhället i Finland”, säger Maunu Lehtimäki.

* External Asset Management Institutions 2015, Finland

 

EVLI BANK ABP

Maunu Lehtimäki
Vd

 

Medieförfrågningar:

Piiu Pukkila, tfn 050 383 7500, piiu.pukkila@evli.com

 

Evli Bank Abp

Evli är en äkta privat bank som har placering som specialområde. Vi hjälper privatpersoner och samfund att öka sin förmögenhet. Evli tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, tjänster relaterade till kapitalmarknaderna, såsom förmedling av aktier och andra placeringsprodukter, market making och placeringsanalys samt Corporate Finance-tjänster. Dessutom tillhandahåller vi banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet. Evlis kunder utgörs å ena sidan av dagens och framtidens förmögna privatpersoner, deras familjer och företag med kopplingar till dem samt å andra sidan av institutionella kunder, såsom försäkringsbolag, pensionsstiftelser, organisationer, kommuner och företag. Evli har cirka 250 anställda. Evlis förvaltade kundmedel uppgår till 8,4 miljarder euro (netto 6/2015).

www.evli.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs