Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Eva Liljeblomista Kuntarahoituksen hallituksen puheenjohtaja

Kuntarahoitus

Eva Liljeblomista Kuntarahoituksen hallituksen puheenjohtaja

Tiedote.
Julkaistu: 24.03.2011 klo 13:49
Julkaisija: Kuntarahoitus

Lehdistötiedote 25.3.2011 klo 14:00

Kuntarahoituksen uuden hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Handelshögskolanin rehtori,
professori Eva Liljeblom. Muiksi hallituksen jäseneksi nimitettiin johtaja Fredrik Forssell
Kevasta, toimialajohtaja Teppo Koivisto Valtiokonttorista, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen
Helsingin kaupungilta, Sanoma Oyj:n rahoitusjohtaja Sirpa Louhevirta, Kemin kaupungin-
johtaja Ossi Repo, Kainuun maakuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen ja johtaja Juha
Yli-Rajala Tampereen kaupungilta.

Kuntarahoituksen suurimmista omistajista koostuvan nimitysvaliokunnan tavoitteena oli
muodostaa yhtiölle tehokas, yhtiön toimialaa tuntevista ammattilaisista koostuva hallitus,
jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus.  Nimitysvaliokunta arvioi
jäsenehdokkaita yhtiön ja hallituksen lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita ajatellen. Kritee-
reinä olivat kansainvälisten finanssimarkkinoiden tuntemus sekä näistä hankittu käytännön
kokemus, luotonannon tuntemus, rahoitustoimialaan liittyvien riskien tuntemus, kuntatalou-
den ja kuntayhteisön toiminnan ja toimintamallien tuntemus, sosiaalisen asuntotuotannon
tuntemus sekä yrityshallintokokemus.

Nimitysvaliokunnan ehdotus uudesta hallituksesta hyväksyttiin yhtiön varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa 23.3.2011. Samalla yhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin niin, että yhtiön hallituk-
seen kuuluu jatkossa vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä ja että
jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöjärjestyksen muutokset sekä uuden hallituksen kokoonpano merkittiin kauppa-
rekisteriin tänään.

Kuntarahoituksen hallituksen tuore puheenjohtaja Eva Liljeblom kommentoi
nimitystään:

"Kuntarahoituksessa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla syvä kuntakentän rahoituksen sekä
kansainvälisen varainhankinnan osaaminen. Yhtiö on hienossa kunnossa ja sillä on parhaat
mahdolliset luottoluokitukset suurimmilta kansainvälisiltä luottoluokittajilta. Kuntarahoituk-
sella on tärkeä rooli suomalaisen kuntakentän rahoituksen saannin turvaamisessa. Olen
yhtiön hallituksen jäsenenä seurannut sen kasvua ja kehitystä vuodesta 2003, ja otan
mielenkiinnolla vastaan sen hallituksen puheenjohtajan tehtävän."

Kuntarahoitukselle ennätystulos vuonna 2010

Kuntarahoitus teki vuonna 2010 historiansa parhaan tuloksen. Liikevoitto kasvoi lähes
73 prosenttia 58,3 miljoonaan euroon ja korkokate 56 prosenttia yhteensä 78,7 miljoonaan
euroon.

Kuntarahoituksen lainatarjouspyyntöjen määrä laski noin viidenneksellä, kuitenkin Kunta-
rahoitus voitti 80 prosenttia käymistään tarjouskilpailuista. Kuntarahoitus lanseerasi viime
vuonna oman rahoitus-leasingpalvelun laajentaakseen asiakkailleen tarjottavia rahoitus-
vaihtoehtoja.

Kuntarahoitus säilyi vuonna 2010 edellisvuoden tapaan kuntasektorin ylivoimaisesti suurim-
pana rahoittajana. Varainhankinta kasvoi 17 162 miljoonaan euroon ja luotonanto 11 698
miljoonaan euroon. Samalla Kuntarahoituksen riskinkantokyky pysyi vahvana. Konsernin
tase kasvoi 38 prosenttia 20 047 miljoonaan euroon.

Kilpailutilanteeseen kuntasektorin ja valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksessa on
viime vuosina vaikuttanut pankkien vähäinen rahoitustarjonta eikä tilanne tule Kuntarahoi-
tuksen arvion mukaan tältä osin muuttumaan lähivuosina. Kuntarahoitus on siksi erittäin
tärkeässä asemassa varmistaessaan asiakkaidensa rahoituksen myös epävarmoina aikoina.

Lisätietoja:

Kuntarahoitus Oyj
Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 09 6803 6211, gsm 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 09 6803 6231, gsm 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen kuntien, Kevan ja Suomen valtion yhdessä omistama luottolaitos ja Kuntarahoitus-konsernin emoyhtiö. Konsernin tase 31.12.2010 oli noin 20 miljardia euroa. Yhtiö tarjoaa markkinaehtoisia rahoituspalveluja kuntasektorille sekä valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon. Yhtiön varainhankinta, jolla on Kuntien takauskeskuksen takaus, toteutetaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja kotimaisilta sijoittajilta. Varat käytetään sosiaalisiin ja yleishyödyllisiin palvelukohteisiin, esimerkiksi kouluihin, asuntoihin ja sairaaloihin. Konserniin kuuluu tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs