Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Euroområdets finansministrar diskuterar nästa års budgetplaner

Valtiovarainministeriö

Euroområdets finansministrar diskuterar nästa års budgetplaner

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.11.2013 kl. 10:20
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Euroområdets finansministrar sammanträder i Bryssel den 22 november. Vid eurogruppens möte diskuteras medlemsländernas preliminära budgetplaner för 2014 samt hela euroområdets budgetläge.   

Diskussionen baserar sig på kommissionens utvärderingar av euroländernas preliminära budgetplaner av den 15 november (Draft Budgetary Plans) samt utvärderingen av de övergripande utsikterna för den offentliga ekonomin i euroområdet. Verkställandet av stabilitets- och tillväxtpakten ska diskuteras vid mötet utgående från budgetplanerna.

Förfarandet som gäller budgetplanerna tillämpas nu för första gången. Finland understöder det nya förfarandet.

Finland hotas av stagnerande tillväxt och den offentliga ekonomins hållbarhetsproblem

Riskerna för Finlands del har enligt kommissionen ett samband med tillväxtprognosen och uppnåendet av de medelfristiga målsättningarna för den offentliga ekonomin. Kommissionen har som avsikt att fästa uppmärksamhet vid frågan så att nödvändiga nationella åtgärder ska kunna vidtas.

Finland identifierar de risker som kommissionen påpekat, och regeringen bereder som bäst ett strukturreformpaket. Reformerna kan ha betydande positiva konsekvenser för den offentliga ekonomin på medellång sikt i och med att de påskyndar tillväxten och minskar på de offentliga utgifterna.

Den s.k. fipo-lagen trädde i kraft i Finland vid årsskiftet. Lagen säkerställer att regeringen vidtar korrigerande åtgärder om man upptäcker betydande hot mot målet om stabila offentliga finanser.

I sin utvärdering över läget med de offentliga finanserna i hela euroområdet betonar kommissionen bland annat betydelsen av strukturella reformer för balanseringen av den offentliga ekonomin. Finland betraktar noteringen om strukturella reformer som viktig.

Förfrågningar: Marketta Henriksson, finansråd, tfn 0295 530441

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs