Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » EU vill harmonisera lagstiftning som gäller skatteflykt

Valtiovarainministeriö

EU vill harmonisera lagstiftning som gäller skatteflykt

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.01.2014 kl. 13:52
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Kommissionen föreslår ändringar till det s.k. moder- och dotterbolagsdirektivet i syfte att förebygga skatteflykt. Moder- och dotterbolagsdirektivet innehåller bestämmelser om skattefriheten för vinstutdelningen mellan moder- och dotterbolag i olika medlemsländer.

Direktivförslaget har ett samband med handlingsplanen för effektivisering av bekämpningen av skattebedrägerier och skatteflykt som kommissionen godkände den 6 december 2012. Syftet med förslaget är att se till att direktivets tillämpningsområde inte oavsiktligt skulle hindra effektiv bekämpning av skattekringgående.

Till direktivet föreslås en allmän bestämmelse om skatteflykt. Dessutom föreslås direktivet bli ändrat så att vinstutdelning skulle vara skattefri vid beskattningen av moderbolaget endast till den del den inte är avdragbar i dotterbolagets beskattning. Direktivet ska enligt förslaget sättas nationellt i kraft senast den 31 december 2014.

Kommissionen gav ut sitt direktivförslag i november. Statsrådet beslutade den 29 januari att översända ett U-brev om förslaget till riksdagen. Statsrådet informerar riksdagen om kommissionens lagstiftningsinitiativ och om statsrådets hållning till dem genom brevet. Finland understöder i princip kommissionens förslag.

Förfrågningar: Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs