Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Etteplan får betydande ramavtal i Sverige

Etteplan Oyj

Etteplan får betydande ramavtal i Sverige

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.04.2014 kl. 10:00
Utgivare: Etteplan Oyj

- De nya ramavtalen stärker Etteplans marknadsposition inom området teknisk dokumentation.

Etteplan har, efter offentligt anbudsförfarande med ett tiotal leverantörer, fått två större ramavtal om tekniska dokumentationstjänster. Alla leverantörer utvärderades avseende leverantörsstabilitet, kompetens, förmåga att leverera samt pris.
Ett ramavtal har tecknats med Etteplans befintliga kund, Försvarets Materielverk (FMV). FMV levererar försvarslogistik till Försvarsmakten. Ramavtalet med FMV omfattar tekniska skribenttjänster kring FMVs tekniska dokumentation med sekretessbelagt innehåll. Ramavtalet gäller till slutet av oktober 2015 och kan förlängas till slutet av februari 2018.
Etteplan har också tecknat ett ramavtal med Svenska Kraftnät, vars huvuduppgift är att säkerställa elförsörjning från de stora kraftverken till de regionala elnäten via stamnätet. Ramavtalet avser tekniska dokumentationstjänster i syfte att säkerställa leverans, översyn och uppföljning av anläggningsinformation för elnätet. Ramavtalet är giltigt till och med februari 2016 och kan förlängas till slutet av februari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vatn
SVP, Operations Sweden
Etteplan
Tel. +46 708 81 48 20

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan omsatte 128,6 miljoner (EUR) 2013. Bolaget har cirka 1 800 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna och Kina. Etteplans aktie är noterad på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.

www.etteplan.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs