Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Ersättningarna åt mjölksektorn framskrider

Valtiovarainministeriö

Ersättningarna åt mjölksektorn framskrider

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.11.2014 kl. 10:59
Utgivare: Valtiovarainministeriö

EU:s råd enades vid budgetförhandlingarna om en helhet som inkluderar kommissionens deklaration om stödpaketet som planerats för mjölksektorn. Detta gäller speciellt de Baltiska länderna och möjligen även Finland. Helheten finansieras ur anslagen för 2015 utan att krisreservationen utnyttjas.

Europeiska unionens budgetråd sammanträdde i Bryssel fredagen den 14 november 2014 för att behandla EU-budgeten för 2015. Förhandlingspaketet inkluderade förutom budgeten för 2015 en budgetproposition för innevarande år samt en ändringsskrivelse beträffande jordbruket. 

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka representerade Finland vid mötet. Kommittén för de ständiga representanterna fortsatte förhandlingarna på lördagen och utarbetade ett förslag till rådets ställningstagande, vilket godkändes måndagen den 17 november.

"Ersättningarna till mjölksektorn var en viktig särfråga vid budgetförhandlingarna. Resultatet visar att medel kan användas utan att man tillgriper krisreserven för jordbruket. Vi får hoppas att dagens förhandlingar med parlamentet leder till en slutlig budgetuppgörelse”, konstaterar minister Toivakka.

”Detta är ett viktigt steg. Nu bör vi se till att vi tillsammans med kommissionen uppnår enighet om de problem som drabbat Finland, så att även Finland får sin beskurna del”, kommenterade jord- och skogsbruksministern Petteri Orpo.

Storleken av och fördelningskriterierna inom stödpaketet bereds av kommissionens huvudavdelning för jordbruk, de avgörs alltså inte vid budgetrådet eller i samband med budgetberedningen. Finansieringen säkerställs slutligt först efter att rådet och Europaparlamentet kommit överens om budgeten för 2015. Ställningstaganden avviker sinsemellan med 5,6 miljarder euro.

Den formella förlikningstiden löper ut måndagen den 17 november 2014. Om organen inte uppnår enighet, kommer kommissionen att lägga fram en ny proposition.

 

Förfrågningar:

Europa- och utrikeshandelsministerns tjänstemannasekreterare Henrik Ruso,  statsrådets kansli, tfn 0295 160 349

jord- och skogsbruksministerns statssekreterare Risto Artjoki,  jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 254

konsultativa tjänstemannen Joanna Tikkanen, finansministeriet, tfn 0295 530 099.

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs