Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Energia-alan toimijat: Poliittinen riski hyydyttää energiainvestoinnit Suomessa

Energiateollisuus ry

Energia-alan toimijat: Poliittinen riski hyydyttää energiainvestoinnit Suomessa

Tiedote.
Julkaistu: 22.11.2012 klo 12:30
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Energia-alan toimijat kokevat, että poliittinen riski alan investointeja kohtaan on lisääntynyt Suomessa viime vuosina selvästi. Samaa mieltä ovat myös rahoittajat. Poliittista riskiä kartoittaneiden analyysien mukaan erityisesti poliittisen ennustettavuuden heikentyminen saattaa muodostua merkittäväksi haasteeksi investointien toteutumiselle. Riskiä tuottaa erityisesti Suomen energia-alaan kohdistuva veropolitiikka, jonka konkreettisimpia esimerkkejä on windfall-verokaavailujen jatkuva ylläpito ja siihen liittyvä hallituksen aie toteuttaa vero vuoden 2014 alusta.

Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen otti asian esille avatessaan ET:n syysseminaarin torstaina 22.11. Marina Congress Centerissä.

– Energia-ala on hyvin herkkä toimintaympäristön äkillisille muutoksille ja niin sanotun poliittisen riskin kasvulle. Valtion toimien pitäisikin nyt vahvistaa ennakoitavuutta ja luottamusta tulevaan tunnistamalla energiainvestointien etenemistä uhkaavat tekijät, raivaamalla esteet ja pidättymällä uusien kompastuskivien luomisesta.

Virkkunen muistutti, että energiateollisuus on paitsi suurin investoija myös kaikkein pääomavaltaisin teollisuudenala Suomessa. Tehdyt investoinnit ovat poikkeuksellisen pitkä-ikäisiä, joten niihin sitoutuu vuosikymmeniksi huomattavia summia pääomaa.

Energiateollisuuden investointisuunnitelmat ovat edelleen kunnianhimoisia. Ala suunnittelee investoivansa 25–30 miljardin euron arvosta seuraavan 15 vuoden kuluessa. Potentiaalisten investointien arvo on sinänsä jo erittäin korkea, mutta vientinäkymiin kohdistuva epävarmuus ja kotimarkkinakysynnän merkityksen kasvu korostavat energiainvestointien roolia entisestään.

Päättäjät näkevät poliittisen riskin pienempänä

– Poliittista riskiä kartoittaneiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan päättäjät näkevät Suomen poliittisen riskin selvästi pienempänä kuin elinkeinoelämän ja eritoten energia-alan toimijat, totesi ET:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen syysseminaarin infossa esitellessään tarkemmin kyselytutkimuksen tuloksia.

Poliitikot eivät tunnista poliittista riskiä merkittävänä haasteena Suomeen kohdistuvien investointien kannalta. Heistä vain viisi prosenttia näkee poliittisen riskin olevan Suomessa investointeja uhkaava haaste. Sen sijaan elinkeinoelämän vaikuttajista 39 prosenttia ja energia-alan toimijoista peräti 65 prosenttia katsoo poliittisen riskin tai huonon poliittisen ennustettavuuden vaikeuttavan investointeja.

Sama asetelma ja kenties vielä selvemmin tulee esiin, kun kysytään Suomen poliittista riskiä kansainvälisesti vertailtuna, Naukkarinen korostaa.

Yksikään kyselyyn vastanneista poliittisista vaikuttajista ei näe Suomen poliittista riskiä yritysten ja investointien näkökulmasta korkeampana kuin EU15-maissa keskimäärin, ja peräti 83 prosenttia poliitikoista pitää sitä keskimääräistä matalampana. Sitä vastoin energia-alan toimijoista 33 prosenttia pitää Suomen poliittista riskiä korkeampana kuin EU15-maissa keskimäärin ja vain 29 prosenttia keskimääräistä matalampana. (Hill+Knowltonin Aula Research Oy:llä teettämä kyselytutkimus)

Windfall-vero olisi karhunpalvelus Suomelle

Ydin- ja vesivoimalle suunnattu Windfall-vero on poliittista riskiä kasvattava epävarmuustekijä, joka nostaa sijoittajien lainarahalleen vaatimaa riskipreemiota ja kasvattaa näin suoraan uusien investointien kustannuksia puheenjohtaja Virkkunen sanoo.

– Rahoittajat uskovat veron ulottuvan aikanaan myös uusiin laitoksiin tai pitävät todennäköisenä, että poliittiseen harkintaan perustuvien vastaavanlaisten uusien kustannustekijöiden esittäminen lisääntyy. Poliittisen riskin kasvu näkyy siis suoraan viivan alla investointien kustannuslaskelmissa ja sitä kautta yritysten investointimahdollisuuksissa.

– Pidän windfall-veroesitystä näissä oloissa hyvin lyhytjänteisenä. Asiassa ei ole voittajia, ainoastaan häviäjiä. Toivottavasti vaikutuksia vielä arvioidaan huolellisesti ennen varsinaisen esityksen tekemistä.

 

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Lauri Virkkunen; puh. (09) 693 061
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen; puh. 050 6772

 

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs