Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Eläkeratkaisu parantaa kuntatalouden kestävyyttä

KT Kuntatyönantajat

Eläkeratkaisu parantaa kuntatalouden kestävyyttä

Tiedote.
Julkaistu: 26.09.2014 klo 11:30
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajien valtuuskunta hyväksyi työeläkeuudistuksesta syntyneen neuvottelutuloksen. KT Kuntatyönantajien valtuuskunta pitää nyt syntynyttä työmarkkinakeskusjärjestöjen työeläkejärjestelmän uudistamista koskevaa sopimusta yhtenä kuluvan vuosikymmenen tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Tehty ratkaisu vaikuttaa lähes kaikkien tällä hetkellä työssä olevien kuntatyöntekijöiden eläketurvaan. Vanhuuseläkeikärajojen tarkistus pidentää työuria ja parantaa pitkällä aikavälillä myös työllisyyttä.

Uudistus hillitsee eläkemenojen ja -maksujen kasvua, joten ratkaisulla supistetaan merkittävästi julkisen talouden kestävyysvajetta.

Kunnallisen eläkejärjestelmän kannalta uudistus merkitsee parempaa rahoituksellista tasapainoa. Eläkemaksut ovat keskeinen henkilöstökustannuserä, joten niillä on suuri vaikutus työvoimavaltaisella kunta-alalla. KT:n valtuuskunta pitää kuntatalouden näkymien kannalta tärkeänä, ettei työnantajan eläkemaksua koroteta nykytasosta.

Uudistus turvaa eläketasojen säilymisen tulevaisuudessakin riittävällä tasolla samalla kun vanhuuseläkkeelle siirtymisiän odote nousee arvioiden mukaan selvästi. Kunta-alalla työskennellään tulevaisuudessa aikaisempaa pidempään, jolloin ikäjohtamisen merkitys korostuu.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen laatimassa sopimuksessa todetaan, että Jukka Ahtelan valtionvarainministeriölle laatimassa kuntaeläkkeiden rahoitusselvityksessä todetut kunnallisen eläkejärjestelmän hallintoa koskevat jatkotoimet valmistellaan kolmikantaisesti.

Saavutettu neuvottelutulos näyttää suuntaviivat lainsäädäntövalmistelulle, jota työstetään kolmikantaisesti sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Alustavan aikataulun mukaan hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle jo kevätkaudella 2015. Eläkeuudistus tulee voimaan 1.1.2017, mutta esimerkiksi vanhuuseläkkeen ikärajoja korotetaan pitkän siirtymäajan puitteissa.

KT Kuntatyönantajat edusti eläkeneuvotteluissa kaikkia julkisen sektorin työnantajia.

Lisätietoja:  


valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 57 10
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10
työmarkkinalakimies Markus Mankin, puh. 050 350 37 52

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 432 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs