Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Ekofinrådet fortsätter diskutera den gemensamma rekonstruktionsmekanismen

Valtiovarainministeriö

Ekofinrådet fortsätter diskutera den gemensamma rekonstruktionsmekanismen

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.02.2014 kl. 12:36
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Ekofinrådet och eurogruppen sammanträder i Bryssel 17–18.2.2014. Finland företräds vid mötena av finansminister Jutta Urpilainen.

EU-ländernas finansministrar samlas för Ekofinrådets möte i Bryssel den 18 februari. Ekofinrådet diskuterar den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (SRM) för bankunionen samt kommissionens årliga tillväxtutredning. Utöver detta behandlar rådet mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankirerna samt implementeringen av den gemensamma banktillsynsmekanismen.

Eurogruppen samlas dagen före rådet, den 17 februari, för att behandla den ekonomiska situationen i EU-området. Eurogruppen diskuterar den fjärde lägesöversikten för Greklands anpassningsprogram och den tredje lägesöversikten för Cyperns anpassningsprogram samt det direkta kapitaliseringsinstrumentet för den europeiska stabiliseringsmekanismen (EFSM).

Efter eurogruppens möte den 17 februari arrangeras ett separat möte, där finansministrarna diskuterar fördraget om en gemensam rekonstruktionsfond (SRF) för den gemensamma rekonstruktionsmekanismen. Avsikten är att förhandlingarna regeringarna emellan om fonden ska avslutas samtidigt som förhandlingarna om rekonstruktionsmekanismen med Europaparlamentet. Förhandlingarna inleddes i januari.

Beredningen av bankunionen framskrider

Vid Ekofinrådets möte informerar rådets ordförande om hur förhandlingarna om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen framskrider med Europaparlamentet. Ekofinrådet får en lägesöversikt av förhandlingssituationen och diskuterar hur man bör nå samförstånd med Europaparlamentet. Finland har betonat att det samförstånd som nåddes vid Ekofinrådet i december var en balanserad helhetslösning. Finland anser det viktigt att den gemensamma rekonstruktionsmekanismen som helhet står klar enligt den eftersträvade tidtabellen under det nuvarande Europaparlamentets session, och strävar efter att främja förhandlingarnas framskridande.

Europeiska centralbanken presenterar vid rådet den första kvartalsöversikten om implementeringen och beredningen av den gemensamma banktillsynsmekanismen.

Rådet betonar budgetdisciplin

Rådet har för avsikt att godkänna rekommendationen till Europaparlamentet om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för implementeringen av budgeten för år 2012. Finland kan godkänna rekommendationen om beviljande av ansvarsfrihet, eftersom det enligt rekommendationen är viktigt att administrationen och tillsynen av de gemensamma medlen som administreras och övervakas av medlemsländerna och kommissionen utvecklas.

Rådet diskuterar EU-budgeten för år 2015 och godkänner konklusionerna om riktlinjerna i budgeten. Den ekonomiska och finansiella krisen har fortfarande effekt på de nationella ekonomierna och budgeterna. Rådet betonar betydelsen av strikt budgetdisciplin. I konklusionerna om budgetens riktlinjer betonas även budgetmedlens betydelse, i synnerhet för förbättrad tillväxt och sysselsättning. Finland understöder konklusionerna.

G20-mötet arrangeras i februari i Australien

Ekofinrådet bereder EU:s ståndpunkter för mötet mellan G20-ländernas finansministrar och ledarna för centralbankerna som arrangeras 22–23 februari i Australien. Under G20-mötet i februari bereds G20-ländernas toppmöte, som arrangeras i november 2014 i Brisbane.

Ekofinrådet godkänner dessutom kommissionens konklusioner om den årliga tillväxtutredningen samt konklusionerna om kommissionens årliga varningssystemrapport. Finland understöder bägge konklusioner.

Ytterligare information: konsultativ tjänsteman Susanna Ikonen (tfn 040 673 6818)
konsultativ tjänsteman för frågor om bankunionen Jaakko Weuro (tfn 040 167 8486)

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs