Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » EK:n Suhdannebarometri: Suhdannekäännettä ei vielä näköpiirissä

EK:n Suhdannebarometri: Suhdannekäännettä ei vielä näköpiirissä

Julkaistu: 07.05.2009 klo 11:01
Julkaisija:

EK:n huhtikuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on ennätyksellisen synkkä. Alkuvuoden syöksy on ollut vieläkin rajumpaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin.

Tämänhetkinen suhdannetilanne ennätyksellisen synkkä

EK:n huhtikuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on ennätyksellisen synkkä. Alkuvuoden syöksy on ollut vieläkin rajumpaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin.

Suhdannekäännettä parempaan ei ole näkyvissä lähikuukausien aikana. Kaikilla toimialoilla tilanteen arvioidaan heikkenevän entisestään. Teollisuudessa tuotannon laskun odotetaan jäävän loivemmaksi kuin alkuvuonna, mutta merkkejä varsinaisesta elpymisestä ei vielä juuri ole. Erityisesti työllisyyden heikentymisen arvioidaan olevan vielä merkittävää.

Teollisuuden suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa -26. Tammikuussa mitattu lukema oli -41. Käännettä parempaan odotti lähikuukausina vain 3 % vastaajista. Sen sijaan 29 prosenttia odotti synkkenemisen jatkuvan. Noin kaksi kolmasosaa eli 68 % vastaajista arvioi suhdannekuvansa pysyvän ennallaan tulevan kesän yli.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -31 (tammikuussa -68). Käännettä parempaan odotti 11 % vastaajista. Laskun jatkumiseen uskoi puolestaan 42 %.

Palveluyritysten suhdannenäkymät olivat huhtikuussa lukemassa -33 (tammikuussa -34). Kohenevia suhdanteita odotti 6 % vastaajista, heikkenemistä odotti 39 %.

Tilaukset eivät ole vielä viriämässä, tuotannon laskusuunta jatkuu

Teollisuusyritykset saivat alkuvuonna erittäin vähän uusia tilauksia. Tilauskanta vajosi yhä matalammalle. Myös rakentamisessa tilausten määrä laski yhä rajusti. Lähikuukausina uusien tilausten määrän ennustetaan vajoavan yhä hieman matalammalle kuin tammi-maaliskuussa.

Teollisuusyritysten tuotanto laski alkuvuonna poikkeuksellisen rajusti, jopa voimakkaammin kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Arviot lähikuukausille ovat yhä heikot, mutta tuotannon laskun ennustetaan kuitenkin jäävän loivemmaksi kuin tammi-maaliskuussa.

Rakentamisessa tuotanto putosi jyrkästi alkuvuonna, ja lähikuukausille ennustetaan yhtä voimakasta pudotusta. Suhdannekäänne ulottui alkuvuonna myös palvelualoihin, joiden myynti kääntyi tammi-maaliskuussa laskuun. Loppukeväälläkin myynnin ennustetaan laskevan jonkin verran.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste laski yhä hieman, ja on nyt jo erittäin matalalla tasolla. Nyt vain 37 % yrityksistä toimi täydellä kapasiteetilla (tammikuussa 40 %). Vastaavasti 63 prosentilla oli käyttämättömiä resursseja.

Työvoiman väheneminen kiihtyy yhä

Henkilöstö väheni alkuvuonna voimakkaasti kaikilla päätoimialoilla. Erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa lasku oli jyrkkää.

Lähikuukausina työllisyyskehityksen ennustetaan heikkenevän entistäkin voimakkaammin. Palvelualoilla lasku jäisi silti selvästi lievemmäksi kuin teollisuudessa ja rakentamisessa.

Kannattavuus heikkenee huomattavasti

Teollisuudessa ja rakentamisessa myyntihintojen odotetaan jatkavan voimakasta laskua alkuvuoden tavoin. Vaikka kustannuksetkin laskevat hieman, kannattavuus on huononemassa merkittävästi. Palveluyritykset odottavat kustannusten jatkavan kohoamista, vaikka vauhti onkin alkuvuonna hidastunut. Palveluyritysten myyntihinnat taittuivat alkuvuonna laskuun, jonka arvioidaan jatkuvan myös lähikuukaudet. Palvelualoillakin kannattavuus heikkenee selvästi.

Ammattityövoimapula on lähes väistynyt joitain palvelualoja lukuun ottamatta. Rahoitusvaikeudet ovat yleistyneet, mutta riittämätön kysyntä koetaan silti selvästi merkittävimmäksi toiminnan laajentamisen esteeksi.

Huhtikuussa vain alle prosentti teollisuusyrityksistä kärsi työvoimapulasta. Taantumasta huolimatta vielä 6 % rakennusyrityksistä koki työvoiman saatavuuden ongelmaksi. Palvelualoilla vastaava lukema oli 7 %.

Riittämätön kysyntä oli esteenä jo 63 prosentilla teollisuuden vastaajista. Rakennusalalla vastaava lukema oli 71 % ja palvelualoilla 42 %.

Rahoitusvaikeudet ovat yleistyneet, mutta merkittäväksi toiminnan esteeksi ne koettiin ainoastaan 5 prosentissa teollisuusyrityksistä. Rakentamisessa lukema oli 4 % ja palveluissa 2 %.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Huhtikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 065 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 276 000 henkilöä.

Lisätietoja: Penna Urrila, puh. (09) 4202 2606

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs