Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Danske Bank Oyj:n tammi–maaliskuu 2016: Ydinpankkiliiketoiminta kehittyi vakaasti haastavista olosuhteista huolimatta

Danske Bank

Danske Bank Oyj:n tammi–maaliskuu 2016: Ydinpankkiliiketoiminta kehittyi vakaasti haastavista olosuhteista huolimatta

Tiedote.
Julkaistu: 29.04.2016 klo 08:36
Julkaisija: Danske Bank


Vuoden 2016 ensimmäiset kuukaudet eivät tuoneet selkeitä merkkejä Suomen talouden kääntymisestä parempaan. Talous kehittyi edelleen kuluttajavetoisesti, ja investointikysyntä oli alavireistä. Pankkien toimintaympäristö oli edelleen haastava, ja ennätyksellisen matala korkotaso heikensi Danske Bank Suomen* korkokatetta. Palkkiotuotot säilyivät vakaalla tasolla, mutta volatiili markkinatilanne vaikutti negatiivisesti arvopaperi- ja valuuttatoiminnon nettotuottoihin. Danske Bankin Suomen-toimintojen* kokonaistuotot olivat 154,1 miljoonaa euroa, eli 7,5 % alle viime vuoden tason. Kustannustehokkuuteen ja toimintaprosessien tehokkuuteen keskittyvien hankkeiden ansiosta kokonaiskulut laskivat 5,1 %.

Danske Bank Suomen ydinliiketoiminta on vakaata, ja voitto ennen veroja kehittyi suotuisasti kolmessa neljästä liiketoimintayksiköissä. Voitto ennen veroja oli tarkastelujaksolla 62,4 miljoonaa euroa (77,2). Lasku on seurausta markkinoiden epävakaisuudesta johtuvista arvostusmuutoksista sekä luottojen arvonalentumisista (vertailukaudella positiivinen vaikutus arvonalentumisten purusta).

Vaikka matala korkotaso parantaakin suomalaisten kotitalouksien kulutuskykyä, sillä on negatiivinen vaikutus kokonaisvarallisuuteen.

”Suomalaisten rahavarat ovat suurelta osin talletussäästöjä, joille kertyy tällä hetkellä vain vähän tai ei lainkaan tuottoa. Suomella on kansakuntana edessään väestön rakenteeseen ja julkisen talouden vajeeseen liittyviä haasteita, joihin vastaamiseksi suomalaisia olisi syytä kannustaa säästämään ja sijoittamaan itse järjestelmällisesti ja monipuolisesti oman taloutensa vahvistamiseksi. Rahoitusalan toimijoilla on tärkeä vastuu kouluttaa ja neuvoa sekä kotitalouksia että yrityksiä talouden suunnittelussa ja varallisuuden tasapainoisessa rakentamisessa. Meille Danske Bankissa olikin tärkeää sisällyttää uusiin joustaviin asuntolainaratkaisuihimme mahdollisuus jatkuvaan rahastosäästämiseen ilman merkintäpalkkiota, ja uskomme vahvasti, että uusi Varallisuudenhoito-liiketoimintayksikkömme voi auttaa suomalaisia varautumaan elämään hyvin ja toteuttamaan unelmiaan. Olisi kuitenkin myös Suomen valtion etu huolehtia siitä, että kotitalouksia yleisesti kannustetaan säästämään ja sijoittamaan”, sanoo Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja.

Henkilöasiakasliiketoiminnassa Danske Bank aloitti vuoden 2016 haastamalla suomalaiset asuntolainakäytännöt. Pankki julkisti uuden, kattavaan asiakastutkimukseen perustuvan valikoiman läpinäkyviä asuntolainoja, jotka sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin. Lainaratkaisut ovat joustavia, ja niiden ansioista asiakkaat voivat myös sekä säästää että toteuttaa muita tavoitteitaan asuntolainan lyhentämisen ohella. Tämä uudenlainen asuntolaina-ajattelu on otettu hyvin vastaan: lähes puolet asiakkaista valitsi ensimmäisen neljänneksen aikana jonkin uusista joustavista lainavaihtoehdoista, ja 19% uusista asuntolaina-asiakkaista hyödynsi mahdollisuutta hallita korkoriskiä korkoputkituotteella, jonka tarjoamme läpinäkyvästi ilman lisäkustannuksia.

Yritysasiakasliiketoiminnassa asiakastyytyväisyys kasvoi edelleen ja luotonanto pienille sekä keskisuurille yrityksille kasvoi 10 %, eli markkinakeskiarvoa nopeammin. Danske Bankin Corporate Finance- ja Pääomamarkkinat -yksiköt säilyttivät vahvan asemansa ja saivat merkittäviä toimeksiantoja useilta suurilta instituutio- ja yritysasiakkailta.

*Mukaan lukien Danske Bank Oyj ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori.

Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut

Danske Bank Oyj:n ohella Danske Bankin Suomen toiminnot kattavat Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin.

Milj. €

Q1 2016 Q1 2015 muutos Q4 2015 muutos
Korkokate 79,0 81,6 -3,2 % 83,1 -4,9 %
Nettopalkkiotuotot 67,4 67,7 -0,4 % 64,2 5,0 %
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 5,3 14,5 -63,4 % 6,8 -22,1 %
Muut tuotot 2,4 2,8 -14,3 % 2,7 -11,1 %
Tuotot yhteensä 154,1 166,6 -7,5 % 156,8 -1,7 %
Liiketoiminnan kulut 89,5 94,3 -5,1 % 100,7 -11,1 %
Voitto ennen arvonalentumistappioita 64,6 72,3 -10,7 % 56,1 15,2 %
Arvonalentumistappiot luotoista 2,2 -4,9 -144,9 % 1,1 100 %
Voitto ennen veroja 62,4 77,2 -19,2 % 55,0 13,5 %
           
Kulu/tuotto -suhde (C/I), % 58,1 % 56,6 % 1,5 % 64,2 % -6,1 %
           
Luottokanta 21 363,7 20 780,6 2,8 % 20 882,8 2,3 %
Talletukset 19 167,5 18 674,7 2,6 % 19 830,6 -3,3 %
           

Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut

Milj. € Q1 2016 Q1 2015 muutos Q4 2015 muutos
Korkokate 71,4 73,7 -3,1 % 76,5 -6,7 %
Nettopalkkiotuotot 56,8 57,4 -1,1 % 57,3 -0,9 %
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 4,4 13,7 -67,9 % 4,0 10,0 %
Muut tuotot 4,8 5,2 -8,2 % 5,3 -9,4 %
Tuotot yhteensä 137,4 150,1 -8,5 % 143,1 -4,0 %
Liiketoiminnan kulut 83,4 89,2 -6,5 % 93,5 -10,8 %
Voitto ennen arvonalentumistappioita 54,0 60,9 -11,3 % 49,6 8,9 %
Arvonalentumistappiot luotoista 2,0 -2,8 -171,4 % -0,5 -500,0 %
Voitto ennen veroja 52,0 63,7 -18,4 % 50,1 3,8 %
           
Kulu/tuotto -suhde (C/I), % 60,7 % 59,5 % 1,2 % 65,3 % -4,6 %
Oman pääoman tuotto, %       6,6 %  
Vakavaraisuussuhde, %       18,4 %  
Ydinpääomasuhdeluku (Tier 1), %       17,5 %  
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 1683,3 1839,5 -8,5 % 1730,4 -2,7 %
           
Luottokanta 20 215,6 19 426,3 4,1 % 19 818,8 2,0 %
Talletukset 17 452,3 18 619,3 -6,3 % 18 115,3 -3,7 %
Oma pääoma* 2 455,2 2349,8 4,5 % 2 515,4 -2,4 %
Taseen loppusumma 30 380,6 31 862,6 -4,7 % 30 312,9 0,2 %
           


Tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu.
*Omaan pääomaan ei sisälly ensimmäisen vuosineljänneksen tulos vuosina 2016 ja 2015 

Danske Bank ei julkista ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä täyttä osavuosikatsausta.

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden kasvun odotetaan olevan melko vaatimatonta vuonna 2016 ja perustuvan pääasiassa viennin kasvuun. Korkotason ja etenkin lyhytaikaisten korkojen odotetaan pysyvän alhaisena. Odotamme luotonannon sekä yksityis- että yritysasiakkaille kasvavan vuonna 2016.

Kulujen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, vaikka pankki jatkaakin vahvaa panostustaan kustannustehokkuutensa ja toimintaprosessiensa parantamiseen. Tämä on seurausta etenkin sääntelyyn liittyvien kulujen kasvusta. Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2016 nettotuloksen olevan hieman parempi kuin vuonna 2015, sillä luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän alhaisella tasolla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj

Haastattelupyynnöt Tomi Koljonen/Viestintä, puh. 050 422 0911.

Liitetiedostot

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, pyritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske Bank –konsernia. www.danskebank.fi

Danske Bank A/S -konserni

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Palvelemme yli 3,5 miljoonaa henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-paveluita.

Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, ja haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme.

Danske Bank A/S–konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. www.danskebank.com


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs