Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Budjettineuvosto käsittelee EU:n talousarviota vuodelle 2015

Valtiovarainministeriö

Budjettineuvosto käsittelee EU:n talousarviota vuodelle 2015

Tiedote.
Julkaistu: 13.11.2014 klo 16:42
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Euroopan unionin budjetista vastaavat ministerit kokoontuvat Brysselissä perjantaina 14.11.2014 budjettineuvostoon käsittelemään EU:n talousarviota vuodelle 2015. Suomea kokouksessa edustaa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka.

Neuvoston yhteydessä käytävässä sovittelukomiteassa pyritään yhteisymmärrykseen EU:n ensi vuoden budjetista neuvoston ja parlamentin kesken.

Komissio teki kesäkuussa talousarvioesityksen, johon sekä neuvosto että parlamentti ovat muodostaneet kantansa. Budjettineuvotteluissa keskitytään erityisesti maksumäärärahojen kokonaistasoon, jossa neuvoston ja parlamentin näkemykset ovat tässä vaiheessa kaukana toisistaan. Lisäksi käsitellään komission jokavuotinen talousarvioehdotukseen liittyvä oikaisukirjelmä.

Suomi tukee neuvoston kantaa, jonka mukaan vuoden 2015 talousarvion loppusumma olisi 145,1 miljardia euroa sitoumusmäärärahoina ja 140,0 miljardia euroa maksumäärärahoina. Neuvoston kannan mukainen ensi vuoden budjetti olisi sitoumusmäärärahojen osalta 1,7 % ja maksumäärärahojen osalta 3,3 % kuluvaa vuotta suurempi.

Euroopan parlamentin kannassa loppusummaksi tulisi sekä sitoumus- että maksumäärärahoina 146,4 miljardia euroa. Suomi ei voi sellaisenaan tukea Euroopan parlamentin kantaa, koska rahoituskehykselle hyväksytty maksumäärärahojen enimmäismäärä ylittyy.

Suomen tavoite on, että rahoituskehyksen enimmäismäärää ei ylitetä ja että siihen sisällytetään kehysten ulkopuolisten välineiden kuten solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston maksumäärärahat. Suomi pitää myös tärkeänä, että maksumäärärahat pysyvät maltillisella tasolla. Ennakoimattomia menoja varten tulisi varata budjetissa riittävä liikkumavara. Politiikkatoimien osalta Suomi korostaa erityisesti kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviä toimia.

Vuoden 2014 kolmas lisätalousarvio mahdollisesti myös neuvoteltavana

Sovittelukomiteassa neuvotellaan mahdollisesti myös vuoden 2014 kolmannesta lisätalousarvioehdotuksesta, jolla lisättäisiin unionin kuluvan vuoden menoja 4,7 miljardia euroa. Suomi pitää tärkeänä, että tarkistetaan, onko nykyisen budjetin sisällä mahdollista tehdä uudelleenkohdennuksia.

Komissio on ehdottanut ennakoimattomiin menoihin varatun uuden joustovälineen käyttöönottoa. Suomi suhtautuu varauksellisesti sen käyttöön.

Vuosi 2015 on EU:n monivuotisen rahoituskehyksen toinen vuosi. Kehyskauden 2014–2020 kokonaistaso on maksusitoumuksina 960 miljardia ja maksumäärärahoina 908.4 miljardia (vuoden 2011 hintatasossa). Kehyskauden kokonaistaso on ensimmäistä kertaa edellistä kehyskautta pienempi.

Lisätietoja:

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin virkamiessihteeri Henrik Ruso, p. 0295 160 349 tai 050 596 8649

Valtioneuvoston kanslia ja neuvotteleva virkamies Joanna Tikkanen, valtiovarainministeriö p. 02955 30099

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs