Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Beskattningen av begränsat skattskyldiga föreslås bli förändrad

Valtiovarainministeriö

Beskattningen av begränsat skattskyldiga föreslås bli förändrad

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.06.2013 kl. 14:24
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår att beskattningen av begränsat skattskyldigas förvärvsinkomst ändras. Ändringen beror på Europeiska kommissionens överträdelseförfarande som inleddes 2012.

Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst föreslås bli ändrad så att begränsat skattskyldigas förvärvsinkomster i Finland skulle kunna beskattas i den ordning som anges i lagen om beskattningsförfarande. En beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande innebär att begränsat skattskyldigas skatt bestäms enligt lagen om inkomstskatteskalan och den genomsnittliga kommunalskattesatsen, och att begränsat skattskyldiga får göra avdrag som avses i inkomstskattelagen. Beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande gäller sådana begränsat skattskyldiga som bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller i en stat eller inom ett område som omfattas av ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden, eller som är innehavare av ett sådant uppehållstillstånd som avses i forskardirektivet.

I propositionen föreslås det att den lön, pension och på socialskyddet grundad betalning som förvärvats någon annanstans än i Finland och som är skattepliktig inkomst i den skattskyldiges hemviststat beaktas när skatten på inkomsten från Finland fastställs. Dessutom beaktas ovannämnda inkomster i Finland som till följd av ett skatteavtal inte kan beskattas.

Förvärvsinkomsten beskattas i den ordning som anges i lagen om beskattningsförfarande, om den begränsat skattskyldige uppvisar behövliga utredningar om inkomsten och de avdrag som hänför sig till inkomsten. De nuvarande bestämmelserna om källskatt på 35 procent ska inte ändras utan de ska fortfarande tillämpas ifall den skattskyldige inte uppvisar nödvändiga utredningar. a

Under de senaste åren har de årliga källskatteinkomsterna varit ca 30,9-36,8 miljoner euro. De föreslagna förändringarna beräknas minska på skatteinkomsterna. Om alla eller nästan alla skattskyldiga skulle övergå till beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande, beräknas skatteinkomsterna högst halveras, vilket medför en skatteinkomstförlust om högt 16-18 miljoner euro.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare information: Minna Ojala, överinspektör, tfn 02955 30291

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs